wtorek, 3 grudnia 2013

Oświadczenie w sprawie dyskredytowania uczonych badających katastrofę smoleńską

Poznań, 2 grudnia 2013 r.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z zaniepokojeniem i dezaprobatą obserwuje zachowanie establishmentu medialnego, politycznego i naukowego związane z dążeniem do wyjaśniania katastrofy smoleńskiej przez niezależnych polskich i zagranicznych uczonych. W miesiąc po zakończeniu II Konferencji Smoleńskiej (21-22 X 2013) jej uczestnicy nie przestają być celem skandalicznej nagonki, szkalowania, negowania kompetencji, a nawet zastraszania.
 
II Konferencja Smoleńska, podobnie jak ubiegłoroczna, miała charakter stricte naukowy i została zorganizowana zgodnie z najlepszymi zasadami proceduralnymi, i za pieniądze jej uczestników. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczonych, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach: z Polski, USA, Australii, Kanady i Danii. Mimo zaproszeń skierowanych m.in. do komisji rządowej oraz PAN, nie podjęto żadnej dyskusji merytorycznej ani z uczestnikami konferencji, ani z przedstawionymi wynikami ich prac, co więcej, wcześniej storpedowano inicjatywę Prezesa PAN wspólnej konferencji komisji rządowej i niezależnych ekspertów.

Zamiast tego przeciwnicy polityczni (naukowi niestety się nie objawili) uciekają się do prób ośmieszania i dyskredytowania uczestników, odbierania im dobrego imienia oraz wywierania presji na władze ich macierzystych uczelni. Intrygi sięgnęły nawet za ocean, mając na celu uniemożliwienie polskim uczonym z USA ich dalszych prac, a zasłużony badacz katastrofy smoleńskiej dr Kazimierz Nowaczyk został wyrzucony z University of Maryland w Baltimore.

Najnowszym działaniem wymierzonym w uczonych jest potępiające stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk. Należy zauważyć, że ostre słowa potępienia wypowiedziane przez niego, zostały skierowane zdecydowanie pod niewłaściwym adresem: do ludzi ślepo wierzących w ideologię i niekompetentnych. Nie są takimi z pewnością eksperci uczestniczący w Konferencji Smoleńskiej, którzy prezentowali wyniki swych prac ściśle z zakresu własnych specjalizacji i kompetencji naukowych. Tego samego nie można powiedzieć o ich krytykach, którzy bez naukowej refleksji, a często również bez odpowiedniej wiedzy, przyjmują treści medialne oraz przekaz zawarty w raporcie MAK.

Bezprecedensowy i zastanawiający jest fakt opublikowania stanowiska Komisji ds. Etyki w Nauce jedynie w postaci gazetowego wywiadu, podczas gdy tekstu próżno było wówczas szukać na stronach internetowych PAN. Wykorzystanie w tym celu medium reprezentującego zdecydowaną linię polityczną sugeruje, że mamy do czynienia z praktyką przepływu informacji od gazety do Komisji PAN.

Od „etyków establishmentu” oczekujemy zajęcia się rzeczywistymi „kłamcami smoleńskimi” mówiącymi o przekopaniu każdego skrawka ziemi w miejscu katastrofy na metr głęboko, o pracy polskich patomorfologów ramię w ramię z „rosyjskimi kolegami”, o naciskach Prezydenta na pilotów, o pijanym generale, niedouczonych pilotach itd.

Wszystkim uczonym, którzy odważyli się podjąć badania zmierzające do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i opublikować wyniki swych prac, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyraża głęboką wdzięczność, uznanie i solidarność. Doceniamy wysoki poziom naukowy II Konferencji Smoleńskiej oraz wielką pracę jej uczestników. Głęboko ubolewamy nad faktem, że zarówno badania, jak i ich prezentacja odbywają się w atmosferze niegodnych, pozanaukowych ataków ze strony przeciwników utrudniających dążenie do poznania prawdy. Ataki te przywodzą na myśl praktyki stosowane w PRL, gdy rzetelność i autonomia badań naukowych była poddawana dyktatowi ideologicznemu rządzącej partii.

Zdecydowanie protestujemy przeciw zastępowaniu dyskusji o faktach lawiną obraźliwych insynuacji i inwektyw. Taki sposób prowadzenia sporu pokazuje, jak dalece fasadowa jest w Polsce demokracja, jak iluzoryczna wolność słowa i swoboda badań naukowych. Odrzucenie „moralnego szantażu” jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem wszystkich środowisk akademickich.
Nadal oczekujemy od polskich władz państwowych, zwłaszcza od władz zarządzających polską nauką, stworzenia polskim instytucjom naukowym i polskim uczonym organizacyjnych i finansowych warunków do szybkiego podjęcia badań nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności, przyczyn i przebiegu tragedii smoleńskiej.


Jest możliwość złożenia podpisu na stronie internetowej AKO w PoznaniuAKO – Poznań

1.    prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący AKO Poznań
2.    ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
3.    mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
4.    mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
5.    dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
6.    mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
7.    dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
8.    prof. dr.hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
9.    dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
10.  dr Adam Babula – UAM Poznań
11.  dr Lidia Banowska – UAM Poznań
12.  dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
13.  prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
14.  dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
15.  prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
16  .mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
17.  dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
18.  prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
19.  prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
20.  prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
21.  dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
22.  dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
23  .ks. prof.dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
24.  dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
25.  prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
26.  lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
27.  doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
28.  dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
29.  dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
30.  prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
31.  mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
32.  prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
33.  mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
34.  dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
35.  dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
36.  dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
37.  prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
38.  dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
39.  prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
40.  mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
41.  dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
42.  prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
43.  dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
44.  mgr Jan Dasiewicz – Poznań
45.  dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
46.  dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
47.  mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
48.  mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
49.  prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
50.  prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
51.  prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
52.  prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
53.  dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
54.  mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
55.  dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
56.  prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
57.  prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
58.  mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
59.  mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
60.  dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
61.  dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
62.  dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
63.  prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
64.  mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
65.  dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
66.  mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
67.  mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
68.  prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
69.  mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
70.  dr hab.inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
71.  prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
72.  prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
73.  mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
74.  dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
75.  prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
76.  prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
77.  mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
78.  prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
79.  dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
80.  prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
81.  mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
82.  mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
83.  dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
84.  dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
85.  dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
86.  lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
87.  dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
88.  prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
89.  mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
90.  prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
91.  prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
92.  prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
93.  mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
94.  prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
95.  prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
96.  dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
97.  prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM Poznań
98.  prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  99.  prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
100. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
101 .prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
102. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
103. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
104. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
105. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
106. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
107. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
108. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
109. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
110. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
111. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańksaa
112. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
113. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
114. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
115. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
116. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
117. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
118. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
119. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
120. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
121. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
122. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
123. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
124. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
125. dr hab. inż Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
126. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
127. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
128. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
129. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
130. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
131. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
132. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
133. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
134. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
135. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
136. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
137. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
138. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
139. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
140. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
141. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
142. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
143. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
144. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
145. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
146. mgr Ryszard Materny – Poznań
147. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
148. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
149. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
150. dr Piotr Meteniowski – Poznań
151. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
152. dr Jerzy Michalik – UAM Poznań
153. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
154. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
155. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
156. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
157. prof.dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
158. mgr Paulina Molska – Poznań
159. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
160. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
161. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
162. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
163. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
164. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
165. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
166. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
167. Maciej Neuman – Poznań
168. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
169. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
170. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
171. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
172. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
173. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
174. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
175. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
176. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
177. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
178. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
179. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
180. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
181. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
182. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
183. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
184. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
185. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
186. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
187. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
188. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
189. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
190. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
191. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
192. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
193. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
194. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
195. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
196. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
197. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
198. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
199. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
200. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
201. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
202. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
203. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
204. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
205. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
206. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
207. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
208. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
209. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
210. mgr Jan Smólski – Poznań
211. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
212. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
213. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
214. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
215. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
216. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
217. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
218. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
219. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
220. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
221. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
222. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
223. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
224. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
225. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
226. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
227. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
228. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
229. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
230. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
231. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
232. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
233. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
234. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
235. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
236. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
237. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
238. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
239. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
240. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
241. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
242. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
243. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
244. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
245. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
246. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
247. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
248. mgr Henryk Walendowski – Poznań
249. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
250. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
251. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
252. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
253. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
254. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
255. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
256. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
257. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
258. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
259. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
260. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
261. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
262. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
263. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
264. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
265. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
266. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
267. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
268. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
269. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
270. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
271. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
272. Jerzy Żarnowski – Poznań
273. dr Jakub Żmidziński – Uniwersytet Artystyczny, Poznań
274. prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

AKO – Kraków

  1.  dr inż. Andrzej Augustynek, AGH – Kraków
  2.  prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ – Kraków
  3.  dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków
  4.  prof. dr hab. inż. Stanisława Dalczyńska-Jonas – Kraków
  5.  prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ – Kraków
  6.  Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ Solidarność UP – Kraków
  7.  mgr Irena Gąsior, Kraków
  8.  prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ – Kraków
  9.  ks. Jan M Kaczmarek CM – Kraków
10.  prof. dr hab. Ryszard Kantor,  UJ – Kraków
11.  dr hab. Zofia Kaszowska, ASP -  Kraków
12.  prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, PK – Kraków
13.  mgr iż. Mariusz Klapper, przedsiębiorca, AKO – Kraków
14.  prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP – Kraków
15.  prof. dr. hab. Maria Korytowska, UJ
16.  prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Kraków
17.  prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH – Kraków
18.  prof. dr hab. Edward Malec, UJ- Kraków
19.  prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH – Kraków
20.  prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Politechnika Krakowska
21.  dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
22.  dr hab. Adam Nodzeński, prof. AGH, Kraków
23.  mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH – Kraków
24.  dr hab. inż. prof. nzw.  Krzysztof Pieła – AGH Kraków
25.  dr n.med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
26.  dr inż. Maria Sapor, Kraków
27.  dr inż Feliks Stalony-Dobrzański,  AGH – Kraków
28.  prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ  Krakow
29.  prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH – Kraków
30.  prof. dr hab. Ryszard Terlecki, WSF-P „Ignatianum” – Kraków
31.  dr Marek Mariusz Tytko, UJ – Kraków
32.  dr hab. Anna Walczuk, UJ – Kraków
33.  dr hab. Zbigniew Zegan, prof.ASP – Kraków
34.  prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop UJ
35.  prof. dr hab. Jan Prokop czł. koresp. PAU
36.  dr hab. Grażyna Zając, Kraków

AKO – Warszawa

  1.  prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
  2.  prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
  3.  dr hab. Andrzej Gąsowski  UKSW
  4.  dr inż. Irena Gronowska, PW
  5.  dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
  6.  dr inż. Grażyna Ożarek
  7.  dr hab. Janusz Sobieszczański
  8.  prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel
  9.  prof. dr hab. Janina Wiszniewska
10.  prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

AKO – Łódź

  1. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. nadzw. UŁ

wtorek, 24 września 2013

Pogarda zamiast merytorycznej dyskusji

List otwarty
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie
w sprawie publicznego znieważania profesorów-ekspertów Zespołu Parlamentarnego d.s. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej

Tak ma być jak głosi wersja oficjalna – inne argumenty są nieracjonalne – to matrix.
Na szczęście – w nauce to, co może działać w polityce, nie działa.
Wiadomo to od najdawniejszych czasów, a byli nawet tacy, którzy w swym niepoprawnym uporze byli paleni na stosie. Dziś się takich już bezpośrednio nie pali. Dziś kogo trzeba, na zamówienie polityczne, obdarza się infamią, niszczy bytowo i skazuje na niepamięć. Opinia publiczna nawet to jest w stanie zaakceptować – bo istoty rzeczy merytorycznej wszak nie dochodzi. Media mają swoją siłę

Z oburzeniem obserwujemy zmasowaną kampanię medialną znieważania profesorów-ekspertów Zespołu Parlamentarnego d.s. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, mającą na celu zdyskredytowanie prac tego Zespołu, a także zastraszenie środowiska naukowego przed podejmowaniem badań w tym zakresie. Nasz sprzeciw budzi brutalne zagłuszanie zmasowaną propagandą słusznych żądań opinii publicznej dopuszczenia do rzetelnej konfrontacji wyników ustaleń różnych ośrodków badających przyczyny katastrofy. Raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, w którym oficjalnie ustalono przyczyny katastrofy, sprzeczne z ustaleniami ekspertów Zespołu Parlamentarnego, uważamy za daleko niewystarczający.

Działania zarówno mediów jak i oficjalnych czynników noszą znamiona postawy nazywanej „odmową wiedzy”, ale obowiązkiem zarówno czynników oficjalnych jak i naukowców jest poznanie rzeczywistości, stawianie hipotez i ich weryfikacja, dochodzenie do prawdy a przede wszystkim głoszenie prawdy.

Uważamy za haniebne dyskredytowanie wiedzy i doświadczenia badawczego profesorów cenionych
w środowisku naukowym na podstawie wyrwanych z kontekstu fragmentów ich zeznań złożonych
w prokuraturze pod przysięgą. Tekst pełnych protokołów tych zeznań, dostępnych na stronie Naczelnej Prokuratury Wojskowej, jest wystarczającą obroną ich kwalifikacji i postawy. Zachęcamy do lektury.

Każde dochodzenie do prawdy wymaga konfrontacji argumentów opartych na wiedzy teoretycznej, doświadczeniu i obserwacji otaczającego świata. Wszelkie postępy, odkrycia i ustalenia prawdy materialnej, następują w połączeniu tych elementów. Wyjaśnienie tak złożonego zagadnienia jak przyczyny katastrofy lotniczej, wymaga interdyscyplinarnego podejścia, zaangażowania wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki i konfrontacji ich argumentów w rzeczowej dyskusji.

Nie dopuśćmy do zakrzyczenia w tej dyskusji głosu poważnych i odpowiedzialnych środowisk naukowych.

Nie pozwólmy na znieważanie przedstawicieli środowiska naukowego za ich odwagę i determinację w poszukiwaniu prawdy.

Kraków, 19 września 2013 roku

Osoby, które zechcą poprzeć powyższy List Otwarty proszone są na przesłanie maila zawierającego deklarację poparcia oraz swoje imię i nazwisko tytuły naukowe lub zawodowe ewentualną afiliację oraz miejscowość na adres:


Z ostatniej chwili:
pełny tekst oświadczenia Uniwersytetu w Akron, nt. Prof Biniendy publikuje portal wPolityce.pl

Lista osób i organizacji popierających List Otwarty
stan na dzień 16 października 2013, godz. 19.45
(w kolejności zgłoszeń)
 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH - Kraków
 2. dr hab. Roman Badora, UŚ – Katowice
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ - Kraków
 4. prof. dr hab.inż. Włodzimierz Bochniak, AGH - Kraków
 5. dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków
 6. ks. dr Wiesław Bożejewicz, Warszawa
 7. dr hab. inż. Dorota Bzowska, prof. PW - Warszawa
 8. dr inż. Jacek Bzowski, em. PW - Warszawa
 9. prof. dr hab. Krzysztof Cena, AKO - Kraków
 10. prof. dr Zbigniew Chłap, Kraków
 11. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki, AKO Warszawa
 12. dr inż. Anna Duda-Kękuś, AGH - Kraków
 13. prof. dr hab. inz. Jan Tadeusz Duda, AGH - Kraków
 14. dr hab. Katarzyna Dybeł prof. UJ - Kraków
 15. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ - Kraków
 16. dr hab. Wit Forys, prof UJ, sygnatariusz Konferencji Smoleńskiej - Kraków
 17. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ Solidarność UP - Kraków
 18. mgr Irena Gąsior, Kraków
 19. dr Krzysztof Godwod, Warszawa
 20. dr hab inż. Ryszard Golański, Kraków
 21. dr hab inż. Jan Górzyński, Politechnika Warszawska w Płocku
 22. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ - Kraków
 23. prof. dr hab. Jan Jaworski, UW - Warszawa
 24. prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, AGH - Kraków
 25. prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita, PW - Warszawa
 26. dr hab. Zofia Kaszowska, ASP -  Kraków
 27. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, PK - Kraków
 28. prof. dr hab. Andrzej  Kaźmierczak,  SGH - Warszawa
 29. mgr Adam Kieniewicz, Kraków
 30. mgr iż. Mariusz Klapper, przedsiębiorca, AKO - Kraków
 31. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, PAU – Kraków
 32. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP - Kraków
 33. dr hab.inż. Adam Korytowski, profesor AGH - Kraków
 34. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Kraków
 35. mgr Edward Kuliga, AKO – Kraków
 36. Prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH - Kraków
 37. prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ - Kraków
 38. dr hab.Marta Lempart-Geratowska, ASP - Kraków
 39. prof. dr hab. dr h.c. inż. Wacław Leszczyński, dr h.c., em. Uniwersytet Przyrodniczy -  Wrocław
 40. prof. dr hab. Edward Malec, UJ- Kraków
 41. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Monachium
 42. dr hab. Maria Marks,  em. IPPT PAN - Warszawa
 43. prof. dr hab. inż. Wojciech Marks,  em. IPPT PAN - Warszawa
 44. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH - Kraków
 45. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 46. dr hab. Adam Nodzeński, Kraków
 47. prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś, UJ - Kraków
 48. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH - Kraków
 49. dr hab. med. Józefa Panek, AKO - Kraków
 50. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH - Kraków
 51. dr Krystyna Rakoczy- Pindor, em., Kraków
 52. prof. dr hab. Maria Piskornik, UR - Kraków
 53. prof. dr hab. Zdzisław Piskornik, UR - Kraków
 54. dr n.med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
 55. prof. dr hab. Zdzisław Jan Ryn, Kraków
 56. prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, PŁ - Łodź
 57. dr inż. Maria Sapor, Kraków
 58. mgr Jolanta Sekutowicz, ASP - Kraków
 59. dr inż Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH – Kraków
 60. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, em. UJ - Kraków
 61. dr hab. Barbara Siemiątkowska prof. nzw., PW -Warszawa
 62. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH - Kraków
 63. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, WSF-P „Ignatianum” - Kraków
 64. prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski, em. PŁ- Łódź, dr h.c.Universita di Pavia, Włochy
 65. dr Marek Mariusz Tytko, UJ - Kraków
 66. dr hab. Anna Walczuk, UJ - Kraków
 67. prof. dr hab. Jerzy Warczewski, UŚ - Katowice
 68. dr hab. Anna Waśko, UJ - Kraków
 69. dr hab. Andrzej Waśko, UJ - Kraków
 70. prof. dr hab. hab. Jerzy Wojtczak- Szyszkowski, em.UW -Warszawa
 71. dr hab. Zbigniew Zegan, prof.ASP - Kraków
 72. dr inż. Katarzyna Rycerz  - AGH, Kraków
 73. dr Edward Kusior emerytowany prac. AGH
 74. mgr inż. Jarosław Hanebach, absolwent AGH, Złotoryja
 75. mgr Justyna Iwaszkiewicz - Poznań
 76. dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH, AKO Kraków
 77. dr inż. Janusz Opiła - AKO Kraków
 78. P.T. Mateusz Mroz - geolog, Warszawa
 79. Joanna Dropińska – Bysiek, prawnik, doktorant UJ, Kraków
 80. Alina Dropińska - prawnik
 81. mgr inż. Joachim Kłos - Syrynia
 82. mgr Edwarda Janota , radca prawny. Katowice  
 83. dr inż. Paweł Olszewski, Politechnika Warszawska/University of Michigan, Warszawa/Ann Arbor, USA. 
 84. Grzegorz BANECKI, były student Politechniki Warszawskiej
 85. dr Krzysztof Cybulski, Uniwersytet Warszawski
 86. Jan Klosa,  lekarz 
 87. Tadeusz Majewski, PhD, Dsc, Profesor de Tiempo Completo, Universidad de las Americas-Puebla, Mexico, Ingeniería Industrial y Mecánica
 88. dr Andrzej Gryglewicz - AWF Warszawa
 89. Dr inż. Stefan Pyrak – em. PW - Warszawa
 90. mgr Maria Kuśnierz - Ekonomia,  Gliwice
 91. dr Andrzej Grząślewicz,  matematyk, emeryt, Kraków
 92. dr hab. prof. UŁ Tomasz Kłys, filmoznawca, Łódź
 93. dr hab. Jan Cieśliński, prof. UwB - Białystok
 94. dr hab. Zbigniew Polański, UJ Kraków
 95. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW
 96. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska, AKO Warszawa
 97. prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop UJ 
 98. prof. dr hab. Jan Prokop czł. koresp. PAU
 99. Sława Bednarczyk, lwowianka, aktorka-reżyser Teatr Stańczyk- Kraków
 100. Dr n.przyr.Witold  Chociłowski  em. Nauczyciel akademicki, Katowice
 101. Joanna i Tomasz Zieleniewscy, Węgorzewo
 102. Adam Zyzman - dziennikarz "Tygodnika Solidarność" - Kraków
 103. Prof. Krzysztof Kurdyka, UNIVERSITE DE SAVOIE Laboratoire de Mathematiques (LAMA) UMR-5127 de CNRS, Francja
 104. Bernard Margueritte, dziennikarz
 105. Joanna Giecewicz, prof. PW
 106. dr inż. Jerzy Sękiewicz, Kraków
 107. dr inż. Irena Gronowska, Wydz. Fizyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 108. prof. zw. dr hab. Adam Guła, AGH, Kraków
 109. Prof. dr hab. Jan Draus, Rzeszów
 110. Prof. dr hab. inż. Andrzej Wolny - (emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej)
 111. dr Andrzej Duda, UJ, Kraków (poseł na Sejm)
 112. Maria Gerlach, mgr  Warszawa
 113. Kazimierz Gerlach, mgr  AKO Warszawa
 114. Czesław Krawczyk, mgr inż. mech., audytor ISO-9001, tłumacz j. angielskiego
 115. Maria Kowalska, Opole, 
 116. prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 117. Dr hab. inż. Andrzej Pfitzner, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej
 118. dr Julian Srebrny, fizyk, Uniwersytet Warszawski
 119. dr Wilhelm Czapliński, AGH, 
 120. dr inż Janina Daca, AGH - Kraków  
 121. Mirosława Kaniszewska, Gdańsk
 122. Dr Emilia Martynowicz, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny UG
 123. mgr Marek Frączyk - Kraków
 124. dr. inż. Zdzisław Nagórski, adiunkt, mechanik, emerytowany nauczyciel Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
 125. dr hab. inż. Ewa Osiecka em. prof. Politechniki Warszawskiej
 126. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, nauczyciel akademicki, blogger
 127. Krystyna Kwiatkowska, wdowa po śp. gen. Bronisławie Kwiatkowskim
 128. red. Zofia Kemp, dziennikarz polonijny, radio 3ZZZ, Australia,
 129. dr hab. Małgorzata Dąbrowska prof. UŁ, Łódź.
 130. s. Andrzej Stasiuk SSO w Szczecinie.
 131. Bogdan Wójtowicz, ekonomista, Kraków.W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
skupiającego 267 członków
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak Przewodniczący
Lista członków AKO Poznań

List Otwarty popiera także Akademicki Klubu Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.


Poniżej oświadczenie AKO Warszawa:

AKO Warszawa w obronie polskiej nauki
Warszawa, 23 września 2013 r.


Potępiamy nagonkę na polskich naukowców prowadzoną przez urzędników rządowych oraz media wprowadzające w błąd polskie społeczeństwo. Z oburzeniem obserwujemy naruszanie wolności akademickiej poprzez próby zdyskredytowania naukowców dążących do prawdy i lekceważenie prac naukowych prowadzonych przez ekspertów Zespołu Parlamentarnego oraz Episkopatu Polski. 

Przypominamy, że otrzymując stopień naukowy doktora ślubujemy służyć prawdzie. Nie wolno nam, pod żadnym pozorem, odejść od tej przysięgi i nie wolno nam ulec próbom zastraszenia.

Zwracamy się do każdego pracownika nauki, niezależnie od światopoglądu i sympatii politycznych, o poparcie Listu Otwartego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Przewodniczący AKO
Prof. zw. dr hab. inż. Artur H. ŚwiergielSwoje poparcie zgłosili członkowie Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Ziemia Dzierżoniowska:

Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Ziemia Dzierżoniowska w pełni solidaryzuje się i popiera stanowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, dotyczące odcięcia się rektorów Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo- Hutniczej od własnych naukowców, badających katastrofę smoleńską.

Wielkie zdziwienie i zaskoczenie budzi w nas opinia władz akademickich wobec badań naukowców, dążących do ujawnienia prawdy o tym strasznym wydarzeniu jakie miało miejsce 10.04. 2010 toku
Wyrażamy solidarność z niezależnymi naukowcami ,badającymi katastrofę smoleńską. Ich trud, czas , poświęcenie i odwaga zasługują na słowa podziękowań i wdzięczności

W imieniu Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Ziemia Dzierżoniowska

Irena Bukalska


Kolejne wyrazy poparcia  sukcesywnie napływają, także z zagranicy.


niedziela, 16 czerwca 2013

Zaproszenie

Msza Św. w rocznicę urodzin Prezydenta RP. Prof Lecha Kaczyńskiego

Akademicki Klub Obywatelski, jak co miesiąc każdego 18-go, zaprasza na Mszę Św. w Sanktuarium bł. Jana Pawła II. Jednak tym razem będzie to wyjątkowa Msza Św. gdyż w czerwcu wypada okrągła rocznica urodzin Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. Mszę uświetni słynny Chór Cecyliański, po Mszy Św. nastąpi złożenie wiązanki przy sarkofagu ks. Kard.  Nagy'ego, wytrwałego obrońcy Kościoła i Polski.

Sarkofag ks. Kard. Nagy

Sanktuarium bł. JP2 rośnie z dnia na dzień. 

Strona Sanktuarium (FB)  

Strona WWW Sanktuarium

Współpraca medialna::  
AKOniedziela, 19 maja 2013

II Konferencja
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

  Tytuł Konferencji:
   NAUKA POLSKA – PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Podtytuł
Środowisko akademickie
 a świadomość obywatelska współczesnych Polaków

dnia:
  13 maja 2013 roku

 w godzinach:
 1000 – 1500

miejsce Konferencji:
Sala Łucznicza Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (Macierz Lwów),
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 (I piętro)

 P R O G R A M
1000 - 1010
Powitanie zgromadzonych uczestników Konferencji przez Przewodniczącego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie
prof. dr hab. Ryszarda Kantora (UJ)
1010 - 1025
prof. dr hab. inż. Jan T. Duda (AGH) Etos akademicki a próby politycznego ograniczania wpływu środowisk akademickich na postawy Polaków
1025 - 1040
prof. zw. dr hab. Stefan Zawadzki (Z-ca Przew. AKO w Poznaniu) Społeczność akademicka - możliwości wpływu na współczesne pokolenia Polaków
1040 - 1055
ks. dr Wiesław Bożejewicz (SGGW) Zdrowy rozsądek a poznanie zdroworozsądkowe, w krótkim zarysie
1055 - 1115
dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański (em. AGH)
Świadomość obywatelska środowiska akademickiego jako siła sprawcza w kształtowaniu świadomości obywatelskiej społeczeństwa
dr Paweł E. Tomaszewski (INTiBS PAN, Wrocław)
dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański (em. AGH)
Życiowa i naukowa postawa prof. Jana Czochralskiego jako przykład formacyjny dla świadomości obywatelskiej Polaków
1115 - 1130
prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (PK) Nauka w budowaniu jakości życia, na przykładzie architektury krajobrazu
1130 - 1200
PRZERWA
1200 - 1215

prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński (AKO – Poznań)
"Odmowa wiedzy" – w środowiskach akademickich
1215 - 1230
prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor (UJ) Hodowla umysłów zamkniętych czyli duszno na uczelnich
1230 - 1245
dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz (em. AGH) Sanacja moralno etyczna środowiska akademickiego warunkiem sine qua non dla powodzenia reformy szkolnictwa wyższego
1245- 1300
mgr Edward Kuliga (Kraków)  Nierządne państwo jako wyraz interesów postkomunistycznego i postsolidarnościowego realnego układu władzy w Polsce
1300 - 1315
dr Mirosław Boruta (UP) Język jako centralna wartość kultury polskiej - uwagi na marginesie wpisów w kalendarium Wikipedii
1315 - 1330
mgr inż. Mariusz Klapper (Kraków) Gdzie jesteśmy i co można zrobić?
1330 - 1345
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (PK)
Jak być sumieniem Narodu? Współczesne zadanie środowiska akademickiego
1345 - 1500
Dyskusja, podsumowanie Konferencji, zakończenie

Zgromadzonych uczestników Konferencji przywitał przewodniczący AKO w Krakowie prof. dr hab. Ryszard Kantor.  
Specjalnymi gośćmi byli Koledzy z AKO w Poznaniu w osobach przewodniczącego prof. dr hab. Stanisława Mikołajczaka, prof. zw. dr hab. Stefana Zawadzkiego zastępcy przewodniczącego oraz prof. zw. dr hab. Tomasza Jasińskiego a także Kolega prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel, przewodniczący AKO w Warszawie .
Po ceremonii otwarcia Konferencji okolicznościowe wykłady wygłosili obydwaj przewodniczący AKO z Poznania i Warszawy.

Dalszy przebieg Konferencji obywał się już zgodnie z Programem

Poniżej, wywiad dr Mirosława Boruty z zastępcą przewodniczącego AKO w Krakowie prof. dr hab. inz. Janem T. Dudą
         
                    http://www.youtube.com/watch?v=Pc0YHA3ffdw
 oraz

krótka relacja filmowa z Konferencji znajduje się  pod adresem:

                    http://www.youtube.com/watch?v=bEfZPHTkJXA

piątek, 10 maja 2013

OŚWIADCZENIE POŁĄCZONYCH AKADEMICKICH KLUBÓW OBYWATELSKICH IM. LECHA KACZYŃSKIEGO w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i ŁodziAmbasada Węgier w Warszawie
 Honorowy Konsulat Generalny Węgier w Łodzi
Honorowy Konsulat Węgier w PoznaniuSzanowni Państwo!

Czujemy się zaszczyceni mogąc przekazać na Państwa ręce nasze najlepsze wyrazy
wsparcia i solidarności z narodem i państwem węgierskim, będące odpowiedzią na
list intelektualistów węgierskich skierowany "Do narodów Europy", a ujęte w postaci
"Oświadczenia Węgierskiego" połączonych  Akademickich Klubów Obywatelskich
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Poznania, Krakowa, Warszawy i Łodzi.

W załączeniu przesyłamy tekst Oświadczenia w języku polskim i angielskim oraz listę
sygnatariuszy ze świata nauki z całej Polski.

Z najlepszymi życzeniami powodzenia i zwycięstwa,


W imieniu połączonych Akademickich Klubów Obywatelskich

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Przewodniczący AKO - POZNAŃ                                                                                                                                         Poznań, 7 maja 2013 r.

Oświadczenie
Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie popierające list otwarty intelektualistów węgierskich „Do Obywateli Europy”
 
           Kierowana solidarnością społeczność akademicka zgromadzona w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w całości popiera dramatyczny w treści i boleśnie prawdziwy list otwarty intelektualistów węgierskich „Do Obywateli Europy”.

           Wyrażamy podziw dla Braci Węgrów za to, że przywracają i odważnie bronią chrześcijańskich wartości, które i nam są drogie, a podobnie zagrożone w naszym własnym kraju.

          Zdecydowanie potępiamy i protestujemy przeciw fałszowaniu rzeczywistości, okłamywaniu opinii publicznej, kreowaniu nieistniejących zagrożeń, a przede wszystkim straszeniu rządami koalicji obecnie sprawującej władzę na Węgrzech wybranej demokratycznie zdecydowaną większością głosów. Wielu dziennikarzy, w tym z mediów finansowanych ze środków publicznych, przemilcza fakty, że ten rząd wyciągnął naród węgierski ze skrajnie trudnej sytuacji ekonomicznej i ogromnego bezrobocia grożącego fizycznym wyniszczeniem narodu węgierskiego. Jako krytycy i recenzenci. występują tam osoby odpowiedzialne za doprowadzenie Węgier na skraj ekonomicznej zapaści i nie słychać żadnego potępienia ich nieodpowiedzialnych rządów ze strony wielu rządów państw europejskich i agend Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

          Nie tylko dziennikarze, ale też Komisja Europejska podejmuje natomiast działania wkraczające w sferę obyczajową i regulacji etycznych, do czego nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji. Powoływanie się przy tym na naruszanie tolerancji, czy wartości europejskich przez władze węgierskie nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach. Budowanie życia państwowego i narodowego Węgier na wartościach chrześcijańskich gwarantuje, że działania rządu i parlamentu węgierskiego reprezentują najwyższe standardy, a „sprawiedliwa demokracja, narodowa suwerenność, pilna praca, wzajemne cierpliwość i zrozumienie zdolne są prowadzić do wielkich cudów”. To chrześcijaństwo jest fundamentem dwóch tysiącleci ustawodawstwa i obyczajowości europejskiej i stanowi niedościgły ideał kształtowania relacji międzyludzkich.

           Za naszymi braćmi Węgrami apelujemy o upowszechnianie treści ich listu i dawanie świadectwa prawdzie, gdyż takie działania dziennikarzy, agend rządów europejskich i samej Komisji Europejskiej nie tylko fałszują rzeczywistość, ale mogą prowadzić - na co wskazano w apelu - do zagrożenia niepodległości i suwerenności wolnego państwa. W istocie zagrażają też fundamentom Unii Europejskiej i cywilizacji europejskiej, podważają jej spójność społeczną, kulturową oraz ekonomiczną, a także destruktywnie wpływają na przebieg procesów integracji europejskiej.

           Ogromny wysiłek społeczeństwa węgierskiego w rozwiązywaniu swoich problemów ekonomicznych i społecznych w pełni zasługuje na uznanie i zaufanie, a także poparcie ludzi dobrej woli na całym świecie. Gratulując z całego serca Braciom Węgrom dotychczasowych sukcesów w odzyskiwaniu podmiotowości i przezwyciężaniu problemów ekonomicznych oraz społecznych życzymy Im odwagi, wytrwałości i sił we wdrażaniu w praktyce życia publicznego wyznawanych wartości.

           Życzymy Wam także, Bracia Węgrzy, aktywnego wsparcia wolnych narodów Europy w szczytnym dziele naprawy i rozwoju Waszej Ojczyzny.

          Życzymy Wam powodzenia i zwycięstwa!


Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO


LISTA SYGNATARIUSZY
      AKO – POZNAŃ
1.         prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM;  Przewodniczący AKO
2.         ks. dr Adam Adamski Cor – UAM  Poznań
3.         mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
4.         mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
5.         dr  Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat., Poznań
6.         mgr Krystyna Andrzejewska – UAM  Poznań
7.         dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof., IFM PAN Poznań
8.         dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
9.         prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
10.     prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN Poznań
11.     dr Adam Babula – UAM  Poznań
12.     dr Lidia Banowska – UAM Poznań
13.     dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM  Poznań
14.     prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN  Kraków
15.     prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
16.     mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
17.     dr  Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet  Śląski
18.     prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
19.     dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
20.     prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
21.     prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM Poznań
22.     dr Krzysztof  Borowczyk – UAM Poznań
23.     dr inż. Krzysztof  Borowiak – Poznań
24.     ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
25.     dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
26.     prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet  Zielonogórski
27.     dr Krystyna Celichowska – lekarz, Poznań
28.     doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
29.     dr Marek Chabior – Stowarzyszenie Eko-Spol, Szczecin
30.     dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
31.     prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
32.     dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
33.     mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
34.     prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
35.     dr Ewa Ciosek – UAM Poznań
36.     dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
37.     dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
38.     prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
39.     dr Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
40.     prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny, Poznań
41.     mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
42.     dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
43.     prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
44.     dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
45.     mgr Jan Dasiewicz
46.     dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
47.     dr n. med. Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
48.     mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
49.     mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny, Poznań
50.     prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM, Poznań
51.     inż. Józef Drausowski – Poznań
52.     prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
53.     prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
54.     prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
55.     dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP, Poznań
56.     mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
57.     dr  Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
58.     prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
59.     prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
60.     mgr inż. Wojciech Foltyn - rolnik
61.     mgr inż. Bogdan Freytag – PKGP Poznań
62.     dr  hab. Jerzy Galina – PAN Poznań
63.     dr Grzegorz Gertig – Uniwersytet  Medyczny, Poznań
64.     prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
65.     prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
66.     mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
67.     dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
68.     dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki, Poznań
69.     mgr Iwona Horodecka – starszy kustosz; Biblioteka Raczyńskich, Poznań
70.     prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
71.     mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
72.     prof. dr hab. Jacek Jackowski – Politechnika Poznańska
73.     prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
74.     prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
75.     mgr inż. Robert Witold Jankowski – RWJ 2000 & Associates
76.     dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
77.     prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
78.     prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
79.     mgr Ewa Jemielity – Uniwersytet Ekonomiczny, radna RM Poznania
80.     dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
81.     prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
82.     mgr inż. Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań   
83.     prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
84.     mgr inż. Andrzej Judek – Poznań
85.     mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
86.     dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
87.     dr Józef Kapusta –  Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
88.     prof. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ  Kalisz
89.     dr Zofia Karaszkiewicz – Poznań
90.     dr Anna Kasprzyk – UAM  Poznań
91.     prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
92.     dr Przemysław Kiszkowski – UAM  Poznań
93.     mgr Iwona Klimaszewska – UAM  Poznań
94.     prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
95.     prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF  Poznań
96.     prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
97.     mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM  Poznań
98.     prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM  Poznań
99.     prof. zw. em. dr hab. inż.  Alojzy Kowalkowski
100.     dr hab. Jacek Kowalski – UAM  Poznań 
101.     prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
102.     dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
103.     prof. dr hab. Marek Kraska – UAM  Poznań
104.     prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet  Warszawski
105.     dr Henryk Krzyżanowski – UAM  Poznań
106.     prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniwersytet  Zielonogórski
107.     prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – IH PAN, Warszawa; WSNH, Poznań
108.     dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
109.     prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – IFM  PAN, Poznań
110.     prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
111.     prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
112.     inż. Julian Kulczyński – rolnik
113.     mgr Ewa Kuleczka – Drausowska – pedagog, Poznań
114.     dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz, Poznań
115.     dr Katarzyna Kulińska – PAN Poznań
116.     dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nadzw. IChB PAN, Poznań
117.     dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
118.     prof. dr hab. Jacek Kurzępa – APS, Warszawa; SWPS, Wrocław
119.     dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
120.     mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM  Poznań
121.     dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
122.     prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
123.     mgr Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
124.     mgr Rafał  Lisiak – architekt, Poznań
125.     prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – Politechnika Poznańska
126.     mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki, Poznań
127.     dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
128.     mgr Małgorzata Łośko – UAM  Poznań
129.     mgr Jolanta Łuczak – polonistka (Austria)
130.     mgr Ryszard Łuczak – polonista (Austria)
131.     dr Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
132.     prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
133.     mgr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
134.     mgr Agata Macniak – Poznań
135.     ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
136.     ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
137.     dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM  Poznań
138.     prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM  Poznań
139.     mgr Sylwia Małecka – pedagog, Poznań
140.     mgr Szymon Małecki – pedagog, polonista, Poznań
141.     prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
142.     prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM  Poznań
143.     prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN  Poznań
144.     mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
145.     mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
146.     mgr Ryszard Materny – Poznań
147.     mgr  Maria Matysiak – UAM  Poznań
148.     inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
149.     prof. dr hab. Karol Mausch – UAM Poznań
150.     prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
151.     dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
152.     prof. dr hab. inż. Jacek B. Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
153.     prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet  Wrocławski
154.     dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
155.     prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
156.     mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk, Poznań
157.     dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność, Kalisz
158.     mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
159.     prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM  Poznań
160.     prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
161.     mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
162.     prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ  Kraków
163.     mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
164.     dr hab. Andrzej Nowakowski – prof., Uniwersytet Rzeszowski
165.     dr hab. Aurelia Nowicka – UAM  Poznań
166.     prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM  Poznań
167.     dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM  Poznań
168.     prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM Poznań
169.     Włodzimiera Pajewska – UAM  Poznań
170.     inż. Ryszard Paprzycki – Poznań
171.     prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
172.     prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
173.     dr Andrzej Pawuła – UAM  Poznań
174.     prof. dr hab. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
175.     dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
176.     dr Ryszard Piasek – reżyser
177.     mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
178.     prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM  Poznań
179.     dr Ryszard Piotrowicz – UAM  Poznań
180.     dr hab. Jacek Piszczek – IOR  PIB  Toruń - Poznań
181.     prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
182.     mgr Maria Przybylska – UAM  Poznań
183.     prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM  Poznań
184.     prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
185.     prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM  Poznań
186.     dr Jacek Radomski – UAM  Poznań
187.     dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM  Poznań
188.     dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
189.     mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
190.     prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN Poznań
191.     prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
192.     prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
193.     dr Lech Różański – PTPN, Poznań
194.     mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
195.     prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
196.     prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
197.     prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny, Poznań
198.     mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
199.     prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
200.     dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
201.     prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
202.     mgr Janusz Smólski – Poznań
203.     dr Robert Sobków – LMB Consulting
204.     prof. dr hab. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
205.     mgr Zygmunt Sporny – UAM Poznań
206.     dr Teresa Stanek – UAM  Poznań 
207.     prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
208.     prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
209.     mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
210.     mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
211.     prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM  Poznań
212.     mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
213.     dr inż. Krzysztof Szturzbecher – Politechnika Poznańska
214.     prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM  Poznań
215.     prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM  Poznań
216.     prof. dr hab. Zofia Szczotka – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
217.     dr hab. Andrzej Szpulak – UAM  Poznań
218.     prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniwersytet  Łódzki
219.     dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
220.     mgr inż. Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
221.     mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
222.     prof. dr hab. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
223.     dr Mirosław Szulczyński – UAM  Poznań
224.     dr Mirosław Szumiło – UMCS,  Lublin
225.     mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
226.     dr Wojciech Szwed – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
227.     dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
228.     prof. dr hab. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
229.     prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
230.     dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM  Poznań
231.     prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM  Poznań
232.     mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca, Poznań
233.     ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL,  Lublin
234.     prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN Poznań
235.     mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
236.     prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
237.     prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM  Poznań
238.     mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
239.     prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
240.     mgr Jacek Tuchołka – Poznań
241.     prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
242.     dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
243.     prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet  Warszawski
244.     dr Marek Wedemann – UAM  Poznań
245.     dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
246.     prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
247.     dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
248.     dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
249.     prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
250.     prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologii, Warszawa
251.     dr Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
252.     prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet  Warszawski
253.     dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS  Poznań
254.     mgr Andrzej Wybrański – pedagog,  Poznań
255.     prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN Poznań
256.     mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
257.     prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM  Poznań
258.     mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
259.     dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
260.     dr Jerzy Zerbe – UAM  Poznań
261.     mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
262.     dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
263.     dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet  Gdański
264.     dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, Poznań
265.     Jerzy Żarnowski – emeryt HCP, Poznań
266.     dr Jakub Żmidziński – UAP,  Poznań

AKO – KRAKÓW
1.       dr inż.  Andrzej Augustynek    AGH, Kraków
2.      dr hab. Roman Badora – Uniwersytet Śląski, Katowice
3.       prof. dr hab.  Włodzimierz Bernacki    UJ, poseł na Sejm RP
4.       prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak - AKO, Kraków
5.       dr  Mirosław Boruta    UP, Kraków
6.       prof. dr med. Zbigniew Chłap – UJ, CM, Kraków
7.       prof. dr hab. Krzysztof Cena – Kraków
8.       prof. dr hab. inż.  Stanisława Dalczyńska-Jonas    AGH, Kraków
9.      dr hab. Katarzyna Dybeł – prof. UJ, Kraków
10.   prof. dr hab.  Maria Dzielska    UJ, Kraków
11.  dr hab. Wit Foryś –  prof. UJ, Kraków
12.   mgr  Jan Władysław Fróg    UP, Kraków
13.   dr  Krzysztof Godwod    PAN,  Warszawa
14.   dr hab. inż.  Ryszard Golański  – AGH,  Kraków
15.   dr hab. Halina Grzmil-Tylutki – prof. UJ, Kraków
16.   ks. Jan M. Kaczmarek CM – Kraków
17.   dr hab.  Zofia Kaszowska    ASP,  Kraków
18.   prof. dr hab. inż.  Janusz Kawecki – Politechnika Krakowska
19.   mgr inż.  Mariusz Klapper    AGH, Kraków
20.   prof. dr hab. inż.  Andrzej Korbel    członek korespondent PAU, Kraków
21.   prof. dr hab.  Maria Korytowska   UJ, Kraków
22.  prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa – UP, Kraków
23.   prof. dr hab. Edward Malec – UJ, Kraków
24.   prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Inst.Ekol. Monachium, Niemcy
25.   dr  Elżbieta Morawiec    pisarka, Kraków
26.   mgr  Andrzej Ossowski    AGH, Kraków
27.  dr Tomasz Panz – UJ,  Kraków
28.   dr inż.  Krzysztof Pasierbiewicz    AGH, Kraków
29.   dr hab.  inż.  Krzysztof Pieła    prof. AGH, Kraków
30.   dr med.  Andrzej Przybyszowski  – lekarz, Nowy Sącz
31.   dr inż. Maria Sapor – AGH, Kraków
32.   mgr  Jolanta Sekutowicz    ASP,  Kraków
33.   prof. dr hab. Stanisław Sędziwy    UJ,  Kraków
34.   dr inż Feliks Stalony - Dobrzański  – AGH,  Kraków
35.   prof. dr hab. Krystyna Stamirowska  – UJ, Kraków
36.   prof. dr hab.  Ryszard Terlecki    Akad. Ignatianum, Kraków,  poseł na Sejm RP
37.   dr  Marek Mariusz Tytko    UJ, Kraków
38.  dr hab. Anna Walczuk – UJ, Kraków
39.   dr hab.  Zbigniew Zegan    prof. ASP, Kraków
AKO – WARSZAWA
1.         Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz                                    
2.         Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki                      
3.         Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś           
4.         Dr Paweł Bromski        
5.         Dr Leszek Buller                     
6.         Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki                
7.         Dr hab. Wojciech Fabianowski 
8.         Prof. dr hab. Piotr Fiedor        
9.         Mgr Kazimierz Gerlach                       
10.       Dr Jerzy Goliszewski              
11.       Dr Artur Górski                      
12.       Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz             
13.       Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska        
14.       Mgr Irena Iwasińska-Budzyk  
15.       Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek                     
16.       Dr Jerzy Kazimierczak            
17.       Prof. dr hab. Tadeusz Klimski             
18.       Dr hab. Marek Kloss  
19.       Dr hab. Tadeusz Kołodziej
20.       Prof. dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz                
21.       Prof. dr hab. Józef Krzyżewski                       
22.       Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz                    
23.       Prof. dr hab.  Andrzej Makowski       
24.       Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski                
25.       Dr inż. Grażyna Ożarek  
26.       Dr Krzysztof Papis
27.       Dr hab. Krystyna Pawłowicz                                      
28.       Dr Aldona Piwko                   
29.       Dr med. Józef Polak                           
30.       Dr Jan Rempała                      
31.       Dr Anna Sędzińska                 
32.       Prof. dr Janusz Sobieszczański            
33.       Dr hab. Maciej Stasiak           
34.       Mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz                      
35.       Dr Lech Szyndler                    
36.       Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel           
37.       Dr inż. Andrzej Tadeusiak                  
38.       Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
39.       Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki    
40.       Dr Rafał Zapłata                     
41.       Dr Oliwia Zegrodzka - Stendel                       
42.       Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
43.       Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

AKO – ŁÓDŹ
1.      dr hab. Małgorzata Dąbrowska – prof. Uniwersytetu Łódzkiego
2.      dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski    prof. Uniwersytetu Łódzkiego

AKADEMICY NIEZRZESZENI  W  AKO
1.      prof. dr hab. Wacław Leszczyński  – UP, Wrocław