wtorek, 30 października 2012

Spotkanie otwarte AKO 5 XI, godzina 17, Sokół

Szanowni Państwo,
            serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków Klubu na otwarte spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2012, o godzinie 17-tej w Sali Łuczniczej Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Macierz-Lwów przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27, I piętro.
Spotkanie to organizuje Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki w Krakowie w ramach cyklu spotkań pod wspólną nazwą Salon Klubu Gazety Polskiej w Krakowie. Tym razem gośćmi Salonu będą członkowie AKO w Krakowie.

Przedmiotem pierwszej części spotkania będzie wykład pana prof. Janusza Kaweckiego pt.  

„Jak doszło do Konferencji Smoleńskiej i jej efekty”

Jak wiemy Konferencja Smoleńska odbyła się w dniu 22 października 2012 r. w Warszawie a jej celem było

 „stworzenie forum dla przedstawienia interdyscyplinarnych badań dotyczących mechaniki zniszczenia samolotu Tu-154M w ‘katastrofie smoleńskiej’”.

  Zapewne cennym uzupełnieniem wykładu będzie dyskusja, w której będą brali też udział koledzy z AKO, którzy uczestniczyli w Konferencji.

W drugiej części spotkania będzie mowa o I Konferencji AKO w Krakowie zatytułowanej NAUKA POLSKA – PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Jej wynikiem był List Otwarty do Środowiska Akademickiego skierowany przez uczestników Konferencji a także publikacja wszystkich wygłoszonych na niej referatów i późniejszych głosów dyskusji w formie książkowej.

Szanowni Państwo,
ponieważ nasze zebranie ma tym razem charakter otwarty zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie go wśród osób mogących być zainteresowanymi problematyką katastrofy smoleńskiej.

piątek, 26 października 2012

Retransmisja Konferencji Smoleńskiej z dnia 22 X 2012 jest już dostępna w sieci


Jak wiemy, w dniu 22 X w godzinach od 9:00 - 19:00 odbyła się konferencja naukowa na temat technicznych, fizycznych i chemicznych aspektów katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 r.. Konferencja została zorganizowana przez wybitnych polskich naukowców. Ich lista a także szczegółowy program Konferencji znajduje się na stronieFilmowy przebieg Konferencji jest opublikowany na stronie:
wtorek, 23 października 2012

Uhonorowanie prof. Kazimierza Nowaczyka dyplomem Honorowego Członka Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

Akademicki Klub Obywatelski Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie miał zaszczyt uczestniczyć w obradach Konferencji Smoleńskiej w Warszawie w dniu 22 października 2012r. . Było to możliwe nie tylko jako dzięki temu, że w pracach wszystkich Komitetów Konferencyjnych brali udział jego członkowie i sympatycy ale też dla tego, że w Konferencji wzięła udział specjalnie w tym celu wyłoniona delegacja. Podniosłym punktem Konferencji była uroczystość nadania panu prof. Kazimierzowi Nowaczykowi tytułu Honorowego Członka Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie „w uznaniu odwagi i niezłomności w dążeniu do poznania prawdy o katastrofie nad Smoleńskiem oraz za budzącą podziw postawę polskiego uczonego na Obczyźnie”. Profesor Kazimierz Nowaczyk był jednym z pierwszych uczonych, który wynikami swoich prac w decydujący sposób podważył wiarygodność oficjalnych dokumentów dotyczących przyczyn katastrofy nad Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r.. Wręczenie Dyplomu wraz z zadedykowaną Mu książką zawierającą materiały konferencyjne i pokonferencyjne I Konferencji AKO w Krakowie p.t. Nauka Polska – Prawda jest Najważniejsza przez przedstawicieli AKO w Krakowie zostało przyjęte przez zebranych owacyjnie, na stojąco. Dyplom w imieniu AKO w Krakowie przekazali: prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. Politechniki Krakowskiej oraz prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski
Profesor Kazimierz Nowaczyk wraz z prof. Wiesławem Biniendą są już dwoma polskimi uczonymi na Obczyźnie uhonorowanymi tym tytułem.

Dyplom Honorowego Członka Akademickiego Klubu Obywatelskiego im Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie prof. K. Nowaczykowi (pop prawej) wręczają od lewej prof. S.Taczanowski, w środku prof. Jan T. Duda, z prawej prof. Kazimierz Flaga.
(fot. dzięki uprzejmości pana prof. Andrzeja Wawro)

Dyplom Honorowego Członka Akademickiego Klubu Obywatelskiego im Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie prof. K. Nowaczykowi (po prawej) wręczają od lewej prof. S.Taczanowski, w środku prof. Jan T. Duda, z prawej prof. Kazimierz Flaga.

piątek, 19 października 2012

Konferencja Smoleńska na żywo


Jak wiemy, w dniu 22 X w godzinach od 9:00 - 19:00 odbyła się konferencja naukowa na temat technicznych, fizycznych i chemicznych aspektów katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 r.. Konferencja została zorganizowana przez wybitnych polskich naukowców. Ich lista a także szczegółowy program Konferencji znajduje się na stronieFilmowy przebieg Konferencji jest opublikowany na stronie:
środa, 17 października 2012

Prezydent Republiki Czeskiej składa hołd Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu

12 października 2012,  Prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Klaus wraz z Małżonką oddał hołd Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz Jego ukochanej Małżonce, składając piękny wieniec (błękitny po prawej stronie) na Ich sarkofagu w Krypcie Prezydenckiej na Wawelu.Krótki opis tego wydarzenia można znaleźć na portalu Kraków Niezależny: Prezydent Vaclav Klaus przy sarkofagu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także na stronie Gościa Niedzielnego: relacja w Gościu Niedzielnym
jo.

piątek, 5 października 2012

POPARCIE AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO im. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO w KRAKOWIE

 dla stanowiska Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyrażonego w Oświadczeniu przytoczonym poniżej:

Oświadczenie w sprawie ekshumacji szczątków śp. Anny Walentynowicz i śp. Teresy Walewskiej-PrzyjałkowskiejPoznań, 1 października 2012 r.

W oficjalnym komunikacie z 25 września 2012 roku, powołując się na wyniki badań DNA uzyskanego w drodze ekshumacji, Naczelna Prokuratura Wojskowa potwierdziła fakt zamiany w Moskwie ciała Anny Walentynowicz z ciałem Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej. Jest to kolejny wstrząsający dowód na to, że szczątków osób, które zginęły w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku,   nie tylko nie potraktowano z należnym im szacunkiem, ale dopuszczono się ich profanacji. Już poprzednie ekshumacje ujawniły bowiem sposób, w jaki ciała umieszczone zostały w trumnach: nagie zwłoki zapakowano w plastikowe worki i położono na nich ubrania przekazane przez rodziny. Na brak poszanowania ludzkiej godności wskazywały również wcześniejsze sygnały o okradaniu ofiar i o fragmentach ciał poniewierających się na miejscu katastrofy.

Zdolność do godnego pochówku swoich zmarłych stanowi jeden z najstarszych atrybutów człowieczeństwa, poświadczonych przez archeologię. Powszechnie znany literacki pomnik tej czysto ludzkiej cechy – Antygona Sofoklesa – od starożytności wyznacza granice naszego kręgu kulturowego. Każdy więc, kto narusza ten pradawny obyczaj, wyklucza się tym samym poza obręb wspólnoty cywilizacyjnej i zasługuje na miano barbarzyńcy.

O barbarzyństwo oskarżamy zatem tych spośród sprawujących władzę w Polsce, którzy lekceważąc swoje podstawowe obowiązki, dopuścili do opisanego wyżej stanu rzeczy. Ujawniany stopniowo odrażający proceder, któremu poddane zostały doczesne szczątki naszych współobywateli, miał wprawdzie miejsce na terytorium obcego państwa, nazywanym jeszcze do niedawna „nieludzką ziemią”, nie byłby jednak możliwy bez przyzwolenia ze strony władz w Warszawie. Przyzwolenia wyrażającego się między innymi w rezygnacji z obecności polskich prokuratorów i patomorfologów przy sekcjach zwłok przeprowadzanych w Moskwie, w odstąpieniu od otwarcia trumien po ich sprowadzeniu do Polski, wreszcie w uporczywych kłamstwach najwyższych urzędników państwowych o rzekomo wzorowej pracy służb rosyjskich. To wspólnictwo dyskwalifikuje obecnie rządzących pod względem moralnym oraz pozbawia ich legitymacji do dalszego sprawowania jakichkolwiek funkcji zaufania publicznego.

>> Link do strony Listu Otwartego AKO Poznań <<


My, członkowie i sympatycy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie popieramy w pełni stanowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu opublikowane na stronie internetowej Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
z dnia 2 października 2012 roku:

 • dr inż. Andrzej Augustynek – AGH
 • dr Mirosław Boruta – UP, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – AGH
 • prof. dr hab. Maria Dzielska – UJ
 • dr hab. Wit Forys – UJ
 • mgr Jan Władysław Fróg  - UP, Kraków
 • dr hab. inż. Ryszard Golański – AGH
 • dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – UJ
 • dr hab. Zofia Kaszowska – ASP
 • prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak - SGH w Warszawie
 • mgr inż. Mariusz Klapper – Kraków
 • dr hab. inż. Adam Korytowski – AGH
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – AGH
 • prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa – UP, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – HMGU Centrum Badań Helmholtza w Monachium
 • prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Kraków
 • dr Elżbieta Morawiec – Kraków
 • mgr Marek Morawski – Kraków
 • dr inż. Janusz Opiła – AGH
 • mgr inż. Andrzej Ossowski – em. AGH
 • dr med.  Andrzej Przybyszowski – Nowy Sącz
 • dr inż. Maria Sapor – AGH
 • dr inż. Feliks Stalony – Dobrzański – em. AGH
 • dr n. hum. Marek Mariusz Tytko – UJ
 • dr hab. Anna Walczuk – UJ
 • dr  Grażyna Zając – UJ