wtorek, 29 maja 2012

Profesor Binienda członkiem AKO

W dniach 25-27 maja 2012 w Sielpi, niewielkiej miejscowości położonej nad uroczym jeziorem o tej samej nazwie, odbył się VII ogólnopolski zjazd Klubów Gazety Polskiej. W drugim dniu Zjazdu miało miejsce  wydarzenie szczególne, a mianowicie Profesor Binienda zaprezentował wyniki prac swoich i jego zespołu. Podczas wykładu odbywającego się w szczelnie wypełnionej sali konferencyjnej, łączono się także z dr Kazimierzem Nowaczykiem. Oba wystąpienia zgromadzeni uczestnicy Zjazdu nagradzali gromkimi brawami.

Zwieńczeniem tego wyjątkowego spotkania było nadanie Profesorowi Wiesławowi Biniendzie tytułu Członka Honorowego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. W ten sposób Klub powiększył się o osobę niezwykle ważną dla patriotycznie nastawionych środowisk naukowych. Profesor Binienda, wybitny polski naukowiec, pełniący zaszczytne i odpowiedzialne funkcje w amerykańskich instytucjach naukowych, odważył się przeciwstawić propagandowym tezom oficjalnych raportów o przyczynach katastrofy smoleńskiej. Jego znakomite obliczenia w sposób istotnie niepodważalny wykazały absurdalność wniosków w nich przedstawionych zasadniczo przyczyniając się do ustalenia faktycznego przebiegu katastrofy. 

Delegacja AKO pod przewodnictwem Prof. Stefana Taczanowskiego wręcza
Dyplom Profesorowi Wiesławowi Biniendzie.
Profesor prezentuje Dyplom
Dyplom