niedziela, 21 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

Oświadczenie AKO w sprawie strajku pracowników oświaty opublikowne zostało na stronach internetowych:
http://ako.poznan.pl/9237/#more-9237
https://bialykruk.pl/wydarzenia/krakowscy-profesorowie-z-ako-gotowi--do-pelnienia-wolontariatu-w-szkolach-i-pomocy-przy-maturach
https://niezalezna.pl/268343-poplynely-slowa-uznania-dla-nauczycieli-ktorzy-staneli-po-stronie-uczniow-i-nie-strajkuja
https://wpolityce.pl/polityka/443334-krakowscy-profesorowie-z-ako-gotowi-do-pomocy-przy-maturach


Jesli ktoś z Państwa zechciałby poprzeć swoim podpisem tekst Oświadczenie, to prosimy uprzejmie o przesłanie e-maila na adres:
 

ako.krakow@gmail.com
 

Tekst maila powinien zawierać:
- słowo "popieram",
- imię i nazwisko oraz ew. tytuły,
- oświadczenie zgody na ujawnienie imienia i nazwiska na stronie internetowej AKO w Krakowie

sobota, 20 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,
życzenia radosnych, błogosławionych Świąt Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, niechaj płynąca z nich nauka o Miłosierdziu i potędze Bożej woli wciąż napełnia nasze serca nadzieją Zbawienia i odwagą w codziennym zaświadczaniu o Dobrej Nowinie. Jest to nam coraz to bardziej potrzebne w przezwyciężaniu problemów dnia codziennego.
 

Składa
Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie


czwartek, 18 kwietnia 2019

Oświadczenie AKO w sprawie strajku pracowników oświaty

Oświadczenie
Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Prof. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie
Jako zaangażowani w sprawy obywatelskie profesorowie i doktorzy, pracownicy naukowi i dydaktyczni wyższych uczelni, zwracamy się z podziękowaniem i wyrazami wsparcia dla Nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy nie odstąpili od swych obowiązków w porze egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów klas ósmych. Słowa podziękowania i uznania kierujemy także ku wszystkim Pedagogom, którzy zadeklarowali pracę na rzecz pomyślnej organizacji matur. Składamy gratulacje Władzom Szkolnym, które zapobiegły dramatycznym konsekwencjom strajku.

Deklarujemy, że w miarę potrzeb także przystąpimy do pełnienia wolontariatu obywatelskiego, aby uczniowie w Polsce nie zostali poszkodowani przez polską szkołę. Myślimy z niepokojem o dzieciach, które zostały pozbawione odpowiednich warunków mentalnych i psychicznych do składania tak ważnych w ich życiu egzaminów. Obserwujemy z troską na ulicach grupy dzieci i młodych ludzi, chodzących po ulicach bez wyraźnego celu - zapewne pozbawionych zajęć dydaktycznych bądź opiekuńczych w godzinach właściwych dla realizacji obowiązków szkolnych.

Opowiadamy się za szkolnym „okrągłym stołem”, który przywróci odpowiednie funkcjonowanie całemu systemowi i zaspokoi godziwe roszczenia Stanu Nauczycielskiego. Apelujemy jednak do pracowników szkół o poważną autorefleksję i rachunek sumienia, bowiem trudno nie stwierdzić dziś w tym tak ważnym dla Kraju środowisku przejawów  kryzysu powołania nauczycielskiego oraz deficytu roztropności obywatelskiej. Na krytyczną uwagę zasługuje w szczególności wchodzenie przez niektóre związki nauczycielskie w sojusze z organizacjami politycznymi czy społecznymi, które afiszują się z nieposzanowaniem polskiej racji stanu, a nawet brakiem dbałości o dobro uczniów i ich rodziców. Liczymy na to, że szkolny „okrągły stół” wzmocni status polskiego nauczyciela, ale też wskaże nieodzowne,  wymagające kryteria przydatności do zaszczytnej służby nauczycielskiej.       

Zarząd AKO w Krakowie
prof. dr hab. Bogusław Dopart – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Kantor – Honorowy Przewodniczący
dr inż. Janusz Opiła – Sekretarz
mgr inż. Andrzej Ossowski - sekretarz

Kraków, 18 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie zostało poparte: 

- przez Zgromadzenie Stowarzyszeń Obywatelskich w Krakowie,

- Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Poznań
Przewodniczący:     prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM
Wiceprzewodniczący:     prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
Sekretarz:     dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM
Skarbnik:     dr Tadeusz Zysk – Wydawnictwo Zysk i spółka
Członkowie:     mgr inż. Piotr Cieszyński –  informatyk
    mgr Ewa Ciosek – ekonomista
    prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
    prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
    dr Zdzisław Habasiński – informatyk
    mgr Jan Martini – artysta muzyk
    prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
    prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny
    prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy
    prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
    prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
    dr hab. Witold Tyborowski – UAM
    prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy
Komisja Rewizyjna:    prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy
                                    prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
                                    mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 Duszpasterz:              ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM


- Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Toruń;
 prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący 

Oświadczenie opublikowane zostało:

http://ako.poznan.pl/9237/#more-9237
https://bialykruk.pl/wydarzenia/krakowscy-profesorowie-z-ako-gotowi--do-pelnienia-wolontariatu-w-szkolach-i-pomocy-przy-maturach
https://niezalezna.pl/268343-poplynely-slowa-uznania-dla-nauczycieli-ktorzy-staneli-po-stronie-uczniow-i-nie-strajkuja
https://wpolityce.pl/polityka/443334-krakowscy-profesorowie-z-ako-gotowi-do-pomocy-przy-maturach 

piątek, 5 kwietnia 2019

Inicjatywa Suwerenności
  Zgromadzenie Stowarzyszeń Obywatelskich:

-  Akademicki Klub Obywatelski
    im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie
-  Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki
   oraz
-  Krakowski Klub Wtorkowy


                                                                              ZAPRASZAJĄ

na spotkanie z europosłem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Ryszardem Legutko
Spotkanie będzie poświęcone idei suwerenności w kontekście integracji europejskiej
Spotkanie będzie prowadził prof. Ryszard Kantor   


5 kwietnia (piątek) o godz. 17 w Sali Łuczniczej PTG Sokół, 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27

piątek, 15 marca 2019

Inicjatywa Suwerenności


Szanowni Państwo Profesorowie,

Od roku ubiegłego kilkakrotnie spotkaliśmy się w formule Zgromadzenia Stowarzyszeń Obywatelskich w Krakowie – to znaczy wespół z członkami Krakowskiego Klubu Wtorkowego, Klubu „Gazety Polskiej” i innych organizacji związanych aktualnie z procesem przywracania Polsce odpowiednich standardów politycznych, społecznych, cywilizacyjnych. 

Rok 2019 przynosi dwie ważne kampanie wyborcze, decyduje o możliwościach funkcjonowania Dobrej Zmiany i o miejscu naszego Kraju w Europie. Strona opozycyjna nie tylko prowadzi już energiczną perswazję przedwyborczą, ale realizuje na obszarach swych wpływów liczne działania na rzecz unifikacji Polski ze strukturami instytucjonalnymi i normami  obyczajowymi „państwa europejskiego”. Nierzadko łączy się to z naruszaniem polskiego ładu prawnego – przy ustawicznym powoływaniu się na Konstytucję Rzeczypospolitej. Mobilizację w obronie rodziny przed kilkoma dniami ogłosiła Federacja Stowarzyszeń pn. Ruch 4 Marca. W obronie podstawowych wartości naszej wspólnoty politycznej proponujemy – jako Zgromadzenie Stowarzyszeń Obywatelskich -  Inicjatywę Suwerenności.

Celem tego porozumienia jest propagowanie wśród naszych obywateli racji i argumentów dotyczących rangi samostanowienia narodowego i wartości państwa. Będziemy zachęcać do czynnego, manifestacyjnego wsparcia zasady: „Konstytucja jest najwyższych prawem Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 8, par. 1); generalnie: zasady suwerennego podejmowania decyzji i działań przez Władze Państwa wbrew nieuprawnionym roszczeniom podmiotów międzynarodowych. Będziemy podkreślać – wbrew antydemokratycznym wypowiedziom autorytetów Unii Europejskiej – że wyłączną prawomocność posiadają władze delegowane w wolnych, uczciwych wyborach, które są zobowiązane do respektowania woli swego Suwerena. 2 maja chcielibyśmy zorganizować w Krakowie Święto Suwerenności – imprezę o charakterze wyłącznie obywatelskim, pod Flagą Biało-Czerwoną.

Uprzejmie proszę Państwa Profesorów o poparcie tej inicjatywy oraz o indywidualny do niej akces (jako że Zgromadzenie Stowarzyszeń Obywatelskich nie jest związkiem podmiotów zbiorowych). Będę także bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi, propozycje i pomysły odnośnie do Inicjatywy Suwerenności.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,


W imieniu Zarządu AKO
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie:

prof. dr hab. Bogusław Dopart
  
Kraków, 8 marca 2019 r.

środa, 6 lutego 2019

15-ta rocznica śmierci śp.Ryszarda Kuklińskiego gen.bryg WP

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Sympatyków gen.bryg. Ryszarda Kuklińskiego w Krakowie oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają 10-go lutego na uroczystości związane z 15 rocznicą gen. Kuklińskiego.

Msza Św. w kościele oo.Kapucynów o godz. 12:30, a po niej ok. 13:30 Panel dyskusyjny "Samotna misja" w salce wykładowej oo.Kapucynów. 

11 lutego natomiast odbędzie się złożenie okolicznościowych wieńców.

Szczegóły na załączonym Plakacie (opracowanie Plakatu - Organizatorzy).

piątek, 1 lutego 2019

Uroczystość wręczenia Medalu Przemysła II za 2018

Szanowni Państwo,

Przewodniczący AKO w Poznaniu prof. Stanisław Mikołajczak przesłał nam zaproszenie na uroczystość wręczenia Medalu AKO Przemysła II za 2018 rok, który Kapituła przyznała
Ks. Stanisławowi Małkowskiemu
(foto: przypuszczalnie E.Serafin) 

Uroczystość wręczenia odbędzie się w Poznaniu 16 lutego (sobota). Program. 16:00 Msza św w kościele OO Franciszkanów na Górze Przemysła, 17:00 Uroczystość w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku, około 19:00 kolacja dla zaproszonych gości.

Serdecznie zapraszam i proszę o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa.
 
Pozdrawiam,
Staszek Mikołajczak

sobota, 26 stycznia 2019

Pożegnanie śp. Prof. Marii Teresy Lizis, fotogaleria

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła delegacja AKO Kraków. Po Mszy św. list kondolencyjny od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy odczytała Pani Prof. Janina Milewska-Duda. 
Andrzej Ossowski wygłosił poruszające osobiste pożegnanie Zmarłej w imieniu AKO. Delegacja AKO Kraków złożyła okolicznościowy wieniec na grobie śp. Pani Prof. Marii Lizis.
Pożegnaliśmy osobę skromną, ale wielką tą właśnie skromnością i wielkim sercem. 

Zupełnie niezwykłą okolicznością, była słoneczna, ciepła jak na styczeń, pogoda, bardziej właściwa wiośnie, a całkowicie odmienna od poprzedzających i następujących smutnych, pochmurnych dni pełnych przenikliwego chłodu, i na zmianę i pospołu - deszczu i śniegu.

Kilka zdjęć z uroczystości zamieszczono poniżej (autor: Janusz Opiła).


poniedziałek, 21 stycznia 2019

Wspomnienie o śp. prof. Marii Teresie Lizisowej


Bogusław Dopart
Przewodniczący AKO w Krakowie

Żegnamy Panią Profesor Marię Teresę Lizisową
(1936 - 2019 )

            To bardzo bolesna, niespodziewana wiadomość. 12 stycznia w szpitalu w Kielcach zmarła Pani Profesor Maria Teresa Lizisowa. 
W pięć dni później spoczęła na cmentarzu w Batowicach. Odeszła w osiemdziesiątym trzecim roku twórczego, pracowitego żywota, poświęconego swej Rodzinie, swym studentom; życia ofiarowanego bliźnim, nauce polskiej, wspólnemu dobru Polaków. Wraz z Bliskimi Pani Profesor i Jej Przyjaciółmi żegna Uczoną świat akademicki: społeczność Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, Polskiej Akademii Nauk. Z najgłębszym żalem, wdzięcznością i respektem pochyla się nad grobem Pani Profesor wspólnota Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.
            Największą część swej biografii naukowej Profesor Lizisowa oddała Instytutowi Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie pełniła m. in. obowiązki Kierownika Studium Doktoranckiego. Na tej uczelni zyskała opinię znakomitego nauczyciela akademickiego. W tym środowisku rozwinęła twórczość polonistyczną, która przyniosła Jej renomę wybitnego specjalisty w zakresie semantyki historycznej oraz języka i kultury wschodnich obszarów Pierwszej Rzeczypospolitej. O uznaniu dla kompetencji naukowych Pani Profesor i dla jej działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego czy Towarzystwa Języka Polskiego świadczy m. in. powołanie Jej do Rady Języka Polskiego (Komisja Języka Prawniczego) PAN. Prof. Maria Teresa Lizisowa doczekała się także sprawiedliwego uhonorowania swych zasług Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
            Uczona zaskarbiła sobie rangę wybitnego znawcy polskiej i słowiańskiej terminologii prawnej, w tym zwłaszcza polszczyzny kancelaryjnej w Wielkim Księstwie Litewskim XVI i XVII wieku. Z tego kręgu wypada wymienić szereg Jej publikacji książkowych. Monografią Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Studium semantyczne (Kraków 1995) Autorka zarysowała od razu perspektywę syntetyczną i komparatystyczną. Obchody dwusetnej  rocznicy urodzin Adama Mickiewicza wzbogaciła Profesor Lizisowa książką Prawem sądzić, czyli O języku Statutów litewskich w „Panu Tadeuszu”(Kraków 1998), jednym z bardzo nielicznych opracowań jakże ważnej materii prawniczej w  naszej epopei narodowej. Autorka udzieliła tu czytelnikowi cennych informacji o kulturze prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, zarazem przeprowadziła analizy lingwistyczne i zabiegi z zakresu interpretacji literackiej, których zakres znacznie wykracza poza tytułową problematykę książki. Język Kodeksu Olszewskiego (1550). Z recepcji staropolskiego języka prawno-sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim w szesnastym wieku (Kraków 2000) to wszechstronna charakterystyka prawoznawcza, tekstologiczna i lingwistyczna (leksykologiczno-semantyczna, składniowa, morfologiczna, fonetyczna) najstarszego zabytku polszczyzny na Litwie. Prace organizacyjne Profesor Lizisowej (była umocowana przez Rektora UP do rozwijania współpracy z Uniwersytetem Państwowym w Grodnie) oraz Jej kontakty konferencyjne z badaczami zza wschodniej granicy zaowocowały tomem zbiorowym Kultura i język Wielkiego Księstwa Litewskiego (Kraków 2005), w którym skupiono prace na temat związków kulturalnych Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz dziedzictwa kulturowego narodów na Litwie i Białorusi.
            Druga podstawowa dziedzina twórczości naukowej Pani Profesor to teoria języka prawnego.  W książce Tekst – Kontekst – Interpretacja. W poszukiwaniu semiotyczno-dyskursywnych wzorców konkretyzacji języka (Kraków 2006)  Autorka przedstawia wybrane aspekty dyskursu prawnego, by  przejść następnie do analizy różnego typu językowych tekstów kultury. Równocześnie Profesor Lizisowa zredagowała tom Język w urzędach i sądach (Kraków 2006). Prawdziwym ukoronowaniem  tego szerokiego terytorium refleksji teoretycznej i metodologicznej Uczonej stała się monografia Komunikacyjna teoria języka prawnego (Kraków 2016). W wielopłaszczyznowych badaniach  Autorka sięga do ontologicznej natury prawa, aby wywieść stamtąd prawomocne przesłanki do badań lingwistycznych. Rozważa dalej kwestie języka prawnego w porządku komunikacyjnym i w aspekcie pragmatycznym. Charakteryzuje też „wzorzec tekstowy aktu stanowienia prawa”, rozpatruje  aksjologiczne podstawy języka prawnego. Z kolei zainteresowania Profesor Lizisowej pragmatyką, retoryką i genologią wypowiedzi dziennikarskiej podsumowuje książka Style funkcjonalne w dziennikarstwie prasowym (Kielce 2009).
            Wczesny akces i obecność Pani Profesor w krakowskiej wspólnocie Akademickiego Klubu Obywatelskiego potwierdza najstarszy zapis kronikarski (z 18 lipca 2011 roku); wraz z Jej śmiercią tracimy Członka założyciela naszego stowarzyszenia. 27 kwietnia ub.r. wygłosiła na forum AKO bogaty w treść, niezmiernie instruktywny i głęboki odczyt pt. O prawnych założeniach naszej cywilizacji – polska kultura prawna. „Kultura prawna – podkreślała w zakończeniu Prelegentka – należy do najstarszych dóbr cywilizacyjnych. W cywilizacji łacińskiej tradycją jest, że prawo naturalne pełni funkcję walidacyjną wobec prawa pozytywnego. Im bardziej prawo stanowione przez człowieka jest upodobnione do prawa naturalnego jako łącznika z prawem Boskim i wiecznym, tym bardziej można mówić o doskonałości prawa ludzkiego. Jest to ultimatum, którego niespełnienie  rodzi wszelkie spory polityczne”.
            Czcigodna, Droga Pani Profesor! Cieszyliśmy się Pani szlachetnym słowem i gestem dobroci tyle razy! Nie brakowało Pani wśród nas podczas wykładów publicznych, spotkań klubowych, liturgii, okolicznościowych ceremonii. Przyjmowaliśmy z podziwem i respektem Pani skromność i powściągliwość, które były dla nas żywym upostaciowaniem etosu uczonego z najlepszej epoki polskiej inteligencji. Odejście Pani Profesor było jak śpieszne, gorliwe dążenie ku jakiejś powinności, jakiejś misji, której zrozumienie nie jest już nam dostępne. W naszej pamięci pozostaje dla Pani Profesor miejsce chlubne i trwałe.

Kraków, 17 stycznia 2019 r.                              

niedziela, 23 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do oczekiwanych Świąt Narodzenia Pańskiego.
Życzmy sobie więc aby nasz Wspólny Dom był organizowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Życzmy sobie aby radość przeżywania Narodzenia Pana stanęła ponad wszelką słabością i trudami życia codziennego a nowo narodzony Pan dał nam siły do doprowadzenia tego dzieła do końca.
Życzmy sobie spokojnych, pełnych miłości, ciepła rodzinnego i serdeczności Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku.

Zarząd
Akademickiego Klubu Obywatelskiego 

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie

czwartek, 22 listopada 2018

W 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie
Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki
oraz
Krakowski Klub Wtorkowy

ZAPRASZAJĄ
na spotkanie z historykiem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. Krzysztofem Ożogiem
 
pt. "Odrodzenie moralne i religijne narodu polskiego w okresie zaborów drogą 
do odzyskania niepodległości"


 23 listopada (piątek) o godzinie 17
w Sali Łuczniczej PTG Sokół
ul, Marszałka J. Piłsudskiego 27
w Krakowie

wtorek, 30 października 2018

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


OŚWIADCZENIE
AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO 
IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W KRAKOWIE
W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                       

   W naszej Deklaracji Ideowo – Programowej zostało zapisane zobowiązanie do działań na rzecz wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej, jak również do ponoszenia wysiłków w kierunku  kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Pragniemy w związku z tym ponownie poprzeć kandydaturę Pani Poseł Małgorzaty Wassermann w wyborach na Prezydenta Miasta Krakowa.

   Kraków jest miastem akademickim. Na krakowskich uczelniach studiuje około 100 tys. studentów,  w większości spoza Krakowa. Wiadomo, że ich postawy życiowe kształtowane są właśnie podczas ich pobytu na studiach. Wierzymy, że z najwyższego urzędu Krakowa może płynąć stałe wsparcie dla inicjatyw patriotycznych i prospołecznych, dla klasycznych wartości naszej cywilizacji, dla dóbr kultury, których ośrodkiem był Kraków w przeszłości.

  Jesteśmy również przekonani, że w nierównie większym stopniu niż dotychczas może być wykorzystany dla rozwoju Miasta potencjał twórczy zespołów skupionych w krakowskich uczelniach i instytutach badawczych. Deklarując w swych haśle wyborczym otwarcie nowej puli możliwości dla Krakowa, Pani Małgorzata Wassermann siłą rzeczy odwołuje się do niewykorzystanych zasobów, tkwiących w nauce krakowskiej. Do tych zasobów należą także postawy obywatelskie i chęć bezinteresownych działań na rzecz naszej wspólnoty.

Uważamy, że jest teraz najwyższy czas na zmiany. Oczekujemy na prezydenta, który będzie zdecydowany, aby zmiany te przeprowadzić. Uważamy, że Pani Poseł Małgorzata Wassermann jest w stanie temu podołać.


Za
Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie

Przewodniczący:  prof. dr hab. Bogusław Dopart
Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Kantor
Wiceprzewodniczący : prof. dr hab. inż. Jan T. Duda
Sekretarz: dr inż. Janusz Opiła
Sekretarz: mgr inż. Andrzej Ossowski


Kraków, 29 października 2018 r.

poniedziałek, 22 października 2018

Protokół z zebrania Zarządu AKO Kraków w dn. 16 X 2018

16. X 2018

Protokół zebrania

W dniu 16. X  2018 r. na zebraniu Zarządu AKO Kraków omówiono sprawy bieżące oraz plany na najbliższy rok pracy naszego Klubu.

W spotkaniu uczestniczyli: Prof. Bogusław Dopart, Przewodniczący (BD), Prof. Jan Tadeusz Duda, vice-Przewodniczący (JTD), dr inż Janusz Opiła, sekretarz/skarbnik (JO) oraz mgr Andrzej Ossowski, sekretarz (AO).

Spotkanie rozpoczęto od dyskusji nad nagrodą Pana Cogito dla Prof. A. Nowaka oraz ks. St. Małkowskiego, obecni wyrazili pełną aprobatę tych kandydatur, popierając stanowisko AKO Poznań.

W dalszej części spotkania:

  • wskazano konieczność aplikowania o (duże) granty w zakresie humanistyki (JTD),
  • przedstawiono koncepcję powołania jednostki pod tymczasową nazwą Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego (BD),
  • którego celem byłoby przywrócenie świadomości znaczenia myśli romantycznej w budowie potencjału odzyskania niepodległości w roku 1918 - obecnie nadmiernie eksponuje się myśl pozytywistyczną, (BD),
  • podkreślono konieczność promowania polskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem dorobku wieku XIX (Moniuszko, Chopin, Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Matejko, Chełmoński, Wyspiański, Modrzejewska) (BD),
  • który swoimi badaniami objąłby trzy wieki historii Polski XVII-XIX, z dodatkowym uwzględnieniem lat 1901-1918 (JO),
  • oraz odkłamałby mity dotyczące polskich Romantyków, np. mesjanizmu (BD).
W dyskusji wskazano na konieczność edukacji społeczeństwa pod kątem wykrywania i obrony przed psychomanipulacją, i logomachią w formie krótkich, pięciominutowych felietonów po Wiadomościach TVP (JO),
- przy tej okazji (JTD) wskazał na destrukcyjny wpływ niektórych reklam na jakość relacji społecznych i postulował ich znaczne ograniczenie.

Tytułem komentarza (JO) wyraził pogląd, że publiczna TV nie powinna nadawać reklam w ogóle, nie licząc informacji o ważnych wydarzeniach kulturalnych o znaczeniu narodowotwórczym. Powstałą lukę finansową powinna wyrównać akcyza nałożona na reklamy nadawane przez telewizje komercyjne.

Dyskutowano także o:
- Seminarium poświęconym pamięci Pani Prof. śp. Marii Dzielskiej (16 XI, godz: 16:00, Sokół, sala Łucznicza)
- Wykładowi prof. Ożoga, (termin?, tytuł?),
- Możliwości spotkań klubowych w bud. A-0, u p. Anny Wierzbickiej,
- proponowanych odznaczeniach,
- a także finansowaniu kosztów druku Zeszytów AKO (BD), co (JO) zaproponował w drodze grantu indywidualnego, celowego, bez honorariów,
- oraz problemom związanym z wyborami samorządowymi (AO, BD, JO).

Janusz Opiła
/sekretarz/

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Pożegnanie Pani Profesor Marii Dzielskiej

Szanowni Państwo Bliscy i Przyjaciele Zmarłej

Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej

Czcigodny Księże Arcybiskupie

Magnificencjo Rektorze

Dostojni Goście

        

         Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, w łączności z bratnim Klubem poznańskim, składa dziś hołd Pani Profesor Marii Dzielskiej. Przed laty współtworzyła nasze stowarzyszenie, pozostała jego podporą do swych ostatnich dni. Misję budowania wspólnoty skupionej wokół wartości akademickich i obywatelskich podjęła Pani Profesor  już jako wybitny uczestnik i świadek procesu przemian, który kierował Polskę na drogi praworządności, sprawiedliwości i suwerenności. Zasługi obywatelskie Prof. Marii Dzielskiej były jak kamień węgielny naszego stowarzyszenia; one stały się też, wraz z prawością, siłą przekonań i szlachetną prostolinijnością, podstawą Jej wysokiego pośród nas autorytetu.

         Jako ludzie pracy naukowo-badawczej mogliśmy się szczególnie chlubić dokonaniami Pani Profesor Dzielskiej w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej, Jej wybitną erudycją i uczonością, Jej pozycją w nauce polskiej i światowej. Z podziwem studiowaliśmy Jej opus magnum, monografię Hypatia z Aleksandrii, książkę o najwyższych standardach rzetelności naukowej, wnikliwości i biegłości wnioskowania, bogactwa wyobraźni historycznej, sprawności pisarskiej. Drogę do międzynarodowej sławy przetarło tej książce wydawnictwo naukowe jednego z najlepszych uniwersytetów na świecie; rangę tej monografii potwierdziły gremia znakomitych specjalistów.

         Profesor Maria Dzielska była człowiekiem syntezy. W swym warsztacie naukowym połączyła badania historyczne z filologią klasyczną i translatoryką naukową. Wnikając z naukowym obiektywizmem w złożoną rzeczywistość późnego Rzymu i wczesnego Bizancjum,    pełnoprawnym przedmiotem badań czyniła legendy biograficzne.  Tak było w przypadku Hypatii aleksandryjskiej, tak też w odniesieniu do postaci mniemanego pogańskiego cudotwórcy i mesjasza z I wieku po Chrystusie – Apoloniusza z Tiany.  Przedmiotem badań Pani Profesor był świat pogański i chrześcijański, pogranicza refleksji filozoficznej i myśli religijnej, magia świata hellenistycznego i mistyka chrześcijańska. Jej dziełem jest polski kształt myśli teologicznej i polski odpowiednik stylu pism Pseudo-Dionizego Areopagity. Jakże nie wyrazić podziwu dla tak wielu różnorodnych kompetencji – jakże w obliczu tak rozległego pola spełnień badawczych nie mówić o wielkości Uczonej?

         Ale jest jeszcze jeden wymiar wielkości Pani Profesor, którą dziś żegnamy. Była uosobieniem syntezy życia refleksyjnego i czynnego; vita activa i vita contemplativa łączyły się w Niej węzłem wysokich powinności. Służyła polskim sprawom – polskiej wspólnocie obywatelskiej, polskiej wspólnocie symbolicznej – do swych ostatnich chwil, a wszystkiemu, w co się angażowała, nadawała rangę specjalnej istotności. Odcisnęła znaki swojej obecności w przestrzeni zabytkowego Krakowa, w krakowskich instytucjach kultury i pamięci (w Muzeum Narodowym w szczególności). Oddała cząstkę swej duszy wsi Łopuszna, część swego cennego czasu i wspaniałej energii – Związkowi Podhalan. Wspierała misję kulturotwórczą mediów, występując w popularnonaukowych programach telewizyjnych. W salach wykładowych  i pokojach seminaryjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego była Mistrzynią wiedzy, która integruje młodego człowieka z wielką tradycją i formuje dusze w ładzie kalokagatii. W swym domu – najprawdziwszym salonie intelektualnym – przyjmowała znamienite grono ludzi refleksji i czynu.

         Szanowna, Droga Pani Profesor! Aby wyrazić dojmujące uczucie straty, na próżno szukamy dziś niezużytych własnych słów. Niech nas pocieszą i umocnią słowa modlitwy patrystycznej, słowa św. Augustyna, płynące ze źródeł mądrości, z których i Pani Profesor czerpała: „O, Panie Boże nasz, […] u Ciebie żyje zawsze nasze dobro”. Tu, w świątyni  symbolizującej duchowy kosmos i chrześcijański uniwersalizm, proszę jeszcze od nas przyjąć, jako specjalny dar serc pełnych żałoby, te bezimienne wersety Antologii Palatyńskiej. Nam – mówią one o śmiertelności i wieczności:

         „W milczeniu, niedostrzegalnie, idzie przed siebie siwy Czas. / Sam niewidzialny, czyni widzialnych niewidzialnymi, a niewidzialnych wyprowadza na światło”.    

 Kraków, 6 sierpnia 2018 r.

 prof. dr hab. Bogusław Dopart 
Przewodniczący AKO w Krakowie

środa, 1 sierpnia 2018

Żegnamy Panią Prof. Marię Dzielską...

Z ogromnym zaskoczeniem i dojmującym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani prof. dr hab. Marii Dzielskiej, człowieka prawdy, wiedzy, ostoi wartości i gorącego patrioty.

Pani Profesor była jednym z założycieli i aktywnym członkiem
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Z Jej odejściem tracimy Przyjaciela i podporę naszych działań.

Pogrążeni w smutku chcemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia Jej Synowi Witoldowi Dzielskiemu i Jego Rodzinie.

Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 6 SIERPNIA:
o godz. 13:00 odbędzie się Msza Św. u Sióstr Norbertanek, a po jej zakończeniu pogrzeb na Cmentarzu Salwatorskim.

Andrzej Ossowski

sobota, 14 lipca 2018

Zaproszenie na Mszę Św. w intencji Pana Prezydenta


Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Pana Prezydenta dr. Andrzeja Dudy i całego obozu Dobrej Zmiany, podczas Mszy Św., która zostanie odprawiona 15. VII 2018, o godz. 11:00, w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jana Pawła II 106, 34-326 Pietrzykowice (link do map Google'a: https://goo.gl/maps/xqAqvbNJLH62):

"Msza Św. dziękczynna za opiekę Bożą nad Panem Prezydentem dr. Andrzejem Dudą wraz z prośbą o mądrość i siłę dla Niego w sprawowaniu Urzędu a także za naszych Nieprzyjaciół przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II"


Podczas Mszy Św. będziemy się także modlić w intencji całej Drużyny Dobrej Zmiany o zgodną i skuteczną współpracę w historycznym dziele naprawy Ojczyzny, o powodzenie misji premiera Mateusza Morawieckiego dziękując zarazem za dwa lata pięknej i owocnej służby pani Premier Beaty Szydło, prosząc przy tym o więcej.

Do odwiedzenia pięknej Ziemi Żywieckiej zaprosił nas Ks.Proboszcz miejscowej Parafii, dziękujemy!