wtorek, 24 września 2013

Pogarda zamiast merytorycznej dyskusji

List otwarty
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie
w sprawie publicznego znieważania profesorów-ekspertów Zespołu Parlamentarnego d.s. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej

Tak ma być jak głosi wersja oficjalna – inne argumenty są nieracjonalne – to matrix.
Na szczęście – w nauce to, co może działać w polityce, nie działa.
Wiadomo to od najdawniejszych czasów, a byli nawet tacy, którzy w swym niepoprawnym uporze byli paleni na stosie. Dziś się takich już bezpośrednio nie pali. Dziś kogo trzeba, na zamówienie polityczne, obdarza się infamią, niszczy bytowo i skazuje na niepamięć. Opinia publiczna nawet to jest w stanie zaakceptować – bo istoty rzeczy merytorycznej wszak nie dochodzi. Media mają swoją siłę

Z oburzeniem obserwujemy zmasowaną kampanię medialną znieważania profesorów-ekspertów Zespołu Parlamentarnego d.s. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, mającą na celu zdyskredytowanie prac tego Zespołu, a także zastraszenie środowiska naukowego przed podejmowaniem badań w tym zakresie. Nasz sprzeciw budzi brutalne zagłuszanie zmasowaną propagandą słusznych żądań opinii publicznej dopuszczenia do rzetelnej konfrontacji wyników ustaleń różnych ośrodków badających przyczyny katastrofy. Raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, w którym oficjalnie ustalono przyczyny katastrofy, sprzeczne z ustaleniami ekspertów Zespołu Parlamentarnego, uważamy za daleko niewystarczający.

Działania zarówno mediów jak i oficjalnych czynników noszą znamiona postawy nazywanej „odmową wiedzy”, ale obowiązkiem zarówno czynników oficjalnych jak i naukowców jest poznanie rzeczywistości, stawianie hipotez i ich weryfikacja, dochodzenie do prawdy a przede wszystkim głoszenie prawdy.

Uważamy za haniebne dyskredytowanie wiedzy i doświadczenia badawczego profesorów cenionych
w środowisku naukowym na podstawie wyrwanych z kontekstu fragmentów ich zeznań złożonych
w prokuraturze pod przysięgą. Tekst pełnych protokołów tych zeznań, dostępnych na stronie Naczelnej Prokuratury Wojskowej, jest wystarczającą obroną ich kwalifikacji i postawy. Zachęcamy do lektury.

Każde dochodzenie do prawdy wymaga konfrontacji argumentów opartych na wiedzy teoretycznej, doświadczeniu i obserwacji otaczającego świata. Wszelkie postępy, odkrycia i ustalenia prawdy materialnej, następują w połączeniu tych elementów. Wyjaśnienie tak złożonego zagadnienia jak przyczyny katastrofy lotniczej, wymaga interdyscyplinarnego podejścia, zaangażowania wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki i konfrontacji ich argumentów w rzeczowej dyskusji.

Nie dopuśćmy do zakrzyczenia w tej dyskusji głosu poważnych i odpowiedzialnych środowisk naukowych.

Nie pozwólmy na znieważanie przedstawicieli środowiska naukowego za ich odwagę i determinację w poszukiwaniu prawdy.

Kraków, 19 września 2013 roku

Osoby, które zechcą poprzeć powyższy List Otwarty proszone są na przesłanie maila zawierającego deklarację poparcia oraz swoje imię i nazwisko tytuły naukowe lub zawodowe ewentualną afiliację oraz miejscowość na adres:


Z ostatniej chwili:
pełny tekst oświadczenia Uniwersytetu w Akron, nt. Prof Biniendy publikuje portal wPolityce.pl

Lista osób i organizacji popierających List Otwarty
stan na dzień 16 października 2013, godz. 19.45
(w kolejności zgłoszeń)
 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH - Kraków
 2. dr hab. Roman Badora, UŚ – Katowice
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ - Kraków
 4. prof. dr hab.inż. Włodzimierz Bochniak, AGH - Kraków
 5. dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków
 6. ks. dr Wiesław Bożejewicz, Warszawa
 7. dr hab. inż. Dorota Bzowska, prof. PW - Warszawa
 8. dr inż. Jacek Bzowski, em. PW - Warszawa
 9. prof. dr hab. Krzysztof Cena, AKO - Kraków
 10. prof. dr Zbigniew Chłap, Kraków
 11. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki, AKO Warszawa
 12. dr inż. Anna Duda-Kękuś, AGH - Kraków
 13. prof. dr hab. inz. Jan Tadeusz Duda, AGH - Kraków
 14. dr hab. Katarzyna Dybeł prof. UJ - Kraków
 15. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ - Kraków
 16. dr hab. Wit Forys, prof UJ, sygnatariusz Konferencji Smoleńskiej - Kraków
 17. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ Solidarność UP - Kraków
 18. mgr Irena Gąsior, Kraków
 19. dr Krzysztof Godwod, Warszawa
 20. dr hab inż. Ryszard Golański, Kraków
 21. dr hab inż. Jan Górzyński, Politechnika Warszawska w Płocku
 22. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ - Kraków
 23. prof. dr hab. Jan Jaworski, UW - Warszawa
 24. prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, AGH - Kraków
 25. prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita, PW - Warszawa
 26. dr hab. Zofia Kaszowska, ASP -  Kraków
 27. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, PK - Kraków
 28. prof. dr hab. Andrzej  Kaźmierczak,  SGH - Warszawa
 29. mgr Adam Kieniewicz, Kraków
 30. mgr iż. Mariusz Klapper, przedsiębiorca, AKO - Kraków
 31. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, PAU – Kraków
 32. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP - Kraków
 33. dr hab.inż. Adam Korytowski, profesor AGH - Kraków
 34. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Kraków
 35. mgr Edward Kuliga, AKO – Kraków
 36. Prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH - Kraków
 37. prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ - Kraków
 38. dr hab.Marta Lempart-Geratowska, ASP - Kraków
 39. prof. dr hab. dr h.c. inż. Wacław Leszczyński, dr h.c., em. Uniwersytet Przyrodniczy -  Wrocław
 40. prof. dr hab. Edward Malec, UJ- Kraków
 41. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Monachium
 42. dr hab. Maria Marks,  em. IPPT PAN - Warszawa
 43. prof. dr hab. inż. Wojciech Marks,  em. IPPT PAN - Warszawa
 44. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH - Kraków
 45. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 46. dr hab. Adam Nodzeński, Kraków
 47. prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś, UJ - Kraków
 48. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH - Kraków
 49. dr hab. med. Józefa Panek, AKO - Kraków
 50. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH - Kraków
 51. dr Krystyna Rakoczy- Pindor, em., Kraków
 52. prof. dr hab. Maria Piskornik, UR - Kraków
 53. prof. dr hab. Zdzisław Piskornik, UR - Kraków
 54. dr n.med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
 55. prof. dr hab. Zdzisław Jan Ryn, Kraków
 56. prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, PŁ - Łodź
 57. dr inż. Maria Sapor, Kraków
 58. mgr Jolanta Sekutowicz, ASP - Kraków
 59. dr inż Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH – Kraków
 60. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, em. UJ - Kraków
 61. dr hab. Barbara Siemiątkowska prof. nzw., PW -Warszawa
 62. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH - Kraków
 63. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, WSF-P „Ignatianum” - Kraków
 64. prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski, em. PŁ- Łódź, dr h.c.Universita di Pavia, Włochy
 65. dr Marek Mariusz Tytko, UJ - Kraków
 66. dr hab. Anna Walczuk, UJ - Kraków
 67. prof. dr hab. Jerzy Warczewski, UŚ - Katowice
 68. dr hab. Anna Waśko, UJ - Kraków
 69. dr hab. Andrzej Waśko, UJ - Kraków
 70. prof. dr hab. hab. Jerzy Wojtczak- Szyszkowski, em.UW -Warszawa
 71. dr hab. Zbigniew Zegan, prof.ASP - Kraków
 72. dr inż. Katarzyna Rycerz  - AGH, Kraków
 73. dr Edward Kusior emerytowany prac. AGH
 74. mgr inż. Jarosław Hanebach, absolwent AGH, Złotoryja
 75. mgr Justyna Iwaszkiewicz - Poznań
 76. dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH, AKO Kraków
 77. dr inż. Janusz Opiła - AKO Kraków
 78. P.T. Mateusz Mroz - geolog, Warszawa
 79. Joanna Dropińska – Bysiek, prawnik, doktorant UJ, Kraków
 80. Alina Dropińska - prawnik
 81. mgr inż. Joachim Kłos - Syrynia
 82. mgr Edwarda Janota , radca prawny. Katowice  
 83. dr inż. Paweł Olszewski, Politechnika Warszawska/University of Michigan, Warszawa/Ann Arbor, USA. 
 84. Grzegorz BANECKI, były student Politechniki Warszawskiej
 85. dr Krzysztof Cybulski, Uniwersytet Warszawski
 86. Jan Klosa,  lekarz 
 87. Tadeusz Majewski, PhD, Dsc, Profesor de Tiempo Completo, Universidad de las Americas-Puebla, Mexico, Ingeniería Industrial y Mecánica
 88. dr Andrzej Gryglewicz - AWF Warszawa
 89. Dr inż. Stefan Pyrak – em. PW - Warszawa
 90. mgr Maria Kuśnierz - Ekonomia,  Gliwice
 91. dr Andrzej Grząślewicz,  matematyk, emeryt, Kraków
 92. dr hab. prof. UŁ Tomasz Kłys, filmoznawca, Łódź
 93. dr hab. Jan Cieśliński, prof. UwB - Białystok
 94. dr hab. Zbigniew Polański, UJ Kraków
 95. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW
 96. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska, AKO Warszawa
 97. prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop UJ 
 98. prof. dr hab. Jan Prokop czł. koresp. PAU
 99. Sława Bednarczyk, lwowianka, aktorka-reżyser Teatr Stańczyk- Kraków
 100. Dr n.przyr.Witold  Chociłowski  em. Nauczyciel akademicki, Katowice
 101. Joanna i Tomasz Zieleniewscy, Węgorzewo
 102. Adam Zyzman - dziennikarz "Tygodnika Solidarność" - Kraków
 103. Prof. Krzysztof Kurdyka, UNIVERSITE DE SAVOIE Laboratoire de Mathematiques (LAMA) UMR-5127 de CNRS, Francja
 104. Bernard Margueritte, dziennikarz
 105. Joanna Giecewicz, prof. PW
 106. dr inż. Jerzy Sękiewicz, Kraków
 107. dr inż. Irena Gronowska, Wydz. Fizyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 108. prof. zw. dr hab. Adam Guła, AGH, Kraków
 109. Prof. dr hab. Jan Draus, Rzeszów
 110. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wolny - (emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej)
 111. dr Andrzej Duda, UJ, Kraków (poseł na Sejm)
 112. Maria Gerlach, mgr  Warszawa
 113. Kazimierz Gerlach, mgr  AKO Warszawa
 114. Czesław Krawczyk, mgr inż. mech., audytor ISO-9001, tłumacz j. angielskiego
 115. Maria Kowalska, Opole, 
 116. prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 117. Dr hab. inż. Andrzej Pfitzner, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej
 118. dr Julian Srebrny, fizyk, Uniwersytet Warszawski
 119. dr Wilhelm Czapliński, AGH, 
 120. dr inż Janina Daca, AGH - Kraków  
 121. Mirosława Kaniszewska, Gdańsk
 122. Dr Emilia Martynowicz, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny UG
 123. mgr Marek Frączyk - Kraków
 124. dr. inż. Zdzisław Nagórski, adiunkt, mechanik, emerytowany nauczyciel Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
 125. dr hab. inż. Ewa Osiecka em. prof. Politechniki Warszawskiej
 126. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, nauczyciel akademicki, blogger
 127. Krystyna Kwiatkowska, wdowa po śp. gen. Bronisławie Kwiatkowskim
 128. red. Zofia Kemp, dziennikarz polonijny, radio 3ZZZ, Australia,
 129. dr hab. Małgorzata Dąbrowska prof. UŁ, Łódź.
 130. s. Andrzej Stasiuk SSO w Szczecinie.
 131. Bogdan Wójtowicz, ekonomista, Kraków.W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
skupiającego 267 członków
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak Przewodniczący
Lista członków AKO Poznań

List Otwarty popiera także Akademicki Klubu Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.


Poniżej oświadczenie AKO Warszawa:

AKO Warszawa w obronie polskiej nauki
Warszawa, 23 września 2013 r.


Potępiamy nagonkę na polskich naukowców prowadzoną przez urzędników rządowych oraz media wprowadzające w błąd polskie społeczeństwo. Z oburzeniem obserwujemy naruszanie wolności akademickiej poprzez próby zdyskredytowania naukowców dążących do prawdy i lekceważenie prac naukowych prowadzonych przez ekspertów Zespołu Parlamentarnego oraz Episkopatu Polski. 

Przypominamy, że otrzymując stopień naukowy doktora ślubujemy służyć prawdzie. Nie wolno nam, pod żadnym pozorem, odejść od tej przysięgi i nie wolno nam ulec próbom zastraszenia.

Zwracamy się do każdego pracownika nauki, niezależnie od światopoglądu i sympatii politycznych, o poparcie Listu Otwartego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Przewodniczący AKO
Prof. zw. dr hab. inż. Artur H. ŚwiergielSwoje poparcie zgłosili członkowie Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Ziemia Dzierżoniowska:

Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Ziemia Dzierżoniowska w pełni solidaryzuje się i popiera stanowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, dotyczące odcięcia się rektorów Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo- Hutniczej od własnych naukowców, badających katastrofę smoleńską.

Wielkie zdziwienie i zaskoczenie budzi w nas opinia władz akademickich wobec badań naukowców, dążących do ujawnienia prawdy o tym strasznym wydarzeniu jakie miało miejsce 10.04. 2010 toku
Wyrażamy solidarność z niezależnymi naukowcami ,badającymi katastrofę smoleńską. Ich trud, czas , poświęcenie i odwaga zasługują na słowa podziękowań i wdzięczności

W imieniu Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Ziemia Dzierżoniowska

Irena Bukalska


Kolejne wyrazy poparcia  sukcesywnie napływają, także z zagranicy.