piątek, 5 października 2012

POPARCIE AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO im. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO w KRAKOWIE

 dla stanowiska Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyrażonego w Oświadczeniu przytoczonym poniżej:

Oświadczenie w sprawie ekshumacji szczątków śp. Anny Walentynowicz i śp. Teresy Walewskiej-PrzyjałkowskiejPoznań, 1 października 2012 r.

W oficjalnym komunikacie z 25 września 2012 roku, powołując się na wyniki badań DNA uzyskanego w drodze ekshumacji, Naczelna Prokuratura Wojskowa potwierdziła fakt zamiany w Moskwie ciała Anny Walentynowicz z ciałem Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej. Jest to kolejny wstrząsający dowód na to, że szczątków osób, które zginęły w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku,   nie tylko nie potraktowano z należnym im szacunkiem, ale dopuszczono się ich profanacji. Już poprzednie ekshumacje ujawniły bowiem sposób, w jaki ciała umieszczone zostały w trumnach: nagie zwłoki zapakowano w plastikowe worki i położono na nich ubrania przekazane przez rodziny. Na brak poszanowania ludzkiej godności wskazywały również wcześniejsze sygnały o okradaniu ofiar i o fragmentach ciał poniewierających się na miejscu katastrofy.

Zdolność do godnego pochówku swoich zmarłych stanowi jeden z najstarszych atrybutów człowieczeństwa, poświadczonych przez archeologię. Powszechnie znany literacki pomnik tej czysto ludzkiej cechy – Antygona Sofoklesa – od starożytności wyznacza granice naszego kręgu kulturowego. Każdy więc, kto narusza ten pradawny obyczaj, wyklucza się tym samym poza obręb wspólnoty cywilizacyjnej i zasługuje na miano barbarzyńcy.

O barbarzyństwo oskarżamy zatem tych spośród sprawujących władzę w Polsce, którzy lekceważąc swoje podstawowe obowiązki, dopuścili do opisanego wyżej stanu rzeczy. Ujawniany stopniowo odrażający proceder, któremu poddane zostały doczesne szczątki naszych współobywateli, miał wprawdzie miejsce na terytorium obcego państwa, nazywanym jeszcze do niedawna „nieludzką ziemią”, nie byłby jednak możliwy bez przyzwolenia ze strony władz w Warszawie. Przyzwolenia wyrażającego się między innymi w rezygnacji z obecności polskich prokuratorów i patomorfologów przy sekcjach zwłok przeprowadzanych w Moskwie, w odstąpieniu od otwarcia trumien po ich sprowadzeniu do Polski, wreszcie w uporczywych kłamstwach najwyższych urzędników państwowych o rzekomo wzorowej pracy służb rosyjskich. To wspólnictwo dyskwalifikuje obecnie rządzących pod względem moralnym oraz pozbawia ich legitymacji do dalszego sprawowania jakichkolwiek funkcji zaufania publicznego.

>> Link do strony Listu Otwartego AKO Poznań <<


My, członkowie i sympatycy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie popieramy w pełni stanowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu opublikowane na stronie internetowej Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
z dnia 2 października 2012 roku:

 • dr inż. Andrzej Augustynek – AGH
 • dr Mirosław Boruta – UP, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – AGH
 • prof. dr hab. Maria Dzielska – UJ
 • dr hab. Wit Forys – UJ
 • mgr Jan Władysław Fróg  - UP, Kraków
 • dr hab. inż. Ryszard Golański – AGH
 • dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – UJ
 • dr hab. Zofia Kaszowska – ASP
 • prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak - SGH w Warszawie
 • mgr inż. Mariusz Klapper – Kraków
 • dr hab. inż. Adam Korytowski – AGH
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – AGH
 • prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa – UP, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – HMGU Centrum Badań Helmholtza w Monachium
 • prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Kraków
 • dr Elżbieta Morawiec – Kraków
 • mgr Marek Morawski – Kraków
 • dr inż. Janusz Opiła – AGH
 • mgr inż. Andrzej Ossowski – em. AGH
 • dr med.  Andrzej Przybyszowski – Nowy Sącz
 • dr inż. Maria Sapor – AGH
 • dr inż. Feliks Stalony – Dobrzański – em. AGH
 • dr n. hum. Marek Mariusz Tytko – UJ
 • dr hab. Anna Walczuk – UJ
 • dr  Grażyna Zając – UJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.