wtorek, 3 grudnia 2013

Oświadczenie w sprawie dyskredytowania uczonych badających katastrofę smoleńską

Poznań, 2 grudnia 2013 r.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z zaniepokojeniem i dezaprobatą obserwuje zachowanie establishmentu medialnego, politycznego i naukowego związane z dążeniem do wyjaśniania katastrofy smoleńskiej przez niezależnych polskich i zagranicznych uczonych. W miesiąc po zakończeniu II Konferencji Smoleńskiej (21-22 X 2013) jej uczestnicy nie przestają być celem skandalicznej nagonki, szkalowania, negowania kompetencji, a nawet zastraszania.
 
II Konferencja Smoleńska, podobnie jak ubiegłoroczna, miała charakter stricte naukowy i została zorganizowana zgodnie z najlepszymi zasadami proceduralnymi, i za pieniądze jej uczestników. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczonych, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach: z Polski, USA, Australii, Kanady i Danii. Mimo zaproszeń skierowanych m.in. do komisji rządowej oraz PAN, nie podjęto żadnej dyskusji merytorycznej ani z uczestnikami konferencji, ani z przedstawionymi wynikami ich prac, co więcej, wcześniej storpedowano inicjatywę Prezesa PAN wspólnej konferencji komisji rządowej i niezależnych ekspertów.

Zamiast tego przeciwnicy polityczni (naukowi niestety się nie objawili) uciekają się do prób ośmieszania i dyskredytowania uczestników, odbierania im dobrego imienia oraz wywierania presji na władze ich macierzystych uczelni. Intrygi sięgnęły nawet za ocean, mając na celu uniemożliwienie polskim uczonym z USA ich dalszych prac, a zasłużony badacz katastrofy smoleńskiej dr Kazimierz Nowaczyk został wyrzucony z University of Maryland w Baltimore.

Najnowszym działaniem wymierzonym w uczonych jest potępiające stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk. Należy zauważyć, że ostre słowa potępienia wypowiedziane przez niego, zostały skierowane zdecydowanie pod niewłaściwym adresem: do ludzi ślepo wierzących w ideologię i niekompetentnych. Nie są takimi z pewnością eksperci uczestniczący w Konferencji Smoleńskiej, którzy prezentowali wyniki swych prac ściśle z zakresu własnych specjalizacji i kompetencji naukowych. Tego samego nie można powiedzieć o ich krytykach, którzy bez naukowej refleksji, a często również bez odpowiedniej wiedzy, przyjmują treści medialne oraz przekaz zawarty w raporcie MAK.

Bezprecedensowy i zastanawiający jest fakt opublikowania stanowiska Komisji ds. Etyki w Nauce jedynie w postaci gazetowego wywiadu, podczas gdy tekstu próżno było wówczas szukać na stronach internetowych PAN. Wykorzystanie w tym celu medium reprezentującego zdecydowaną linię polityczną sugeruje, że mamy do czynienia z praktyką przepływu informacji od gazety do Komisji PAN.

Od „etyków establishmentu” oczekujemy zajęcia się rzeczywistymi „kłamcami smoleńskimi” mówiącymi o przekopaniu każdego skrawka ziemi w miejscu katastrofy na metr głęboko, o pracy polskich patomorfologów ramię w ramię z „rosyjskimi kolegami”, o naciskach Prezydenta na pilotów, o pijanym generale, niedouczonych pilotach itd.

Wszystkim uczonym, którzy odważyli się podjąć badania zmierzające do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i opublikować wyniki swych prac, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyraża głęboką wdzięczność, uznanie i solidarność. Doceniamy wysoki poziom naukowy II Konferencji Smoleńskiej oraz wielką pracę jej uczestników. Głęboko ubolewamy nad faktem, że zarówno badania, jak i ich prezentacja odbywają się w atmosferze niegodnych, pozanaukowych ataków ze strony przeciwników utrudniających dążenie do poznania prawdy. Ataki te przywodzą na myśl praktyki stosowane w PRL, gdy rzetelność i autonomia badań naukowych była poddawana dyktatowi ideologicznemu rządzącej partii.

Zdecydowanie protestujemy przeciw zastępowaniu dyskusji o faktach lawiną obraźliwych insynuacji i inwektyw. Taki sposób prowadzenia sporu pokazuje, jak dalece fasadowa jest w Polsce demokracja, jak iluzoryczna wolność słowa i swoboda badań naukowych. Odrzucenie „moralnego szantażu” jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem wszystkich środowisk akademickich.
Nadal oczekujemy od polskich władz państwowych, zwłaszcza od władz zarządzających polską nauką, stworzenia polskim instytucjom naukowym i polskim uczonym organizacyjnych i finansowych warunków do szybkiego podjęcia badań nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności, przyczyn i przebiegu tragedii smoleńskiej.


Jest możliwość złożenia podpisu na stronie internetowej AKO w PoznaniuAKO – Poznań

1.    prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący AKO Poznań
2.    ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
3.    mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
4.    mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
5.    dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
6.    mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
7.    dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
8.    prof. dr.hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
9.    dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
10.  dr Adam Babula – UAM Poznań
11.  dr Lidia Banowska – UAM Poznań
12.  dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
13.  prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
14.  dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
15.  prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
16  .mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
17.  dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
18.  prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
19.  prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
20.  prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
21.  dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
22.  dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
23  .ks. prof.dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
24.  dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
25.  prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
26.  lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
27.  doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
28.  dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
29.  dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
30.  prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
31.  mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
32.  prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
33.  mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
34.  dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
35.  dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
36.  dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
37.  prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
38.  dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
39.  prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
40.  mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
41.  dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
42.  prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
43.  dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
44.  mgr Jan Dasiewicz – Poznań
45.  dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
46.  dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
47.  mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
48.  mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
49.  prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
50.  prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
51.  prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
52.  prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
53.  dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
54.  mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
55.  dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
56.  prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
57.  prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
58.  mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
59.  mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
60.  dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
61.  dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
62.  dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
63.  prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
64.  mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
65.  dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
66.  mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
67.  mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
68.  prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
69.  mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
70.  dr hab.inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
71.  prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
72.  prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
73.  mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
74.  dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
75.  prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
76.  prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
77.  mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
78.  prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
79.  dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
80.  prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
81.  mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
82.  mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
83.  dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
84.  dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
85.  dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
86.  lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
87.  dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
88.  prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
89.  mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
90.  prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
91.  prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
92.  prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
93.  mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
94.  prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
95.  prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
96.  dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
97.  prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM Poznań
98.  prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  99.  prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
100. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
101 .prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
102. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
103. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
104. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
105. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
106. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
107. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
108. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
109. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
110. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
111. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańksaa
112. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
113. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
114. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
115. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
116. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
117. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
118. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
119. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
120. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
121. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
122. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
123. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
124. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
125. dr hab. inż Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
126. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
127. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
128. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
129. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
130. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
131. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
132. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
133. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
134. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
135. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
136. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
137. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
138. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
139. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
140. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
141. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
142. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
143. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
144. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
145. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
146. mgr Ryszard Materny – Poznań
147. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
148. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
149. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
150. dr Piotr Meteniowski – Poznań
151. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
152. dr Jerzy Michalik – UAM Poznań
153. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
154. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
155. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
156. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
157. prof.dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
158. mgr Paulina Molska – Poznań
159. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
160. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
161. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
162. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
163. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
164. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
165. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
166. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
167. Maciej Neuman – Poznań
168. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
169. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
170. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
171. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
172. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
173. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
174. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
175. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
176. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
177. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
178. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
179. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
180. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
181. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
182. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
183. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
184. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
185. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
186. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
187. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
188. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
189. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
190. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
191. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
192. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
193. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
194. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
195. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
196. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
197. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
198. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
199. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
200. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
201. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
202. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
203. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
204. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
205. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
206. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
207. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
208. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
209. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
210. mgr Jan Smólski – Poznań
211. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
212. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
213. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
214. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
215. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
216. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
217. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
218. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
219. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
220. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
221. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
222. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
223. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
224. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
225. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
226. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
227. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
228. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
229. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
230. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
231. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
232. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
233. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
234. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
235. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
236. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
237. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
238. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
239. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
240. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
241. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
242. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
243. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
244. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
245. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
246. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
247. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
248. mgr Henryk Walendowski – Poznań
249. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
250. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
251. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
252. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
253. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
254. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
255. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
256. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
257. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
258. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
259. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
260. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
261. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
262. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
263. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
264. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
265. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
266. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
267. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
268. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
269. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
270. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
271. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
272. Jerzy Żarnowski – Poznań
273. dr Jakub Żmidziński – Uniwersytet Artystyczny, Poznań
274. prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

AKO – Kraków

  1.  dr inż. Andrzej Augustynek, AGH – Kraków
  2.  prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ – Kraków
  3.  dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków
  4.  prof. dr hab. inż. Stanisława Dalczyńska-Jonas – Kraków
  5.  prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ – Kraków
  6.  Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ Solidarność UP – Kraków
  7.  mgr Irena Gąsior, Kraków
  8.  prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ – Kraków
  9.  ks. Jan M Kaczmarek CM – Kraków
10.  prof. dr hab. Ryszard Kantor,  UJ – Kraków
11.  dr hab. Zofia Kaszowska, ASP -  Kraków
12.  prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, PK – Kraków
13.  mgr iż. Mariusz Klapper, przedsiębiorca, AKO – Kraków
14.  prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP – Kraków
15.  prof. dr. hab. Maria Korytowska, UJ
16.  prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Kraków
17.  prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH – Kraków
18.  prof. dr hab. Edward Malec, UJ- Kraków
19.  prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH – Kraków
20.  prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Politechnika Krakowska
21.  dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
22.  dr hab. Adam Nodzeński, prof. AGH, Kraków
23.  mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH – Kraków
24.  dr hab. inż. prof. nzw.  Krzysztof Pieła – AGH Kraków
25.  dr n.med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
26.  dr inż. Maria Sapor, Kraków
27.  dr inż Feliks Stalony-Dobrzański,  AGH – Kraków
28.  prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ  Krakow
29.  prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH – Kraków
30.  prof. dr hab. Ryszard Terlecki, WSF-P „Ignatianum” – Kraków
31.  dr Marek Mariusz Tytko, UJ – Kraków
32.  dr hab. Anna Walczuk, UJ – Kraków
33.  dr hab. Zbigniew Zegan, prof.ASP – Kraków
34.  prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop UJ
35.  prof. dr hab. Jan Prokop czł. koresp. PAU
36.  dr hab. Grażyna Zając, Kraków

AKO – Warszawa

  1.  prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
  2.  prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
  3.  dr hab. Andrzej Gąsowski  UKSW
  4.  dr inż. Irena Gronowska, PW
  5.  dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
  6.  dr inż. Grażyna Ożarek
  7.  dr hab. Janusz Sobieszczański
  8.  prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel
  9.  prof. dr hab. Janina Wiszniewska
10.  prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

AKO – Łódź

  1. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. nadzw. UŁ