czwartek, 22 listopada 2018

W 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie
Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki
oraz
Krakowski Klub Wtorkowy

ZAPRASZAJĄ
na spotkanie z historykiem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. Krzysztofem Ożogiem
 
pt. "Odrodzenie moralne i religijne narodu polskiego w okresie zaborów drogą 
do odzyskania niepodległości"


 23 listopada (piątek) o godzinie 17
w Sali Łuczniczej PTG Sokół
ul, Marszałka J. Piłsudskiego 27
w Krakowie

wtorek, 30 października 2018

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


OŚWIADCZENIE
AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO 
IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W KRAKOWIE
W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                       

   W naszej Deklaracji Ideowo – Programowej zostało zapisane zobowiązanie do działań na rzecz wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej, jak również do ponoszenia wysiłków w kierunku  kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Pragniemy w związku z tym ponownie poprzeć kandydaturę Pani Poseł Małgorzaty Wassermann w wyborach na Prezydenta Miasta Krakowa.

   Kraków jest miastem akademickim. Na krakowskich uczelniach studiuje około 100 tys. studentów,  w większości spoza Krakowa. Wiadomo, że ich postawy życiowe kształtowane są właśnie podczas ich pobytu na studiach. Wierzymy, że z najwyższego urzędu Krakowa może płynąć stałe wsparcie dla inicjatyw patriotycznych i prospołecznych, dla klasycznych wartości naszej cywilizacji, dla dóbr kultury, których ośrodkiem był Kraków w przeszłości.

  Jesteśmy również przekonani, że w nierównie większym stopniu niż dotychczas może być wykorzystany dla rozwoju Miasta potencjał twórczy zespołów skupionych w krakowskich uczelniach i instytutach badawczych. Deklarując w swych haśle wyborczym otwarcie nowej puli możliwości dla Krakowa, Pani Małgorzata Wassermann siłą rzeczy odwołuje się do niewykorzystanych zasobów, tkwiących w nauce krakowskiej. Do tych zasobów należą także postawy obywatelskie i chęć bezinteresownych działań na rzecz naszej wspólnoty.

Uważamy, że jest teraz najwyższy czas na zmiany. Oczekujemy na prezydenta, który będzie zdecydowany, aby zmiany te przeprowadzić. Uważamy, że Pani Poseł Małgorzata Wassermann jest w stanie temu podołać.


Za
Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie

Przewodniczący:  prof. dr hab. Bogusław Dopart
Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Kantor
Wiceprzewodniczący : prof. dr hab. inż. Jan T. Duda
Sekretarz: dr inż. Janusz Opiła
Sekretarz: mgr inż. Andrzej Ossowski


Kraków, 29 października 2018 r.

poniedziałek, 22 października 2018

Protokół z zebrania Zarządu AKO Kraków w dn. 16 X 2018

16. X 2018

Protokół zebrania

W dniu 16. X  2018 r. na zebraniu Zarządu AKO Kraków omówiono sprawy bieżące oraz plany na najbliższy rok pracy naszego Klubu.

W spotkaniu uczestniczyli: Prof. Bogusław Dopart, Przewodniczący (BD), Prof. Jan Tadeusz Duda, vice-Przewodniczący (JTD), dr inż Janusz Opiła, sekretarz/skarbnik (JO) oraz mgr Andrzej Ossowski, sekretarz (AO).

Spotkanie rozpoczęto od dyskusji nad nagrodą Pana Cogito dla Prof. A. Nowaka oraz ks. St. Małkowskiego, obecni wyrazili pełną aprobatę tych kandydatur, popierając stanowisko AKO Poznań.

W dalszej części spotkania:

 • wskazano konieczność aplikowania o (duże) granty w zakresie humanistyki (JTD),
 • przedstawiono koncepcję powołania jednostki pod tymczasową nazwą Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego (BD),
 • którego celem byłoby przywrócenie świadomości znaczenia myśli romantycznej w budowie potencjału odzyskania niepodległości w roku 1918 - obecnie nadmiernie eksponuje się myśl pozytywistyczną, (BD),
 • podkreślono konieczność promowania polskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem dorobku wieku XIX (Moniuszko, Chopin, Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Matejko, Chełmoński, Wyspiański, Modrzejewska) (BD),
 • który swoimi badaniami objąłby trzy wieki historii Polski XVII-XIX, z dodatkowym uwzględnieniem lat 1901-1918 (JO),
 • oraz odkłamałby mity dotyczące polskich Romantyków, np. mesjanizmu (BD).
W dyskusji wskazano na konieczność edukacji społeczeństwa pod kątem wykrywania i obrony przed psychomanipulacją, i logomachią w formie krótkich, pięciominutowych felietonów po Wiadomościach TVP (JO),
- przy tej okazji (JTD) wskazał na destrukcyjny wpływ niektórych reklam na jakość relacji społecznych i postulował ich znaczne ograniczenie.

Tytułem komentarza (JO) wyraził pogląd, że publiczna TV nie powinna nadawać reklam w ogóle, nie licząc informacji o ważnych wydarzeniach kulturalnych o znaczeniu narodowotwórczym. Powstałą lukę finansową powinna wyrównać akcyza nałożona na reklamy nadawane przez telewizje komercyjne.

Dyskutowano także o:
- Seminarium poświęconym pamięci Pani Prof. śp. Marii Dzielskiej (16 XI, godz: 16:00, Sokół, sala Łucznicza)
- Wykładowi prof. Ożoga, (termin?, tytuł?),
- Możliwości spotkań klubowych w bud. A-0, u p. Anny Wierzbickiej,
- proponowanych odznaczeniach,
- a także finansowaniu kosztów druku Zeszytów AKO (BD), co (JO) zaproponował w drodze grantu indywidualnego, celowego, bez honorariów,
- oraz problemom związanym z wyborami samorządowymi (AO, BD, JO).

Janusz Opiła
/sekretarz/

środa, 1 sierpnia 2018

Żegnamy Panią Prof. Marię Dzielską...

Z ogromnym zaskoczeniem i dojmującym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani prof. dr hab. Marii Dzielskiej, człowieka prawdy, wiedzy, ostoi wartości i gorącego patrioty.

Pani Profesor była jednym z założycieli i aktywnym członkiem
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Z Jej odejściem tracimy Przyjaciela i podporę naszych działań.

Pogrążeni w smutku chcemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia Jej Synowi Witoldowi Dzielskiemu i Jego Rodzinie.

Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 6 SIERPNIA:
o godz. 13:00 odbędzie się Msza Św. u Sióstr Norbertanek, a po jej zakończeniu pogrzeb na Cmentarzu Salwatorskim.

Andrzej Ossowski

sobota, 14 lipca 2018

Zaproszenie na Mszę Św. w intencji Pana Prezydenta


Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Pana Prezydenta dr. Andrzeja Dudy i całego obozu Dobrej Zmiany, podczas Mszy Św., która zostanie odprawiona 15. VII 2018, o godz. 11:00, w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jana Pawła II 106, 34-326 Pietrzykowice (link do map Google'a: https://goo.gl/maps/xqAqvbNJLH62):

"Msza Św. dziękczynna za opiekę Bożą nad Panem Prezydentem dr. Andrzejem Dudą wraz z prośbą o mądrość i siłę dla Niego w sprawowaniu Urzędu a także za naszych Nieprzyjaciół przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II"


Podczas Mszy Św. będziemy się także modlić w intencji całej Drużyny Dobrej Zmiany o zgodną i skuteczną współpracę w historycznym dziele naprawy Ojczyzny, o powodzenie misji premiera Mateusza Morawieckiego dziękując zarazem za dwa lata pięknej i owocnej służby pani Premier Beaty Szydło, prosząc przy tym o więcej.

Do odwiedzenia pięknej Ziemi Żywieckiej zaprosił nas Ks.Proboszcz miejscowej Parafii, dziękujemy!

piątek, 27 kwietnia 2018

O prawnych założeniach naszej cywilizacji - polska kultura prawna

Szanowni Państwo,

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
uprzejmie zaprasza na otwarte spotkanie, na którym odbędzie się wykład
Pani prof.dr hab. Marii Lizisowej pt. "O prawnych założeniach naszej
cywilizacji - polska kultura prawna".

Wykład odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 17 w Sali
Łuczniczej PTG Sokół, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Bogusław Dopart

czwartek, 26 kwietnia 2018

O systemie edukacji wyższej w Australii

W dniu 19 kwietnia odbyło się spotkanie AKO Kraków.

Podczas spotkania:
1. wysłuchano znakomitego wykładu pana Prof. dr hab. Krzysztofa Ceny
pt."Wspomnienia z uniwersytetu australijskiego", pełnego lokalnego kolorytu oraz cennych uwag rozwikłujących tajniki edukacji na poziomie uniwersyteckim na antypodach.
2. Następnie dyskutowano o proponowanej ustawie o szkolnictwie wyższym.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący AKO w Krakowie prof. dr hab. Bogusław Dopart.poniedziałek, 9 kwietnia 2018

VIII Rocznica Smoleńska - informacja i zaproszenie

Szanowni Państwo,
10. kwietnia, w kolejną, VIII Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, zostanie odprawiona o godz. 17:30 Msza Św. w Katedrze Wawelskiej, w intencji poległych, a szczególnie za śp. Lecha i Marię Kaczyńskich:

"O radość Zbawionych dla śp. Prezydenta RP Prof. Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii,
wszystkich poległych w Katastrofie Smoleńskiej jak również o światło Prawdy dla naszej Ojczyzny"

Przed Mszą, ok. godz. 17:00, modlitwa przy Sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej,
organizowana przez AKO Kraków. Szczegóły na załączonym Plakacie.
Mszę Św. zamówił Krakowski Klub Gazety Polskiej.

Szanowni Państwo!

Zbieramy się tu bo Prawda jest fundamentem naszej wolności. O tą Prawdę walczył
Pan Prezydent Prof. Lech Kaczyński. To dlatego chłodnym, kwietniowym szarym świtem udał się
na pielgrzymkę do Katynia, do tej polskiej Golgoty, miejsca, które symbolicznie
reprezentuje Ostaszków, Starobielsk, Charków i zapewne dziesiątki innych miejsc brutalnej, cynicznej kaźni.
To tam dokonano straszliwej zbrodni mordując polskich obywateli tylko dlatego, że nie chcieli przyjąć
obłudnego sowieckiego kłamstwa za swoją prawdę, ale i dlatego, że nie chcieli wyrzec się swojej polskości.

Oto dlaczego zbieraliśmy się, My, "Lud Smoleński", tu, przy tym Grobie, każdego miesiąca przez minione osiem lat. Byliśmy tu pomimo kpin, wyzwisk, czasem gróźb, upału, słoty, mrozu, w zamieć śnieżną i wichurę. Doświadczaliśmy tego wszystkiego, a przecież była to tylko drobna część udręki i cierpienia zamordowanych w Katyniu i Smoleńsku, wszakże pielgrzymowaliśmy do Prawdy.
Do tej Prawdy, która czyni wolnym. Dziś, gdy najlepsze laboratoria badają skrupulatnie jedyne ocalałe przed zniszczeniem dowody zbrodni, gdy szczątki pogrzebane w obcych grobach
opowiadają na prosektoryjnym stole o swym cierpieniu, o swojej tułaczce w poszukiwaniu własnej mogiły, wrota Prawdy nareszcie się uchylają.

Niech nie zabraknie nam odwagi, by otworzyć je na oścież!

Bo to Prawda czyni nas Polakami, bo to Prawda czyni nas wolnymi.

Dobry Boże, ogarnij Pana Prezydenta Lecha i Jego umiłowaną Żonę Marię płaszczem swego miłosierdzia, obdarz ich, jak i wszystkie ofiary katastrofy radością zbawionych, a nam tu zgromadzonym błogosław na ścieżkach wiodących do Prawdy!

AMEN!


wtorek, 3 kwietnia 2018

Kilka uwag na marginesie weta do tzw. ustawy degradacyjnej

W związku z decyzją Pana Prezydenta o zwróceniu tzw. "Ustawy degradacyjnej" do Sejmu celem ponownego rozpatrzenia i zaproponowaniu nowej, skorygowanej od strony Prawa Międzynarodowego, publikuję listę linków do wyważonych opinii publicystów w tej sprawie. Jednocześnie przychylam się do poglądu, że Pan Prezydent, pomimo presji psychologicznej, podjął trudną, odważną i słuszną decyzję, po raz kolejny ratując międzynarodowy autorytet Polski i społeczne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w kraju.

Garść analiz

pos. Marcin Horała:
https://wpolityce.pl/…/388602-horala-dla-wpolitycepl-nie-ro…

red. Nykiel:
https://wpolityce.pl/…/388240-pelna-zgoda-z-decyzja-prezyde…

"Kawa na Ławę":
https://wpolityce.pl/…/388408-mocne-slowa-w-obronie-prezyde…

red. Pyza:
"To nie pierwszy raz. Idą z prezydentem na zderzenie. Cel – wypchnąć go z obozu, postawić na ideowym marginesie. Pokazać jako zdrajcę, na którego wolny Polak nie może już zagłosować."
https://wpolityce.pl/…/388349-tusk-wszechmocny-i-duda-judas…

Prof. Grabowska (prawo międzynarodowe):
"Ustawa degradacyjna jest obarczona poważnym błędem prawnym. Trybunał w Strasburgu w podobnych sprawach orzekał wysokie odszkodowania (np sprawa Alicji Tysiąc). Weto PAD nas przed tym chroni."
https://wpolityce.pl/…/388277-mocny-glos-w-obronie-prezyden…

min.B.Kownacki:
https://wpolityce.pl/…/388553-kownacki-o-zawetowaniu-ustawy…

red. Fijołek:
"Manichejski obraz świata i rozkręcone emocje zacierają to, co ważne"
https://wpolityce.pl/…/388452-jeszcze-o-ostatnim-wecie-mani…

Polecam też studium nt. roli emocji w psychomanipulacji, na podstawie książki Volkoffa: "Psychosocjotechnika. Dezinformacja. Oręż wojny", wyd. Antyk.
https://sklep.antyk.org.pl/p,psychosocjotechnika-dezinforma… (w skrócie - "kto gra emocjami jest wrogim agentem wpływu", niezaleznie od dotychczasowych zasług).

piątek, 16 marca 2018

Zebranie AKO, 15. III 2018

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele!

W dniu 15. marca 2018, w gościnnych murach parafii NMP z Lourdes, ul.Misjonarska 37, odbyło się zebranie członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Krakowie. Podczas spotkania, zgodnie z rozesłanymi zaproszeniami, poruszono następujące zagadnienia:

 • uroczyste podziękowanie ustępującemu Przewodniczącemu AKO Kraków, panu prof. Ryszardowi Kantorowi. Nowy Przewodniczący, pan prof. Bogusław Dopart wygłosił płomienną laudację po której nastąpiło, przy aplauzie zgromadzonych, wręczenie okolicznościowego bukietu oraz pamiątkowego upominku,
 • Następnie podjęto przez aklamację uchwałę o nadaniu panu prof. Kantorowi tytułu Honorowego Przewodniczącego AKO, co laureat przyjął z właściwym sobie, niepowtarzalnym poczuciem humoru. Gratulacje Panie Profesorze!
 • W kolejnej części zebrania podjęto ożywioną dyskusję nad dalszą działalnością naszego Klubu. W pierwszej kolejności należało zdecydować, czy nasz Klub ma nadal funkcjonować w formacie towarzyskim czy też należy zarejestrować go, a jeśli, to w jakiej formule prawnej. W głosowaniu jawnym zwyciężył pogląd, że Klub należy zarejestrować jako stowarzyszenie zwykłe, co w przyszłości umożliwi występowanie o dotacje na planowaną działalność formacyjną i popularyzatorską (konferencje, wydawnictwa), 
 • W związku ze zmianą formuły Klubu stało się konieczne potwierdzenie akcesu poprzez wypełnienie i przesłanie stosownej ankiety. Można o nią wnioskować na adres e-mail (adres zaciemniony, należy go uzupełnić): andrzejossowski{at}gmail.com,
 • Na kolejnym zebraniu zostanie zaproponowany nowy Regulamin Klubu, zawierający w szczególności tryb przyjmowania nowych członków, wyboru Władz i udzielania absolutorium, odpowiedzialności Zarządu za decyzje finansowe, wysokość składek i sposób ich opłacania a także tryb podejmowania Uchwał,
 • Termin kolejnego zebrania zostanie podany wkrótce drogą mailową,
 • W związku z obowiązkiem Klubu godnego uczczenia kolejnej, ósmej już, rocznicy śmierci i pogrzebu naszego Patrona, Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego, prosimy o pilne uregulowanie składek, 
 • Poniżej krótka relacja fotograficzna z naszego spotkania.
Członków Klubu zapraszamy już w najbliższą Niedzielę, 18. marca na Mszę Św. w intencji Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, zgodnie z wcześniej opublikowaną notką (18. III 2018 - Msza Św. w intencji Pana Prezydenta Andrzeja Dudy).

Janusz Opiła
[sekretarz]18. III 2018 - Msza Św. w intencji Pana PrezydentaSzanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Pana Prezydenta dr. Andrzeja Dudy i całego obozu Dobrej Zmiany, podczas Mszy Św., która zostanie odprawiona 18. III 2018, o godz. 12:30, w kościele parafialnym Parafii Chrystusa Króla, ul. 29 Listopada 195, Kraków:

"Msza Św. dziękczynna za opiekę Bożą nad Panem Prezydentem dr. Andrzejem Dudą wraz z prośbą o mądrość i siłę dla Niego w sprawowaniu Urzędu a także za naszych Nieprzyjaciół przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II".

Podczas Mszy Św. będziemy się także modlić w intencji całej Drużyny Dobrej Zmiany o zgodną i skuteczną współpracę w historycznym dziele naprawy Ojczyzny, o powodzenie misji premiera Mateusza Morawieckiego dziękując zarazem za dwa lata pięknej i owocnej służby pani Premier Beaty Szydło, prosząc przy tym o więcej.

Dojazd autobusem linii 503, przystanek "Górka Narodowa - Wschód". Przy kościele jest spory parking z wjazdem zarówno od osiedla jak i ul.29 Listopada.

Link do mapki:
https://goo.gl/maps/BTXSvCGPawo
Organizatorzy.

środa, 30 grudnia 2015

Zaproszenie na Mszę Świętą w intencji Prezydenta RP oraz Narodu

Przekazujemy zaproszenie na Mszę Świętą:


Serdecznie zapraszam na mszę św. w intencji Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Narodu, która zostanie odprawiona w kaplicy pod wezwaniem Zstąpienia Chrystusa Pana do Otchłani w Prądniku Korzkiewskim, w dolinie Prądnika i Ojcowskiego Parku Narodowego, w najbliższy czwartek, 31 grudnia o godzinie 18.00.

Kaplica leży w pobliżu dawnego uroczyska Armii Krajowej pod skałą Łaskawiec, pod którą wybudował pustelnię brat Bogumił.

Załączona mapka pokazuje najlepszy dojazd (cały oświetlony) od szosy "olkuskiej" Nr 94 przez
Biały Kościół, 9 km od Ronda Ofiar Katynia i ok. 1.5 km w dół do doliny Prądnika.
Serdecznie pozdrawiam -
Krzysztof Cena

Link do Google Maps:

środa, 23 grudnia 2015

Świąteczny nadszedł czas

Radosnych i błogosławionych Świąt życzy AKO Kraków. Niechaj te Święta będą takie jak powinny - radosne, rodzinne, przepojone tajemnicą Narodzenia Pana Jezusa w betlejemskiej szopie....
poniedziałek, 14 grudnia 2015

Msza Św. w intencji Prezydenta Andrzeja Dudy


Szóstego sierpnia rozpoczął urzędowanie nowy Prezydent Rzeczypospolitej, Pan dr Andrzej Duda. Nie wszyscy jednak podzielali entuzjazm wiwatujących na ulicach Warszawy tłumów. Niemal natychmiast swoją pracę rozpoczął przemysł pogardy, tak dobrze znany z kadencji śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego a drobiazgowo opisany w znanej książce Sławomira Kmiecika. Pan prof. Andrzej Zybertowicz (YT: Wywiad z Prof.Zybertowiczem) w wywiadzie udzielonym australijskiemu radiu 3ZZZ wskazał, że przemysł ten musimy dla bezpieczeństwa Pana Prezydenta i dla dobra Polski – powstrzymać. Poruszona tym red. Zofia Kemp zaapelowała w swojej audycji do Polonii i Polaków na całym świecie o zamawianie Mszy Świętych w intencji Pana Prezydenta.

W odpowiedzi na jej apel krakowskie środowisko akademickie skupione wokół Akademickiego Klubu Obywatelskiego im prof. Lecha Kaczyńskiego postanowiło poprosić o odprawienie Mszy Świętej w intencji:

„O Siłę i Mądrość dla Pana Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej dr Andrzeja Dudy oraz za naszych nieprzyjaciół o łaskę Pokoju przez wstawiennictwo Św. Michała Archanioła.”

Pierwsza taka Msza odprawiona została 4 X 2015 w Bazylice oo. Bernardynów.

Termin kolejnej Mszy Świętej ustalono na 20 grudnia 2015 r., na godz. 12:30, Bazylika oo. Paulinów, ul.Skałeczna 15, Kraków.

Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu powodzenie misji Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, a w jego posłudze widzą ostatnią szansę dla odrodzenia Polski.
sobota, 5 grudnia 2015

Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich

Oświadczenie

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku i Lublinie
w sprawie sytuacji politycznej po wyborach prezydenckich i parlamentarnych

    Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z wielką radością i satysfakcją przyjęły wyniki wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów parlamentarnych, w wyniku których władzę w Polsce przejął obóz patriotyczny. Obie te decyzje narodu wykazały ogromną potrzebę zmian w sposobie funkcjonowania polskiego państwa i życia publicznego oraz konieczność powrotu do świata wartości, norm etycznych i moralnych w życiu publicznym. Pijarowskie uprawianie polityki, przekazywanie nieprawdziwych informacji o sytuacji w kraju prowadziło do manipulowania opinią społeczną i umożliwiało rządzącej ekipie działania szkodliwe dla długofalowego interesu społecznego. 

    Zjednoczona Prawica skupiona wokół Prawa i Sprawiedliwości z wyrazistym programem zapowiadającym zdecydowaną zmianę priorytetów znalazła uznanie wyraźnej większości wyborców. W centrum jej programu zostały postawione: polski interes narodowy, poczucie dumy z bycia Polakiem oraz promocja wartości patriotycznych. Równie ważnym elementem tego programu jest dynamiczny rozwój gospodarczy kraju oraz tworzenie warunków do korzystania z efektów tego rozwoju przez całe społeczeństwo,  a nie tylko przez uprzywilejowane grupy, a także pełna transparentność reguł życia ekonomicznego i odrzucenie aferalno-korupcyjnego modelu funkcjonowania życia gospodarczego i politycznego  w kraju.

    Ten zwycięski program został potraktowany jako śmiertelne zagrożenie przez dotychczasowych politycznych i ekonomicznych beneficjentów III RP. To właśnie  zagrożenie pozycji  niedawnych elit rządzących i związanych z nimi  profitentów  wywołało, napastliwy, całkowicie pozamerytoryczny  atak na zwycięski obóz patriotyczny. W tej kampanii nienawiści dawny obóz władzy ma wsparcie mediów komercyjnych i służebnych, sprzeniewierzających się swojej misji mediów publicznych. Postępowanie dzisiejszej opozycji przywołuje w swej treści i formie metody działań opisane przez Orwella, a przez wiele lat realizowane w czasach PRL-u: przejmowanie demokratycznej terminologii i symboliki dla antydemokratycznych postaw i działań, jak np. umieszczanie oporników w klapach marynarek przez dawnych działaczy partii komunistycznej i ich sukcesorów, czy powołanie groteskowego "Komitetu Obrony Demokracji" uwłaczające pamięci osób, które w walce o demokrację narażały życie i zdrowie. Szczególnie oburza porównywanie działań nowej ekipy rządzącej do reżimu stalinowskiego, czy hitlerowskiego oraz notoryczne stosowanie obstrukcji parlamentarnej.

    Akademickie Kluby Obywatelskie wyrażają pełne poparcie dla działań Prezydenta Rzeczypospolitej, rządu i większości parlamentarnej. Z satysfakcją odnotowujemy szybkie podjęcie realizacji programu, któremu tak wyraźnego poparcia udzielili wyborcy. Deklarujemy pełne wsparcie dla tych działań, także eksperckie oraz krytyczną refleksję.

    Wzywamy opozycję do uszanowania demokratycznego werdyktu Polaków, do zaprzestania prób jego odrzucenia szkodliwych nie tylko dziś, ale także dla długofalowego interesu państwa i społeczeństwa. Opozycja winna zrozumieć, że może wpływać konstruktywnie na bieg spraw narodowych tylko wówczas, gdy zaakceptuje wybór społeczeństwa i włączy się w rzeczywisty, odpowiedzialny dialog ze zwycięskim obozem.

    Wzywamy także przedstawicieli mediów do rzetelnego, prawdziwego przekazywania informacji o sytuacji w polskim życiu publicznym. Fałszowanie rzeczywistości pod hasłem rzekomej obrony demokracji, utrudnia i opóźnia niezbędny proces naprawy życia publicznego w Polsce.

W imieniu członków Akademickich Klubów Obywatelskich:
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. Artur Świergiel - Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Kantor - Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Michał  Seweryński - Przewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. Prof. dr hab.  Bolesław Pochopień - Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. Piotr Czauderna - Przewodniczący AKO Gdańsk
Prof. dr hab.  Waldemar  Paruch - Przewodniczący AKO Lublin


Poznań, 5 XII 2015 


poniedziałek, 9 listopada 2015

Zaproszenie na Mszę Św. w kolejną Miesięcznicę Smoleńską

Szanowni Państwo,
10 Listopada w kolejną, 67 już miesięcznicę Katastrofy Smoleńskiej, a w przeddzień Święta Niepodległości. zostanie odprawiona o godz. 16:30 Msza Św. w Katedrze Wawelskiej, w intencji poległych, a szczególnie za śp Lecha i Marię Kaczyńskich.

Przed Mszą, o godz. 16:00, modlitwa przy Sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej. Szczegóły na załączonym Plakacie. Mszę zamówiło AKO Kraków.

Po Mszy Św. organizowany przez Krakowskie Kluby Gazety Polskiej przemarsz pod Krzyż Narodowej Pamięci oraz uroczystość patriotyczna.

O wydarzeniu pisze także:
Kraków Niezależny

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!
dr inż. Janusz Opiła
AKO Kraków,
sekretarz

poniedziałek, 5 października 2015

Subiektywne spojrzenie na wyniki wyborów samorządowych w r. 2014.

Wizualna i subiektywna analiza wyników wyborów samorządowych, 2014 r.
Pierwsze wrażenia. Wniosków nie publikuję, każdy może wyrobić sobie własne zdanie.
Wykorzystano oficjalne dane PKW.wtorek, 29 września 2015

Zaproszenie na Mszę Św. o łaski Boże dla Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szóstego sierpnia rozpoczął urzędowanie nowy Prezydent Rzeczypospolitej, Pan dr Andrzej Duda. Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm wiwatujących na ulicach Warszawy tłumów. Niemal natychmiast swoją pracę rozpoczął przemysł pogardy, tak dobrze znany z kadencji śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego a drobiazgowo opisany w znanej książce Sławomira Kmiecika. 

Pan prof. Andrzej Zybertowicz (link do wywiadu na YouTube) w wywiadzie udzielonym australijskiemu radiu 3ZZZ wskazał, że przemysł ten musimy dla bezpieczeństwa Pana Prezydenta i dla dobra Polski – powstrzymać. Poruszona tym red. Zofia Kemp zaapelowała w swojej audycji do Polonii i Polaków na całym świecie o zamawianie Mszy Świętych w intencji Pana Prezydenta. W odpowiedzi na jej apel krakowskie środowisko akademickie skupione wokół Akademickiego Klubu Obywatelskiego im prof. Lecha Kaczyńskiego postanowiło poprosić oo. Bernardynów o odprawienie Mszy Świętej w intencji: 

„O Siłę i Mądrość dla Pana Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej dr Andrzeja Dudy oraz za naszych nieprzyjaciół o łaskę Pokoju przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Matki Bożej.” 

Termin Mszy Świętej ustalono na 4-go października 2015 r., na godz. 11:00, w dzień wspomnienia Św. Francisza z Asyżu. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu powodzenie misji Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, a w jego posłudze widzą ostatnią szansę dla odrodzenia Polski.

wtorek, 22 września 2015

Obiecany projekt Ustawy o tzw. obniżeniu wieku emerytalnego, czyli adekwatna nowelizacja Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  JUŻ JEST!

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Posted by Andrzej Duda on 21 września 2015


AKO Kraków

wtorek, 25 listopada 2014


Szanowni Państwo,
Przesyłamy w załączeniu "Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi w sprawie wyborów samorządowych"

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Przewodniczący AKO - POZNAŃ
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
=============================

Oświadczenie ukazało się w na stronach:

http://niezalezna.pl/61706-ako-nalezy-ukarac-winnych-falszerstw-wyborczych-same-wybory-powtorzyc

a także:

http://wpolityce.pl/polityka/223285-przebieg-odbywajacych-sie-w-polsce-wyborow-samorzadowych-stanowi-wyrazisty-dowod-na-rozklad-struktur-panstwa

Jeśli ktoś z Państwa zechce poprzeć Oświadczenie, to można złożyć swój podpis bezpośrednio na stronie AKO w Poznaniu - na dole strony, pod Oświadczeniem, wraz z podaniem afliacji:

http://ako.poznan.pl/5243/#more-5243

Swoje poparcie można także wyrazić poprzez "lajki" oraz udostępnienie na stronie FB - AKO Kraków: (jeśli ktoś posiada konto).

Pełny tekst oświadczenia poniżej, a także na stronie AKO Poznań.
============================

Poznań-Kraków-Łódź-Warszawa, 22 listopada 2014r.

Oświadczenie
Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi w sprawie wyborów samorządowych


Wybory w demokratycznym państwie – niezależnie od ich rangi: prezydenckie, parlamentarne czy samorządowe – powinny być swego rodzaju świętem, podczas którego obywatele obdarzają zaufaniem swoich reprezentantów. Dają oni mandat sprawowania rządów w ich imieniu – suwerenny naród  desygnuje przedstawicieli do reprezentowania swoich interesów.
Powinno to się odbywać  w atmosferze pełnego szacunku do instytucji państwa i przy pełnym zaufaniu do komisji wyborczych wszystkich szczebli, które winny gwarantować odzwierciedlenie prawdziwego poparcia dla poszczególnych  opcji zarządzania sprawami publicznymi.
 Przebieg odbywających się w Polsce wyborów samorządowych  jest tego  całkowitym zaprzeczeniem i przekracza  wszelkie dopuszczalne granice.  Stanowi wyrazisty dowód na rozkład struktur państwa, które nie potrafią zapewnić standardów demokratycznych w żadnej fazie wyborów.
Można to zilustrować konkretnymi przykładami:
- obsada personalna Państwowej Komisji Wyborczej nie dająca gwarancji bezstronności działań jej członków oraz brak merytorycznych kompetencji do stosowania nowoczesnych procedur wyborczych i ich technicznej obsługi; 
- szkolenia członków PKW w putinowskiej Rosji, co szczególnie bulwersuje i w zasadniczy sposób podważa zaufanie do intencji poznawania właściwych sposobów procedowania wyborczego w państwach demokratycznych;
- skandaliczne przygotowanie informatycznej obsługi wyborów, co połączone ze złą logistyką zaowocowało chaosem w pracach komisji wyborczych na wszystkich szczeblach;
- dezinformowanie obywateli poprzez brak precyzyjnej informacji o trybie głosowania, a nawet upowszechnianie wyborczego spotu zawierającego sformułowanie wprowadzające wyborców w błąd;
- liczne nieprawidłowości w przygotowaniu kart wyborczych oraz błędy w ich dystrybucji; 
- ewidentne fałszerstwa wyborcze na poziomie obwodowych komisji wyborczych, m. in. wręczanie głosującym kart z zakreślonym nazwiskiem i niezwykle wysoka w niektórych obwodach wyborczych liczba głosów nieważnych z powodu wielokrotnych skreśleń, zaskakujący, niczym nie motywowany, kilkukrotny wzrost poparcia dla jednej z partii rządzących w niektórych obwodach;
- budzący podejrzenia fakt korelacji ogłoszenia przez pracownię sondażową zwycięstwa wyborczego partii opozycyjnej i następującego po tym  załamania się systemu informatycznego; 
- chaos organizacyjny w fazie liczenia głosów i ich przekazywania do komisji okręgowych spowodowany m. in. wadliwością systemu informatycznego .

Ten wyborczy chaos  obserwowany nie po raz pierwszy  oraz brak poważnej reakcji Prezydenta RP i premiera rządu  na zaistniałą sytuację budzi nasz zdecydowany protest.

Zajęcie siedziby Państwowej Komisji Wyborczej – niedopuszczalne w państwie przestrzegającym norm demokratycznych – traktujemy jako wyraz obywatelskiego protestu nie tylko wobec sposobu działań samej PKW, ale i wobec bezradności oraz lekceważenia przez rządzących wartości najważniejszego instrumentu demokracji, jakim jest akt wyborczy. 

Jesteśmy przekonani, że demokratyczny akt wyborczy został zakłócony,  a jego wynik został zafałszowany i nie jest wiarygodny. Domagamy się zdecydowanych działań naprawczych zmieniających procedury prawne i organizacyjne, które wyeliminują niewiarygodność aktu wyborczego. 

W zaistniałej sytuacji wybory powinny zostać powtórzone przy zachowaniu szczególnego nadzoru społecznego, w taki sposób, by ich wynik nie budził obaw o ich wiarygodność.

Odrębną sprawą jest – niezależnie od złożonych dymisji – wyciągnięcie wniosków personalnych wobec członków Państwowej Komisji Wyborczej. Absolutną koniecznością jest także  przeprowadzenie stosownych procedur prawnych i ukaranie winnych zaistniałych fałszerstw wyborczych. 

Zarząd AKO Poznań:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący
prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Wiceprzewodniczący
dr Tadeusz Zysk, prof. dr hab. Jacek Dabert, prof. dr hab. Antoni Florkiewicz, dr inż. Piotr Łukasiak, prof. dr hab. Grzegorz Musiał, prof. dr hab. Jan Paradysz, prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, prof. dr hab. Barbara Piłacińska, prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, prof. dr hab. Roman Szulc, prof. dr hab. Jerzy Weres, dr Zdzisław Habasiński, mgr inż. Piotr Cieszyński, mgr Ewa Ciosek

Zarząd AKO Kraków:
prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda – Wiceprzewodniczący
dr Mirosław Boruta, mgr inż. Andrzej Ossowski

Zarząd AKO Warszawa:
prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, dr Paweł Bromski, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki, dr Artur Górski – poseł na sejm RP, dr hab. Tadeusz Kołodziej, dr inż. Janusz Sobieszczański, dr hab. Maciej Stasiak, mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz, prof. dr hab. Janina Wiszniewska

Przewodniczący AKO Łódź – prof. dr hab. Michał Seweryński
==========================

sobota, 31 maja 2014

Warszawa-Poznań-Kraków-Łódź, 29. 05. 2014r.


OŚWIADCZENIE
Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi w sprawie pośmiertnego honorowania
Wojciecha Jaruzelskiego

My, członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi, zdecydowanie opowiadamy się przeciwko jakimkolwiek formom pośmiertnego honorowania  niesławnej pamięci generała Wojciecha Jaruzelskiego, który przez całe życie służył obcemu państwu, a w Polsce utrwalał zbrodniczy system komunistyczny.  Państwo polskie nie spełniło oczekiwań większości społeczeństwa i nie pociągnęło Wojciecha Jaruzelskiego do odpowiedzialności za współpracę z władzami sowieckimi, za sprawstwo masakry na Wybrzeżu, za stan wojenny oraz liczne znane i nieznane ofiary działań wojska, komunistycznej partii i służby bezpieczeństwa.  Nie zdejmuje to jednak ze zmarłego odium najcięższych zbrodni popełnianych przez reprezentowany przez niego aparat totalitarnego państwa na wielu polskich patriotach. 
W trosce o zgodne z prawdą rozumienie przez młode pokolenie Polaków najnowszej historii Polski musimy zadbać, aby nie doszło do żadnych prób relatywizacji zbrodni oraz gloryfikacji tej niezwykle szkodliwej postaci naszej historii, a do takich działań zaliczyć trzeba wybór miejsca pochówku.
Brak jednoznacznego stanowiska polskiej inteligencji, która przeżyła komunizm, wobec postawy powszechnie ocenianej jako przestępcza, zdradziecka i antypolska, byłby złym przykładem dla przyszłych pokoleń. W panteonie polskich patriotów spoczywających na Powązkach nie powinno być miejsca dla zdrajców Ojczyzny.

W imieniu członków AKO:

prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Ryszard Kantor – przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź


poniedziałek, 6 stycznia 2014

Oświadczenie w związku ze stanowiskiem Episkopatu Polski w sprawie „gender”


Poznań, 3.01.2014 r.

Akademickie Kluby Obywatelskie  im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie i Warszawie z uznaniem i satysfakcją przyjęły głos Episkopatu Polski dotyczący istoty ideologii gender i jej znaczenia dla życia społecznego. Głos ten jest niezwykle cenny z kilku względów.

Po pierwsze – stanowi ważny głos informacyjny w sytuacji braku stosownej wiedzy na ten temat i towarzyszącej jej banalizacji problemu.

Po drugie – jest wyraźnym wskazaniem istotowej różnicy między badaniami teoretycznymi zajmującymi się wpływem kultury na przeżywanie seksualności człowieka i formy przeżywania małżeństwa, a charakterystycznym dla ideologicznego spojrzenia marginalizowaniem natury ludzkiej na rzecz błędnie pojmowanych stereotypów kulturowych.

Dziękujemy za jasne określenie gender jako formy ideologii, której celem nie jest szukanie prawdy, typowe dla nauki, w tym dla filozofii, ale redukcjonistyczne propagowanie wizji człowieka jako przedmiotu manipulacji.

Po trzecie – sprawą niezwykle cenną Listu Pasterskiego Episkopatu Polski jest wskazanie, że narzędzia pojęciowe, używane w tak zwanych badaniach nad płcią kulturową – być może niezależnie od intencji i woli zajmujących się wpływem kultury na płeć – są wykorzystywane i implementowane do sfery edukacji, prawa, ekonomii, polityki oraz wielu innych dziedzin życia społecznego.

Akademickie Kluby Obywatelskie podzielają w pełni niepokój Episkopatu Polski w zakresie edukacji seksualnej, inspirowanej i kreowanej wedle standardów związanych z ideologią gender. Przypominamy, że jest to naruszenie jednej z podstawowych zasad życia społecznego we współczesnych państwach – zasady pomocniczości (subsydiarności). Oczekujemy zatem od stosownych władz państwowych i samorządowych zaprzestania praktyki wdrażania programów tzw.  „edukacji równościowej” do placówek oświatowych różnego szczebla.

Przy okazji apelujemy do władz, ludzi mediów oraz środowisk opiniotwórczych o uczciwość intelektualną i zaprzestanie posługiwania się nieprawdziwymi pojęciami w budowaniu wizerunku ideologii gender. Pojęcia takie jak „równość”, „równouprawnienie”, „tolerancja”, „walka z dyskryminacją”  są bowiem pozbawione znaczeń im przypisywanych. Przykładowo często przywoływane słowo „równouprawnienie” oznacza faktycznie uprzywilejowanie prawne osób nie spełniających warunków prawnych do takich przywilejów.

Po czwarte – nade wszystko dziękujemy Episkopatowi Polski za przypomnienie integralnej wizji człowieka, charakterystycznej dla katolicyzmu. Jesteśmy przekonani, że to właśnie w ramach tej wizji opartej na godności osoby ludzkiej, prawa naturalnego i szacunku dla porządku obiektywnego można właściwie rozpoznać problem równości i tożsamości, jak to genialnie prosto wskazał bł. Jan Paweł II w swoim przesłaniu z okazji konferencji w Pekinie „ równa godność nie oznacza «tożsamości» z mężczyznami. Taka tożsamość zubożyłaby jedynie kobiety i całe społeczeństwo, zniekształcając lub niszcząc niepowtarzalne bogactwo i wewnętrzną wartość kobiecości. Według wizji Kościoła, mężczyźni i kobiety zostali powołani przez Stwórcę, aby żyć w głębokiej wzajemnej komunii, poznając jedni drugich i składając siebie w darze, działając razem dla wspólnego dobra i uzupełniając się nawzajem dzięki komplementarności cech kobiecych i męskich” (List [Przesłanie] It is with genuine pleasure do Sekretarza Generalnego IV Światowej Konferencji ONZ Poświęconej Kobiecie).

Po piąte – jednoznaczne stanowisko Episkopatu Polski stanowi niezwykle silne wsparcie dla wielu środowisk, stowarzyszeń i osób, które od dłuższego czasu starają się pokazać opinii publicznej, zwłaszcza rodzicom, jak groźne skutki dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, narodu, a zwłaszcza rodziny ma wdrażanie ideologii gender, jak destrukcyjnie wpływa ona na funkcjonowanie społeczeństw zachodnich, w których ideologia ta jest prawnie sankcjonowana od wielu lat.

Głęboko ufamy, że stanowczy i jasny głos Episkopatu Polski położy kres agresywnym wypowiedziom i działaniom propagatorów ideologii gender i umożliwi realną pracę państwa, Kościoła, instytucji pozarządowych i samych małżeństw w dziele odbudowy i wzmacniania godności małżeństwa i rodziny w Polsce.

Z radością konstatujemy, że głos Polskiego Episkopatu współbrzmi ze stanowiskiem papieża Franciszka i episkopatów innych krajów Europy i świata.

 bezpośrednio na stronie AKO w Poznaniu

Poznań

1.      prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący AKO Poznań

2.      ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań

3.      mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
4.      mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań

5.      dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań

6.      mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań

7.      dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

8.      dr Róża Antkowiak – UAM Poznań

9.      prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań

10.  dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań

11.  dr Adam Babula – UAM Poznań

12.  dr Lidia Banowska – UAM Poznań

13.  dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań

14.  prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

15.  dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

16.  prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań

17.  mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska

18.  dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski

19.  prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska

20.  prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań

21.  prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań

22.  prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

23.  dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań

24.  dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań

25.  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań

26.  dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań

27.  prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski

28.  lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań

29.  doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań

30.  dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin

31.  dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

32.  prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań

33.  dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań

34.  mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań

35.  prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań

36.  mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań

37.  dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.

38.  dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań

39.  dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

40.  prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań

41.  dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań

42.  prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań

43.  mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

44.  dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

45.  prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań

46.  dr Mirosława Dabert – UAM Poznań

47.  mgr Jan Dasiewicz – Poznań

48.  dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań

49.  dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań

50.  dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski

51.  mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań

52.  mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań

53.  prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań

54.  prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań

55.  prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań

56.  prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań

57.  dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań

58.  mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań

59.  dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań

60.  prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska

61.  prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska

62.  mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

63.  mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań

64.  dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań

65.  dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań

66.  dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego

67.  prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

68.  mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań

69.  dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań

70.  mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań

71.  mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań

72.  prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań

73.  mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski

74.  dr hab. inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej

75.  prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań

76.  prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań

77.  mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań

78.  dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz

79.  prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań

80.  mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań

81.  prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań

82.  dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań

83.  prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

84.  mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań

85.  mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej

86.  dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań

87.  dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

88.  dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz

89.  lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań

90.  dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań

91.  prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań

92.  mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań

93.  prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

94.  prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań

95.  prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska

96.  mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań

97.  prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań

98.  prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach

99.  dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań

100.   prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM Poznań

101.   prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

102.   prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

103.   dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

104.   prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań

105.   prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski

106.   dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań

107.   mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań

108.   lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań

109.   dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

110.   prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa

111.   dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań

112.   prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

113.   prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań

114.   prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska

115.   inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań

116.   mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań

117.   dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań

118.   dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań

119.   dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań

120.   dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska

121.   dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

122.   dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań

123.   mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań

124.   dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska

125.   prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań

126.   mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań

127.   mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań

128.   dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej

129.   mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki

130.   dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

131.   mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań

132.   mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria

133.   mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria

134.   dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska

135.   prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań

136.   dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań

137.   mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań

138.   ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

139.   ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

140.   dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

141.   prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań

142.   mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań

143.   mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań

144.   prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

145.   prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań

146.   mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań

147.   mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań

148.   mgr Ryszard Materny – Poznań

149.   mgr Anna Matysiak – UAM Poznań

150.   inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań

151.   dr hab. Karol Mausch – prof. UAM

152.   dr Piotr Meteniowski – Poznań

153.   prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska

154.   dr Jerzy Michalik – UAM Poznań

155.   prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

156.   prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski

157.   dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań

158.   prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska

159.   prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

160.   mgr Paulina Molska – Poznań

161.   mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań

162.   mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań

163.   dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz

164.   mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu

165.   prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań

166.   prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

167.   mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań

168.   mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

169.   Maciej Neuman – Poznań

170.   prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

171.   mgr Wilhelmina Nowak – Poznań

172.   dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

173.   dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań

174.   mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań

175.   prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski

176.   mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań

177.   inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań

178.   prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

179.   prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

180.   dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań

181.   prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań

182.   dr Barbara Peplińska – UAM Poznań

183.   dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań

184.   mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin

185.   prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań

186.   dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań

187.   dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

188.   prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński

189.   prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań

190.   mgr Maria Przybylska – UAM Poznań

191.   prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań

192.   prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska

193.   prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

194.   dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska

195.   dr Jacek Radomski – UAM Poznań

196.   dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska

197.   mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań

198.   prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań

199.   prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań

200.   dr Lech Różański – PTPN, Poznań

201.   mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

202.   prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań

203.   prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań

204.   prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań

205.   prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań

206.   mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań

207.   dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska

208.   prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań

209.   prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań

210.   mgr Jan Smólski – Poznań

211.   dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań

212.   prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska

213.   mgr Zygmunt Sporny – Poznań

214.   dr Teresa Stanek – UAM Poznań

215.   prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań

216.   prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań

217.   mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań

218.   mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań

219.   mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań

220.   dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska

221.   prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań

222.   prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań

223.   prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik

224.   prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań

225.   dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań

226.   prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki

227.   dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska

228.   mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska

229.   mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań

230.   prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań

231.   dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań

232.   dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin

233.   lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań

234.   dr Wojciech Szwed – UP Poznań

235.   dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań

236.   prof. dr hab. Inż. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska

237.   dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań

238.   prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań

239.   ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin

240.   prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań

241.   mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań

242.   prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

243.   prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań

244.   mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań

245.   prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań

246.   mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań

247.   dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków

248.   dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań

249.   mgr Henryk Walendowski – Poznań

250.   dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

251.   prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań

252.   prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski

253.   dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska

254.   prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

255.   dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków

256.   dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.

257.   prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań

258.   prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski

259.      prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

260.   dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań

261.   prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski

262.   dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań

263.   mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań

264.   prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań

265.   mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań

266.   prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań

267.   mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań

268.   dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań

269.   dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań

270.   mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań

271.   dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań

272.   dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański

273.   dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań

274.   Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

275.   prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH
 2. dr hab. Roman Badora, Uniwersytet Śląski
 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH
 4. dr Mirosław Boruta, socjolog, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena
 6. prof. dr med.  Zbigniew Chłap, UJ
 7. prof. dr hab. inż Józef Dańko,
 8. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, AGH
 9. dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ
 10. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ
 11. dr Jan Franczyk, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 12. prof. dr hab. Wit Foryś, UJ
 13. Jan Władysław Fróg, przewodniczący KU „Solidarność”, UP Kraków
 14. dr Krzysztof Godwod
 15. dr hab. inż. Ryszard Golański, AGH
 16. prof. zw. dr hab. Janusz Gołaś, AGH
 17. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ
 18. prof. dr hab. Ryszard Kantor,  UJ
 19. dr hab. Zofia Kaszowska,  ASP Kraków
 20. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska
 21. mgr inż. Mariusz Klapper,  AGH, UJ
 22. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel,  PAU Kraków
 23. prof. Grażyna Korpal –  ASP
 24. prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ
 25. prof. Adam Korytowski,  AGH
 26. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz,  AGH
 27. prof. Stanisław Kuta,  AGH
 28. prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ
 29. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP w Krakowie
 30. prof. dr hab. inż. Piotr Maloszewski, HMGU Monachium
 31. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH
 32. prof. Wojciech Mitkowski, AGH
 33. dr Elżbieta Morawiec, pisarka
 34. mgr Andrzej Ossowski,  AGH
 35. dr inż. Bernadetta Pasierb, Politechnika Krakowska
 36. Krzysztof Pieła,  AGH
 37. dr hab. Andrzej Porębski, UJ
 38. dr med. Andrzej Przybyszowski, Kraków
 39. dr Krystyna Rakoczy-Pindor,  AGH
 40. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH
 41. dr inż. Maria Sapor, Kraków
 42. mgr Jolanta Sekutowicz, nauczyciel akademicki, Krakow
 43. dr inż., Feliks Stalony-Dobrzański,  AGH
 44. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ
 45. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH
 46. dr n. med. Jolanta Świerszcz, Kraków
 47. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum, Kraków
 48. dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH
 49. dr hab. Grażyna Zając, UJ
 50. prof. dr hab. Zbigniew Zegan, ASP Kraków

Warszawa

 1. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki,
 2. dr hab. Andrzej Gąsowski,  UKSW
 3. mgr Kazimierz Gerlach
 4. prof. dr hab. Piotr Gliński,  IFIS PAN, UwB,
 5. dr inż. Irena Gronowska, PW
 6. mgr Irena Iwasińska-Budzyk
 7. prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 8. dr Jerzy Kazimierczak
 9. prof. dr hab. med. Andrzej Kochański
 10. prof. dr hab. dr h.c. Tadeusza Marek Krygowski, UW
 11. dr inż. Grażyna Ożarek
 12. dr Krzysztof Papis, PAN
 13. dr Anna Sędzińska
 14. dr Oliwia Zegrocka-Stendel
 15. prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel, przewodniczący AKO Warszawa
 16. prof. Wiesław Jan Wysocki,  UKSW
 17. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski