niedziela, 23 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do oczekiwanych Świąt Narodzenia Pańskiego.
Życzmy sobie więc aby nasz Wspólny Dom był organizowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Życzmy sobie aby radość przeżywania Narodzenia Pana stanęła ponad wszelką słabością i trudami życia codziennego a nowo narodzony Pan dał nam siły do doprowadzenia tego dzieła do końca.
Życzmy sobie spokojnych, pełnych miłości, ciepła rodzinnego i serdeczności Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku.

Zarząd
Akademickiego Klubu Obywatelskiego 

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie

czwartek, 22 listopada 2018

W 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie
Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki
oraz
Krakowski Klub Wtorkowy

ZAPRASZAJĄ
na spotkanie z historykiem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. Krzysztofem Ożogiem
 
pt. "Odrodzenie moralne i religijne narodu polskiego w okresie zaborów drogą 
do odzyskania niepodległości"


 23 listopada (piątek) o godzinie 17
w Sali Łuczniczej PTG Sokół
ul, Marszałka J. Piłsudskiego 27
w Krakowie

wtorek, 30 października 2018

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


OŚWIADCZENIE
AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO 
IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W KRAKOWIE
W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                       

   W naszej Deklaracji Ideowo – Programowej zostało zapisane zobowiązanie do działań na rzecz wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej, jak również do ponoszenia wysiłków w kierunku  kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Pragniemy w związku z tym ponownie poprzeć kandydaturę Pani Poseł Małgorzaty Wassermann w wyborach na Prezydenta Miasta Krakowa.

   Kraków jest miastem akademickim. Na krakowskich uczelniach studiuje około 100 tys. studentów,  w większości spoza Krakowa. Wiadomo, że ich postawy życiowe kształtowane są właśnie podczas ich pobytu na studiach. Wierzymy, że z najwyższego urzędu Krakowa może płynąć stałe wsparcie dla inicjatyw patriotycznych i prospołecznych, dla klasycznych wartości naszej cywilizacji, dla dóbr kultury, których ośrodkiem był Kraków w przeszłości.

  Jesteśmy również przekonani, że w nierównie większym stopniu niż dotychczas może być wykorzystany dla rozwoju Miasta potencjał twórczy zespołów skupionych w krakowskich uczelniach i instytutach badawczych. Deklarując w swych haśle wyborczym otwarcie nowej puli możliwości dla Krakowa, Pani Małgorzata Wassermann siłą rzeczy odwołuje się do niewykorzystanych zasobów, tkwiących w nauce krakowskiej. Do tych zasobów należą także postawy obywatelskie i chęć bezinteresownych działań na rzecz naszej wspólnoty.

Uważamy, że jest teraz najwyższy czas na zmiany. Oczekujemy na prezydenta, który będzie zdecydowany, aby zmiany te przeprowadzić. Uważamy, że Pani Poseł Małgorzata Wassermann jest w stanie temu podołać.


Za
Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie

Przewodniczący:  prof. dr hab. Bogusław Dopart
Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Kantor
Wiceprzewodniczący : prof. dr hab. inż. Jan T. Duda
Sekretarz: dr inż. Janusz Opiła
Sekretarz: mgr inż. Andrzej Ossowski


Kraków, 29 października 2018 r.

poniedziałek, 22 października 2018

Protokół z zebrania Zarządu AKO Kraków w dn. 16 X 2018

16. X 2018

Protokół zebrania

W dniu 16. X  2018 r. na zebraniu Zarządu AKO Kraków omówiono sprawy bieżące oraz plany na najbliższy rok pracy naszego Klubu.

W spotkaniu uczestniczyli: Prof. Bogusław Dopart, Przewodniczący (BD), Prof. Jan Tadeusz Duda, vice-Przewodniczący (JTD), dr inż Janusz Opiła, sekretarz/skarbnik (JO) oraz mgr Andrzej Ossowski, sekretarz (AO).

Spotkanie rozpoczęto od dyskusji nad nagrodą Pana Cogito dla Prof. A. Nowaka oraz ks. St. Małkowskiego, obecni wyrazili pełną aprobatę tych kandydatur, popierając stanowisko AKO Poznań.

W dalszej części spotkania:

 • wskazano konieczność aplikowania o (duże) granty w zakresie humanistyki (JTD),
 • przedstawiono koncepcję powołania jednostki pod tymczasową nazwą Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego (BD),
 • którego celem byłoby przywrócenie świadomości znaczenia myśli romantycznej w budowie potencjału odzyskania niepodległości w roku 1918 - obecnie nadmiernie eksponuje się myśl pozytywistyczną, (BD),
 • podkreślono konieczność promowania polskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem dorobku wieku XIX (Moniuszko, Chopin, Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Matejko, Chełmoński, Wyspiański, Modrzejewska) (BD),
 • który swoimi badaniami objąłby trzy wieki historii Polski XVII-XIX, z dodatkowym uwzględnieniem lat 1901-1918 (JO),
 • oraz odkłamałby mity dotyczące polskich Romantyków, np. mesjanizmu (BD).
W dyskusji wskazano na konieczność edukacji społeczeństwa pod kątem wykrywania i obrony przed psychomanipulacją, i logomachią w formie krótkich, pięciominutowych felietonów po Wiadomościach TVP (JO),
- przy tej okazji (JTD) wskazał na destrukcyjny wpływ niektórych reklam na jakość relacji społecznych i postulował ich znaczne ograniczenie.

Tytułem komentarza (JO) wyraził pogląd, że publiczna TV nie powinna nadawać reklam w ogóle, nie licząc informacji o ważnych wydarzeniach kulturalnych o znaczeniu narodowotwórczym. Powstałą lukę finansową powinna wyrównać akcyza nałożona na reklamy nadawane przez telewizje komercyjne.

Dyskutowano także o:
- Seminarium poświęconym pamięci Pani Prof. śp. Marii Dzielskiej (16 XI, godz: 16:00, Sokół, sala Łucznicza)
- Wykładowi prof. Ożoga, (termin?, tytuł?),
- Możliwości spotkań klubowych w bud. A-0, u p. Anny Wierzbickiej,
- proponowanych odznaczeniach,
- a także finansowaniu kosztów druku Zeszytów AKO (BD), co (JO) zaproponował w drodze grantu indywidualnego, celowego, bez honorariów,
- oraz problemom związanym z wyborami samorządowymi (AO, BD, JO).

Janusz Opiła
/sekretarz/

środa, 1 sierpnia 2018

Żegnamy Panią Prof. Marię Dzielską...

Z ogromnym zaskoczeniem i dojmującym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani prof. dr hab. Marii Dzielskiej, człowieka prawdy, wiedzy, ostoi wartości i gorącego patrioty.

Pani Profesor była jednym z założycieli i aktywnym członkiem
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Z Jej odejściem tracimy Przyjaciela i podporę naszych działań.

Pogrążeni w smutku chcemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia Jej Synowi Witoldowi Dzielskiemu i Jego Rodzinie.

Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 6 SIERPNIA:
o godz. 13:00 odbędzie się Msza Św. u Sióstr Norbertanek, a po jej zakończeniu pogrzeb na Cmentarzu Salwatorskim.

Andrzej Ossowski

sobota, 14 lipca 2018

Zaproszenie na Mszę Św. w intencji Pana Prezydenta


Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Pana Prezydenta dr. Andrzeja Dudy i całego obozu Dobrej Zmiany, podczas Mszy Św., która zostanie odprawiona 15. VII 2018, o godz. 11:00, w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jana Pawła II 106, 34-326 Pietrzykowice (link do map Google'a: https://goo.gl/maps/xqAqvbNJLH62):

"Msza Św. dziękczynna za opiekę Bożą nad Panem Prezydentem dr. Andrzejem Dudą wraz z prośbą o mądrość i siłę dla Niego w sprawowaniu Urzędu a także za naszych Nieprzyjaciół przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II"


Podczas Mszy Św. będziemy się także modlić w intencji całej Drużyny Dobrej Zmiany o zgodną i skuteczną współpracę w historycznym dziele naprawy Ojczyzny, o powodzenie misji premiera Mateusza Morawieckiego dziękując zarazem za dwa lata pięknej i owocnej służby pani Premier Beaty Szydło, prosząc przy tym o więcej.

Do odwiedzenia pięknej Ziemi Żywieckiej zaprosił nas Ks.Proboszcz miejscowej Parafii, dziękujemy!

piątek, 27 kwietnia 2018

O prawnych założeniach naszej cywilizacji - polska kultura prawna

Szanowni Państwo,

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
uprzejmie zaprasza na otwarte spotkanie, na którym odbędzie się wykład
Pani prof.dr hab. Marii Lizisowej pt. "O prawnych założeniach naszej
cywilizacji - polska kultura prawna".

Wykład odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 17 w Sali
Łuczniczej PTG Sokół, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Bogusław Dopart

czwartek, 26 kwietnia 2018

O systemie edukacji wyższej w Australii

W dniu 19 kwietnia odbyło się spotkanie AKO Kraków.

Podczas spotkania:
1. wysłuchano znakomitego wykładu pana Prof. dr hab. Krzysztofa Ceny
pt."Wspomnienia z uniwersytetu australijskiego", pełnego lokalnego kolorytu oraz cennych uwag rozwikłujących tajniki edukacji na poziomie uniwersyteckim na antypodach.
2. Następnie dyskutowano o proponowanej ustawie o szkolnictwie wyższym.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący AKO w Krakowie prof. dr hab. Bogusław Dopart.poniedziałek, 9 kwietnia 2018

VIII Rocznica Smoleńska - informacja i zaproszenie

Szanowni Państwo,
10. kwietnia, w kolejną, VIII Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, zostanie odprawiona o godz. 17:30 Msza Św. w Katedrze Wawelskiej, w intencji poległych, a szczególnie za śp. Lecha i Marię Kaczyńskich:

"O radość Zbawionych dla śp. Prezydenta RP Prof. Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii,
wszystkich poległych w Katastrofie Smoleńskiej jak również o światło Prawdy dla naszej Ojczyzny"

Przed Mszą, ok. godz. 17:00, modlitwa przy Sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej,
organizowana przez AKO Kraków. Szczegóły na załączonym Plakacie.
Mszę Św. zamówił Krakowski Klub Gazety Polskiej.

Szanowni Państwo!

Zbieramy się tu bo Prawda jest fundamentem naszej wolności. O tą Prawdę walczył
Pan Prezydent Prof. Lech Kaczyński. To dlatego chłodnym, kwietniowym szarym świtem udał się
na pielgrzymkę do Katynia, do tej polskiej Golgoty, miejsca, które symbolicznie
reprezentuje Ostaszków, Starobielsk, Charków i zapewne dziesiątki innych miejsc brutalnej, cynicznej kaźni.
To tam dokonano straszliwej zbrodni mordując polskich obywateli tylko dlatego, że nie chcieli przyjąć
obłudnego sowieckiego kłamstwa za swoją prawdę, ale i dlatego, że nie chcieli wyrzec się swojej polskości.

Oto dlaczego zbieraliśmy się, My, "Lud Smoleński", tu, przy tym Grobie, każdego miesiąca przez minione osiem lat. Byliśmy tu pomimo kpin, wyzwisk, czasem gróźb, upału, słoty, mrozu, w zamieć śnieżną i wichurę. Doświadczaliśmy tego wszystkiego, a przecież była to tylko drobna część udręki i cierpienia zamordowanych w Katyniu i Smoleńsku, wszakże pielgrzymowaliśmy do Prawdy.
Do tej Prawdy, która czyni wolnym. Dziś, gdy najlepsze laboratoria badają skrupulatnie jedyne ocalałe przed zniszczeniem dowody zbrodni, gdy szczątki pogrzebane w obcych grobach
opowiadają na prosektoryjnym stole o swym cierpieniu, o swojej tułaczce w poszukiwaniu własnej mogiły, wrota Prawdy nareszcie się uchylają.

Niech nie zabraknie nam odwagi, by otworzyć je na oścież!

Bo to Prawda czyni nas Polakami, bo to Prawda czyni nas wolnymi.

Dobry Boże, ogarnij Pana Prezydenta Lecha i Jego umiłowaną Żonę Marię płaszczem swego miłosierdzia, obdarz ich, jak i wszystkie ofiary katastrofy radością zbawionych, a nam tu zgromadzonym błogosław na ścieżkach wiodących do Prawdy!

AMEN!


wtorek, 3 kwietnia 2018

Kilka uwag na marginesie weta do tzw. ustawy degradacyjnej

W związku z decyzją Pana Prezydenta o zwróceniu tzw. "Ustawy degradacyjnej" do Sejmu celem ponownego rozpatrzenia i zaproponowaniu nowej, skorygowanej od strony Prawa Międzynarodowego, publikuję listę linków do wyważonych opinii publicystów w tej sprawie. Jednocześnie przychylam się do poglądu, że Pan Prezydent, pomimo presji psychologicznej, podjął trudną, odważną i słuszną decyzję, po raz kolejny ratując międzynarodowy autorytet Polski i społeczne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w kraju.

Garść analiz

pos. Marcin Horała:
https://wpolityce.pl/…/388602-horala-dla-wpolitycepl-nie-ro…

red. Nykiel:
https://wpolityce.pl/…/388240-pelna-zgoda-z-decyzja-prezyde…

"Kawa na Ławę":
https://wpolityce.pl/…/388408-mocne-slowa-w-obronie-prezyde…

red. Pyza:
"To nie pierwszy raz. Idą z prezydentem na zderzenie. Cel – wypchnąć go z obozu, postawić na ideowym marginesie. Pokazać jako zdrajcę, na którego wolny Polak nie może już zagłosować."
https://wpolityce.pl/…/388349-tusk-wszechmocny-i-duda-judas…

Prof. Grabowska (prawo międzynarodowe):
"Ustawa degradacyjna jest obarczona poważnym błędem prawnym. Trybunał w Strasburgu w podobnych sprawach orzekał wysokie odszkodowania (np sprawa Alicji Tysiąc). Weto PAD nas przed tym chroni."
https://wpolityce.pl/…/388277-mocny-glos-w-obronie-prezyden…

min.B.Kownacki:
https://wpolityce.pl/…/388553-kownacki-o-zawetowaniu-ustawy…

red. Fijołek:
"Manichejski obraz świata i rozkręcone emocje zacierają to, co ważne"
https://wpolityce.pl/…/388452-jeszcze-o-ostatnim-wecie-mani…

Polecam też studium nt. roli emocji w psychomanipulacji, na podstawie książki Volkoffa: "Psychosocjotechnika. Dezinformacja. Oręż wojny", wyd. Antyk.
https://sklep.antyk.org.pl/p,psychosocjotechnika-dezinforma… (w skrócie - "kto gra emocjami jest wrogim agentem wpływu", niezaleznie od dotychczasowych zasług).

piątek, 16 marca 2018

Zebranie AKO, 15. III 2018

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele!

W dniu 15. marca 2018, w gościnnych murach parafii NMP z Lourdes, ul.Misjonarska 37, odbyło się zebranie członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Krakowie. Podczas spotkania, zgodnie z rozesłanymi zaproszeniami, poruszono następujące zagadnienia:

 • uroczyste podziękowanie ustępującemu Przewodniczącemu AKO Kraków, panu prof. Ryszardowi Kantorowi. Nowy Przewodniczący, pan prof. Bogusław Dopart wygłosił płomienną laudację po której nastąpiło, przy aplauzie zgromadzonych, wręczenie okolicznościowego bukietu oraz pamiątkowego upominku,
 • Następnie podjęto przez aklamację uchwałę o nadaniu panu prof. Kantorowi tytułu Honorowego Przewodniczącego AKO, co laureat przyjął z właściwym sobie, niepowtarzalnym poczuciem humoru. Gratulacje Panie Profesorze!
 • W kolejnej części zebrania podjęto ożywioną dyskusję nad dalszą działalnością naszego Klubu. W pierwszej kolejności należało zdecydować, czy nasz Klub ma nadal funkcjonować w formacie towarzyskim czy też należy zarejestrować go, a jeśli, to w jakiej formule prawnej. W głosowaniu jawnym zwyciężył pogląd, że Klub należy zarejestrować jako stowarzyszenie zwykłe, co w przyszłości umożliwi występowanie o dotacje na planowaną działalność formacyjną i popularyzatorską (konferencje, wydawnictwa), 
 • W związku ze zmianą formuły Klubu stało się konieczne potwierdzenie akcesu poprzez wypełnienie i przesłanie stosownej ankiety. Można o nią wnioskować na adres e-mail (adres zaciemniony, należy go uzupełnić): andrzejossowski{at}gmail.com,
 • Na kolejnym zebraniu zostanie zaproponowany nowy Regulamin Klubu, zawierający w szczególności tryb przyjmowania nowych członków, wyboru Władz i udzielania absolutorium, odpowiedzialności Zarządu za decyzje finansowe, wysokość składek i sposób ich opłacania a także tryb podejmowania Uchwał,
 • Termin kolejnego zebrania zostanie podany wkrótce drogą mailową,
 • W związku z obowiązkiem Klubu godnego uczczenia kolejnej, ósmej już, rocznicy śmierci i pogrzebu naszego Patrona, Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego, prosimy o pilne uregulowanie składek, 
 • Poniżej krótka relacja fotograficzna z naszego spotkania.
Członków Klubu zapraszamy już w najbliższą Niedzielę, 18. marca na Mszę Św. w intencji Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, zgodnie z wcześniej opublikowaną notką (18. III 2018 - Msza Św. w intencji Pana Prezydenta Andrzeja Dudy).

Janusz Opiła
[sekretarz]18. III 2018 - Msza Św. w intencji Pana PrezydentaSzanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Pana Prezydenta dr. Andrzeja Dudy i całego obozu Dobrej Zmiany, podczas Mszy Św., która zostanie odprawiona 18. III 2018, o godz. 12:30, w kościele parafialnym Parafii Chrystusa Króla, ul. 29 Listopada 195, Kraków:

"Msza Św. dziękczynna za opiekę Bożą nad Panem Prezydentem dr. Andrzejem Dudą wraz z prośbą o mądrość i siłę dla Niego w sprawowaniu Urzędu a także za naszych Nieprzyjaciół przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II".

Podczas Mszy Św. będziemy się także modlić w intencji całej Drużyny Dobrej Zmiany o zgodną i skuteczną współpracę w historycznym dziele naprawy Ojczyzny, o powodzenie misji premiera Mateusza Morawieckiego dziękując zarazem za dwa lata pięknej i owocnej służby pani Premier Beaty Szydło, prosząc przy tym o więcej.

Dojazd autobusem linii 503, przystanek "Górka Narodowa - Wschód". Przy kościele jest spory parking z wjazdem zarówno od osiedla jak i ul.29 Listopada.

Link do mapki:
https://goo.gl/maps/BTXSvCGPawo
Organizatorzy.