poniedziałek, 18 lipca 2011

18 Lipca 2011 - Deklaracja programowa


Dnia 18 lipca 2011 roku uformował się w Krakowie Komitet Założycielski
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego.
Przyjął on następującą Deklarację Ideowo-Programową:

DEKLARACJA IDEOWO - PROGRAMOWA
KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO
IM. LECHA KACZYŃSKIEGO W KRAKOWIE


My niżej podpisani, w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za pomyślny rozwój Rzeczpospolitej Polskiej jako suwerennego, solidarnego Państwa, w trosce o utrzymanie naszej tożsamości narodowej, więzi rodzinnych i społecznych, mając świadomość roli środowisk akademickich w całokształcie życia kraju, powołujemy Komitet Założycielski organizacji społecznej o nazwie

Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Nasza inicjatywa, obejmująca krakowskie i małopolskie środowiska akademickie, nawiązuje do powstania w Poznaniu Klubu o analogicznej nazwie, którego założenia ideowe i programowe akceptujemy i popieramy.

Nadrzędnym celem Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Krakowie jest integracja środowisk akademickich naszego miasta oraz Małopolski w działaniach na rzecz kształtowania i propagowania postaw obywatelskich i patriotycznych, zgodnych z naszymi tradycjami narodowymi i kulturowymi oraz z poszanowaniem wartości chrześcijańskich, które od ponad tysiąca lat współtworzą polską tożsamość narodową.

Specjalną troską Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Krakowie zostaną objęte działania na rzecz wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej oraz etycznych postaw środowisk akademickich.

Ze względu na powszechnie znane zasługi śp. Lecha Kaczyńskiego na rzecz wartości wymienionych powyżej postanawiamy, aby Akademicki Klub Obywatelski w Krakowie nosił Jego imię.