niedziela, 17 lutego 2013

Poparcie dla listu otwartego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://ako.poznan.pl/2298/
wpis: pc - 15 lutego 2013  

Członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie i Łodzi, wyrażają pełne poparcie dla „Listu otwartego do Minister Barbary Kudryckiej w sprawie tekstu ‚Sumienność i sumienie naukowca’ zamieszczonego na stronach MNiSW”. Szczególnie zdecydowanie protestujemy przeciwko próbom administracyjnego ograniczania swobody wypowiedzi w sferze dydaktyki i wolności badań ludzi nauki. Za skrajnie niemoralne uznajemy przywoływanie przykładu związanego z Katastrofą Smoleńską w sytuacji, kiedy ministerstwo nie zrobiło nic, by uruchomić badania polskich naukowców mogące pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tej tragedii, co więcej, odmawiało finansowania czy nawet organizowania takich badań w polskich  placówkach naukowych podległych ministerstwu.


List otwarty do Minister Barbary Kudryckiej w sprawie tekstu
 „Sumienność i sumienie naukowca” zamieszczonego na stronach MNiSW


Szanowna Pani Minister!
           
                Czujemy się zbulwersowani treścią tekstu zamieszczonego na stronach MNiSW, w którym skomentowała Pani Kodeks Etyki Pracownika Naukowego opracowany przez komisję do spraw etyki w nauce, działającą przy Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Andrzeja Zolla. Zwracamy się do Pani w formie listu otwartego, ponieważ uważamy za konieczne zwrócenie uwagi opinii publicznej na to, w jaki sposób odniosła się Pani do sprawy tak elementarnej jak etyka naukowca.
                 Nasz sprzeciw budzi przede wszystkim część komentarza, w której Pani Minister pisze: "Ale nie mniej ciężkim przewinieniem [jak plagiat czy sfabrykowanie wyników] jest choćby próba zarażania studentów swoim światopoglądem – zwłaszcza gdy ten światopogląd wymyka się regułom uznawanej powszechnie wiedzy, dotychczasowym ustaleniom naukowym i rzetelnej metodologii." A następnie przytacza Pani w ironicznej formie przykłady związane z Katastrofą Smoleńską i działalnością o. Tadeusza Rydzyka.

                   Uważamy, że nie ma Pani prawa, jako urzędnik państwowy, narzucać nauczycielom akademickim i naukowcom, co im wolno powiedzieć w czasie wykładu, seminarium lub publicznych wystąpień. Truizmem jest stwierdzenie, że możliwość wyrażania nawet kontrowersyjnych opinii jest podstawą rozwoju nauk zarówno humanistycznych, jak i ścisłych. Zdecydowany niepokój budzą przytoczone przez Panią przykłady, gdyż wskazują one, że Pani zdaniem Kodeks Etyki mógłby być narzędziem bieżącej walki politycznej, wykorzystywanym do dyscyplinowania, jeśli nie karania, pracowników naukowych prezentujących poglądy odmienne od poglądów decydentów politycznych i administracji państwowej.

                    Stanowisko zaprezentowane przez Panią Minister jest dla nas nie do zaakceptowania. List ten przekazujemy także do Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz komisji do spraw etyki w nauce.

    1.  Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
    2.  Ks. dr Adam Adamski Cor, UAM Poznań
    3.  Dr Paweł Adamski, Instytut Ochrony Przyrody PAN
    4.  Mgr Przemysław Alexandrowicz, KIK Poznań
    5.  Mgr Mirosław Andrałojć, archeolog, Poznań
    6.  Dr Aleksandra Andruszewska, Inst. Wł. Nat., Poznań
    7.  Mgr Krystyna Andrzejewska, Wydział Fizyki, UAM Poznań
    8.  Prof. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
    9.  Dr hab. Marek Andrzejewski, prof. nzw., Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych PAN
  10.  Dr Róża Antkowiak, UAM Poznań
  11.  Prof. dr hab. Wiesław Antkowiak, Wydział Chemii, UAM Poznań
  12.  Prof. dr hab. Barbara Apolinarska, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
  13.  Dr Monika Arciszewska, Instytut Fizyki PAN
  14.  Dr inż. Andrzej Augustynek, AGH Kraków
  15.  Dr Adam Babula, UAM Poznań
  16.  Dr hab. Roman Badora, Uniwersytet Śląski
  17.  Dr hab. Wacław Bała, prof. nzw. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  18.  Dr Lidia Banowska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań
  19.  Prof. dr hab. Jan Baran, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  20.  Prof. dr hab. Jacek Bardowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  21.  Prof. dr hab. Witold Bardyszewski, Wydział Fizyki UW
  22.  Dr Arkadiusz Bednarczuk, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań
  23.  Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, PAN Kraków
  24.  Prof. dr hab. inż. Józef Beluch, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna w Jarosławiu
  25.  Prof. dr hab. Marek Berkowski, Instytut Fizyki PAN
  26.  Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ Kraków
  27.  Mgr Wojciech Bielański, Instytut Ochrony Przyrody PAN
  28.  Dr Paweł Binek, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
  29.  Prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak, Wydział Biologii, UAM Poznań
  30.  Mgr Janina Błaszak, Politechnika Poznańska
  31.  Dr Mirosława Błaszczak-Wacławik, Uniwersytet Śląski
  32.  Dr n. muzycznych Witold Błaszczyk, Papieski Wydział Teologiczny
  33.  Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Jacek Błażewicz, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
  34.  Prof. dr hab. Krystyna Boczoń, Uniwersytet Medyczny, Poznań
  35.  Prof. dr hab. Władysław Boczoń, Wydział Chemii, UAM Poznań
  36.  Dr Jerzy Bogusławski, prof. ASP Warszawa
  37.  Prof. dr hab. Piotr Bogusławski, Instytut Fizyki PAN
  38.  Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś, Instytut Parazytologii PAN
  39.  Mgr Maciej Bonk, Instytut Zoologii UJ
  40.  Dr Krzysztof Borowczyk, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM Poznań
  41.  Dr inż. Krzysztof Borowiak, Poznań
  42.  Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, UAM Poznań
  43.  Dr Mirosław Boruta, Uniw. Pedagogiczny, Kraków
  44.  Prof. dr hab. Rafał Broda, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  45.  Dr hab. Mariusz Bryl, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań
  46.  Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Uniwersytet Zielonogórski
  47.  Dr Teodor Buchner, Wydział Fizyki PW
  48.  Dr hab. Stanisław Bylka, Instytut Podstaw Informatyki PAN
  49.  Dr hab. Anna Cegieła, Wydział Polonistyki UW
  50.  Dr Krystyna Celichowska, lekarz, Poznań
  51.  Doc. dr hab. Bogdan Celichowski, architekt, Poznań
  52.  Dr Marek Chabior, Szczecin
  53.  Mgr Adam Chajewski, Wydział Chemii UW
  54.  Dr inż. Stanisław Chęciński, Politechnika Wrocławska
  55.  Prof. dr hab. Adam Choiński, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM Poznań
  56.  Dr hab. Jolanta Chojak, prof. nzw., Wydział Polonistyki UW
  57.  Dr hab. Stefan Ciara, prof. nzw., Instytut Historyczny UW
  58.  Prof. dr hab. Bogdan Cichocki, Wydział Fizyki UW
  59.  Dr Remigiusz Ciesielski, Wydział Nauk Społecznych, UAM Poznań
  60.  Mgr inż. Piotr Cieszyński, informatyk, Poznań
  61.  Prof. Sztuk muzycznych Ryszard Cieśla, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  62.  Prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński, Uniwersytet Medyczny, Poznań
  63.  Dr Ewa Ciosek, UAM Poznań
  64.  Prof. dr Małgorzata Ciszkowska, Department of Chemistry, The City University of New York, Brooklyn College
  65.  Dr Elżbieta Czarniewska, Wydział Biologii, UAM Poznań
  66.  Prof.dr hab.Zbigniew Czarnocki, Wydział Chemii UW
  67.  Dr Bożena Cząstka-Szymon, WSP Katowice
  68.  Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, Wydział Historyczny, UAM Poznań
  69.  Dr Maria Barbara Czekalska, Uniwersytet Medyczny, Poznań
  70.  Prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski, Uniwersytet Medyczny, Poznań
  71.  Mgr Zbigniew Czerwiński, radny Sejmiku Wlkp.
  72.  Dr inż. Stanisław Czopor, leśnik
  73.  Prof. dr hab. Jacek Dabert, Wydział Biologii, UAM Poznań
  74.  Dr Mirosława Dabert, Wydział Biologii, UAM Poznań
  75.  Dr hab. Magdalena Danielewiczowa, prof. nzw. Wydział Neofilologii UW
  76.  Prof. dr hab. inż. Józef Dańko, AGH Kraków
  77.  Prof. dr hab. Edward Darzynkiewicz, Wydział Fizyki UW
  78.  Mgr Jan Dasiewicz, UAM Poznań
  79.  Prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki
  80.  Dr Maria Dąbrowska-Bąk, Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM Poznań
  81.  Mgr Michał Dąbski, Instytut Archeologii, UW
  82.  Dr Maria Dębowska, fizyk, emerytowany adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego
  83.  Dr Marek Dietl, Wydział Ekonomii SGH
  84.  Prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Tomasz Dietl, Instytut Fizyki PAN, Wydział Fizyki UW
  85.  Prof. dr hab. Witold Dobrowolski, Instytut Fizyki PAN
  86.  Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, Katedra Fizyki UKSW i NCBJ Świerk
  87.  Mgr inż. Maria Dolata, architekt, Poznań
  88.  Mgr Danuta Anna Domaradzka, Uniwersytet Medyczny, Poznań
  89.  Inż. Józef Drausowski, Poznań
  90.  Prof. dr hab. Leon Drobnik, Uniwersytet Medyczny, Poznań
  91.  Prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, Wydział Zarządzania AGH
  92.  Prof. dr hab. Edward Dutkiewicz, Wydział Chemii, UAM Poznań
  93.  Prof. dr hab. Maria Dutkiewicz, Wydział Fizyki, UAM Poznań
  94.  Prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ Kraków
  95.  Dr inż. Agnieszka Dziergowska, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
  96.  Prof. dr hab. Jan Dzięgielewski, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
  97.  Dr Tadeusz Dziuba, poseł na Sejm RP
  98.  Dr hab. inż. Wojciech Fabianowski, Wydział Chemiczny, PW
  99.  Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
100.  Prof. dr hab. Stanisław Filipek, emerytowany Profesor Instytutu Chemii Fizycznej PAN
101.  Mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Poznań
102.  Dr Jerzy Fischbach,  Akademia Muzyczna, Poznań
103.  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner, AGH Kraków
104. Prof. dr hab. Bolesław Fleszar, Politechnika Rzeszowska
105. Prof. dr hab. Antoni Florkiewicz, Politechnika Poznańska
106. Mgr inż. Wojciech Foltyn, rolnik
107. Dr hab. Wit Foryś, prof. UJ, Instytut Informatyki, UJ
108. Mgr inż. Bogdan Freytag, Poznań, PKGP
109. Mgr Jan Władysław Fróg,  przew. KU NSZZ "Solidarność", UP, Kraków
110. Dr inż. Leszek Furman, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
111. Dr hab. Zbigniew Gajek, prof. nzw. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
112. Dr Izabella Galicka, emerytowany wykładowca w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie
113. Dr hab. Jerzy Galina, PAN, Poznań
114. Prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Robert R. Gałązka, Instytut Fizyki PAN
115. Prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman, Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka
116. Mgr Witold Gedymin, UE Poznań
117. Dr Grzegorz Gertig, Uniwersytet Medyczny, Poznań
118. Prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing, Politechnika Śląska
119. Prof. dr hab. inż. Jacek F. Gieras, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
120. Dr hab.inż. Bolesław Gireń, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
121. Prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska
122. Dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nzw., Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska
123. Dr inż. Ryszard Golański, AGH Kraków
124. Prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH Kraków
125. Prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Wydział Historyczny, UAM Poznań
126. Dr hab. Małgorzata Górska, prof. nzw., Instytut Fizyki PAN
127. Mgr Tomasz Paweł Góźdź, Zespół ds. Studiów Doktoranckich, UMCS
128. Dr Tomasz Graff, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
129. Dr hab. Wojciech Grochala, prof.UW, Centrum Nowych Technologii UW
130. Dr hab. inż. Wojciech Grodzki, prof. nzw. Instytut Badawczy Leśnictwa, Kraków
131. Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. nzw, Instytut Muzykologii UW
132. Prof. dr hab. Witold Grzebisz, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
133. Mgr Stanisław Grzesiek, artysta plastyk, Poznań
134. Dr hab. Marek Gutowski, Instytut Fizyki PAN
135. Mgr inż. Marek Andrzej Gwoździński, chemik
136. Dr Michał Haake, Instytut Historii Sztuki UAM
137. Dr Zdzisław Habasiński, informatyk, Poznań
138. Dr Jolanta Hajdasz, dziennikarz, nauczyciel akademicki, Poznań
139. Dr Jagoda Hernik-Spalińska, Instytut Sztuki PAN
140. Mgr Iwona Horodecka, kustosz, Biblioteka Raczyńskich, Poznań
141. Dr Andrzej Hryczuk, Wydział Fizyki, Uniwersytet Techniczny w Monachium
142. Prof. Olgierd Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych PAN
143. Prof. dr hab. Henryk Hudzik, Wydział Matematyki i Informatyki, UAM Poznań
144. Mgr Eugeniusz Ilmak, Uniwersytet Zielonogórski
145. Mgr Mateusz Iskrzyński, doktorant Wydział Fizyki, UW
146. Mgr Jerzy Jachowicz, dziennikarz
147. Prof. dr hab. Jacek Jackowski, Politechnika Poznańska
148. Prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Wydział Fizyki, UAM Poznań
149. Prof. dr hab. Stanisław Jadach, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
150. Prof. dr hab. Dobrochna Jankowska, Wydział Historyczny, UAM Poznań
151. Dr hab. prof. nzw., Elżbieta Janus, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
152. Prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Wydział Biologii, UAM Poznań
153. Prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz, Wydział Historyczny, UAM Poznań
154. Mgr Jolanta Jasińska, nauczyciel, Poznań
155. Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Wydział Historyczny, UAM Poznań
156. Dr hab. Maria Jaworska, prof. nzw., Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski
157. Dr inż. Tatiana Jaworska, Instytut Badań Systemowych PAN
158. Prof. dr hab. Andrzej Jeleński, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
159. Prof. dr hab. Zbigniew Jelonek, Instytut Matematyczny PAN
160. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita, emerytowany prof. PW oraz prof. SGGW
161. Mgr Ewa Jemielity, UE, radna RM Poznania
162. Dr Teresa Jerzak-Gierszewska, Wydział Nauk Społecznych, UAM Poznań
163. Prof. dr hab. Marek Jerzy, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
164. Dr hab. inż. Wojciech Jędruch, prof. nzw. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i w Politechnice Gdańskiej
165. Dr hab. Anna Jędrzejkiewicz, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
166. Mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki, radca prawny, Poznań
167. Mgr inż. Andrzej Judek, Poznań
168. Dr hab. Tadeusz Jurkowlaniec, Instytut Sztuki PAN
169. Ks. mgr Jan Kaczmarek CM, dyrektor Polskiej Grupy Misyjnej
170. Dr Jerzy Kaczmarek, Wydział Nauk Społecznych, UAM Poznań
171. Prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek, Instytut Farmaceutyczny
172. Prof. dr hab. Marek Kalinowski, emerytowany profesor, Wydział Chemii UW
173. Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski, Instytut Badań Systemowych PAN
174. Dr inż. Andrzej Kałuszko, Instytut Badań Systemowych PAN
175. Prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ Kraków
176. Dr Józef Kapusta, IBiA Warszawa
177. Prof. dr hab. Janusz Kapuściński, Poznań
178. Dr Zofia Karaszkiewicz, Poznań
179. Prof. dr hab. Halina Karaś, Wydział Polonistyki UW
180. Dr hab. inż. Dariusz Kardaś, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
181. Prof. dr hab. inż. Janusz Karpiński, Instytut Badań Systemowych PAN
182. Dr Anna Kasprzyk, Wydział Biologii, UAM Poznań
183. Dr hab. Zofia Kaszowska, ASP Kraków
184. Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
185. Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, SGH, Warszawa
186. Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski, Wydział Biologii, UAM Poznań
187. Mgr Adam Kieniewicz, AGH Kraków
188. Dr Przemysław Kiszkowski, UAM Poznań
189. Mgr inż. Mariusz Klapper, AGH Kraków
190. Mgr Iwona Klimaszewska, Wydział Biologii, UAM Poznań
191. Prof. dr hab. Bożena Klimczak, UE Wrocław
192. Dr hab. Włodzimierz Klonowski, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
193. Prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski, AWF Poznań
194. Prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska
195. Mgr Izabela Komar-Szulczyńska, Studium Nauczania Języków Obcych, UAM Poznań
196. Prof. dr hab. Robert Koncki, Wydział Chemii UW
197. Prof. dr hab. Jerzy Konior, Instytut Fizyki UJ
198. Prof. dr hab. inż. A. Korbel, AGH Kraków
199. Prof. dr hab. Marek Kornat, UKSW, Warszawa
200. Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN
201. Prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ
202. Prof. dr hab. inż. Adam Korytowski, AGH Kraków
203. Dr hab. Romuald Kosina, emerytowany prof. nzw., Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski
204. Prof. dr hab. Aleksander Kośko, Wydział Historyczny, UAM Poznań
205. Mgr inż. Bożena Kotowicz, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH
206. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
207. Mgr Anna Kowalewska, doktorantka na Wydziale Fizyki, Strathclyde University, Glasgow, mgr fizyki UW
208. Prof. dr hab. Leon Kowalewski, emerytowany profesor, Wydział Fizyki UAM
209. Prof. zw. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski
210. Dr hab. Jacek Kowalski, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań
211. Dr inż. Paweł J. Kowalski, Wydział Geodezji i Kartografii PW
212. Prof. dr hab. inż. Stefan Jan Kowalski, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska
213. Dr Asja Kozak, emerytowany pracownik Wydział Fizyki UAM
214. Barbara Kozakiewicz
215. Prof. dr hab. Stanisław Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
216. Prof. UP dr hab. Henryka Kramarz, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
217. Prof. dr hab. Marek Kraska, Wydział Biologii, UAM Poznań
218. Dr hab. Adam Krówczyński, Wydział Chemii UW
219. Prof. dr. hab. Tadeusz Marek Krygowski, emerytowany profesor, Wydział Chemii UW
220. Dr hab. Tomasz Krzysztoń, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
221. Dr Henryk Krzyżanowski, UAM Poznań
222. Prof. dr hab. Grzegorz Kubski, Uniwersytet Zielonogórski
223. Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH Kraków
224. Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii PAN, Poznań
225. Dr Dariusz Kucharski, Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
226. Prof. dr hab. Maria Kujawska, Wydział Historyczny, UAM Poznań
227. Prof. dr hab. Mieczysław Kujawski, Politechnika Poznańska
228. Inż. Julian Kulczyński, rolnik
229. Mgr Ewa Kuleczka-Drausowska, pedagog, Poznań
230. Dr Małgorzata Kulesza-Kiczka, lekarz, Poznań
231. Dr Katarzyna Kulińska, PAN, Poznań
232. Prof. dr hab. Tadeusz Kuliński, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
233. Dr Beata Kuna, Politechnika Gdańska
234. Dr hab. inż. Piotr Lampart, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
235. Dr Krystyna Laskowicz, nauczyciel akademicki, Poznań
236. Dr inż. Eryk Laskowski, Instytut Podstaw Informatyki PAN
237. Dr hab. inż. Henryk Lasota, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska,
238. Dr Przemysław Lehmann, PAN, Poznań
239. Mgr Elżbieta Leszczyńska, Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM Poznań
240. Dr Maria Leśniewicz, Politechnika Poznańska
241. Dr hab. Michał Leśniewski, Wydział Historyczny UW
242. Prof. dr hab. Ignacy Lewandowski, UAM Poznań
243. Dr Jarosław Liberek, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań
244. Dr hab.Bogumił B.J.Linde, prof.UG
245. Mgr Jolanta Lisiak, architekt, Poznań
246. Mgr Rafał Lisiak, architekt, Poznań
247. Prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak, Politechnika Poznańska
248. Mgr Agata Ławniczak, dziennikarz, Poznań
249. Dr Eryk Łon, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
250. Mgr Małgorzata Łośko, Wydział Biologii, UAM Poznań
251. Dr Piotr Łukasiak, Politechnika Poznańska
252. Mgr inż. Elżbieta Łusakowska, Instytut Fizyki PAN
253. Dr hab. Andrzej Łusakowski, prof. nzw. Instytut Fizyki PAN
254. Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, Wydział Chemii, UAM Poznań
255. Mgr Małgorzata Maciukiewicz, UAM Poznań
256. Mgr Agata Macniak, Poznań
257. Ks. kan. lic. Tadeusz Magas, duszpasterz „S”
258. Ks. inż. Jan Majchrzak, Chodzież
259. Mgr Przemysław Majewski, doktorant, Wydział Fizyki UW
260. Dr hab. Przemysław Makarowicz, Wydział Historyczny, UAM Poznań
261. Dr Marcin Malawski, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Akademia Leona Koźmińskiego
262. Prof. dr hab. Edward Malec, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
263. Prof. dr hab. Andrzej Malinowski, Wydział Biologii, UAM Poznań
264. Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Centrum Bad. Humboldta, Monachium
265. Prof. dr hab. Jerzy Marcinek, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
266. Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, Wydział Historyczny, UAM Poznań
267. Dr hab. Marian Marciniak, prof. nzw. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Świętokrzyska
268. Prof. dr hab. Wojciech Markiewicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
269. Mgr Jan Martini, artysta muzyk, Poznań
270. Prof. dr hab. Maciej Maśka, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
271. Mgr Helena Materny, nauczyciel, Poznań
272. Mgr Ryszard Materny, Poznań
273. Mgr Maria Matysiak, Wydział Biologii, UAM Poznań
274. Inż. Janusz Matysiak, przedsiębiorca, Poznań
275. Prof. dr hab. Karol Mausch, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, UAM Poznań
276. Prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka, Politechnika Gdańska
277. Dr Jerzy Michalik, Wydział Biologii, UAM Poznań
278. Prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski, Uniwersytet Przyrodniczy
279. Dr hab. Mariusz Michta, prof. nzw, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytet Opolski
280. Prof. dr hab. Michał Mierzejewski, Uniwersytet Wrocławski
281. Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM, Przewodniczący AKO Poznań
282. Dr Bożena Mikołajczak, UAM Poznań
283. Prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski, Wydział Metali Nieżelaznych AGH
284. Prof. dr hab. Janina Milewska-Duda, Wydział Energetyki i Paliw AGH
285. Dr hab. inż. Marek Miśkowicz, AGH Kraków
286. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
287. Dr Anna Młynarczykowska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
288. Prof. dr hab. Krzysztof Moliński, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
289. Mgr Celina Monikowska-Martini, artysta muzyk, Poznań
290. Dr Elżbieta Morawiec, publicystka, Arcana, Kraków
291. Dr Jan Mosiński, przew. ZR NSZZ Solidarność, Kalisz
292. Dr Kazimierz Mrówka, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
293. Dr Anna Murdoch, Szkoła Główna Handlowa
294. Mgr Grażyna Musiał, MN Poznań
295. Prof. dr hab. Grzegorz Musiał, Wydział Fizyki, UAM Poznań
296. Prof. dr hab. Czesław Muśnicki, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
297. Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska Dowgiałło, rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
298. Dr Małgorzata Mycke-Dominko, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
299. Dr Michał Myśliński, Instytut Sztuki PAN
300. Mgr Danuta Namysłowska, nauczyciel, Poznań
301. Prof. dr hab. Józef Medard Namysłowski, Wydział Fizyki UW
302. Dr hab. inż. Józef Nastaj, prof. nzw. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
303. Mgr inż. Krzysztof Nawara, Wydział Chemii UW
304. Prof. dr hab. Adam Nodzeński, AGH Kraków
305. Prof. dr hab. Andrzej Nowak, Instytut Historii PAN
306. Mgr Wilhelmina Nowak, Kraków
307. Dr hab. Aurelia Nowicka, Wydział Prawa i Administracji, UAM Poznań
308. Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań
309. Dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań
310. Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań
311. Dr Andrzej Olczak, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
312. Prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
313. Prof. dr hab. Edward Opaliński, Instytut Historii PAN
314. Mgr Andrzej Ossowski, AGH Kraków
315. Prof. dr hab. Zbigniew Oziewicz, Universidad Nacional Autonoma de Mexico
316. Dr hab. Tadeusz Pacuszka, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
317. Włodzimiera Pajewska, UAM Poznań
318. Dr hab. Tomasz Panfil prof. nzw. KUL
319. Dr n. wet. Krzysztof Papis, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
320. Inż. Ryszard Paprzycki, Poznań
321. Prof. dr hab. Jan Paradysz, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
322. Dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, AGH Kraków
323. Prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
324. Dr hab. inż. Maciej Pawłowski, emerytowany docent Politechniki Gdańskiej
325. Dr Andrzej Pawuła, UAM Poznań
326. Prof. dr hab. Krystyna Pecold, Uniwersytet Medyczny, Poznań
327. Dr Krzysztof Pecul, emerytowany starszy wykładowca UW
328. Dr Barbara Peplińska, UAM Poznań
329. Dr Ryszard Piasek, reżyser, Poznań
330. Prof. dr hab. Lucjan Piela, Wydział Chemii UW
331. Mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski, Fundacja Raczyńskich, Rogalin
332. Dr hab. inż. Dorota G. Pijanowska, prof. nzw. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedyczej PAN
333. Prof. dr hab. Barbara Piłacińska, Wydział Biologii, UAM Poznań
334. Dr hab. Maria Piotrkiewicz, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
335. Dr Ryszard Piotrowicz, Wydział Biologii, UAM Poznań
336. Dr hab. Jacek Piszczek, IOR PIB Toruń - Poznań
337. Dr hab. Leszek Plaskota, prof. nzw, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
338. Prof. dr hab. Jan Pluta, Wydział Fizyki, PW
339. Mgr inż. Władysław Pohorecki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
340. Prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński, Wydział Historyczny, UAM Poznań
341. Mgr Maria Przybylska, Wydział Biologii, UAM Poznań
342. Dr n. med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
343. Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski, Wydział Nauk Społecznych, UAM Poznań
344. Prof. dr hab. Tadeusz Puchałka, Politechnika Poznańska
345. Mgr Jacek Puchta, doktorant na Wydziale Fizyki UW
346. Prof. dr hab. Zdzisław Puślecki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM Poznań
347. Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, emerytowany profesor Wydziału Polonistki UW
348. Prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Instytut Historii PAN
349. Bogumiła Raczyńska
350. Dr Jacek Radomski, Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM Poznań
351. Dr hab. Tomasz Radożycki, prof. UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
352  Dr Krystyna Rokoczy, AGH
353. Dr hab. Wiesław Ratajczak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań
354. Dr Tomasz Ratajczak, Instytut Historii Sztuki, UAM
355. Dr Jan A. Rempała, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW
356. Dr hab. Ryszarda Rempała, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW
357. Prof. dr hab. Lucyna Rempulska, Politechnika Poznańska
358. Mgr Emilia Rogalińska, nauczyciel, Poznań
359. Dr Piotr Romiszowski, Wydział Chemii UW
360. Prof. dr hab. Jacek Rońda, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
361. Prof. dr hab. Tadeusz Rorat, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
362. Prof. dr hab. Grzegorz Rosiński, Wydział Biologii, UAM Poznań
363. Dr Lech Różański, PTPN Poznań
364. Mgr Wanda Różycka-Zborowska, reżyser
365. Prof. dr hab. Zbigniew Rudy, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UJ
366. Dr Grażyna Ruszczyk, Instytut Sztuki PAN
367. Prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski, Akademia Morska w Gdyni
368. Prof. dr hab. Urszula Rychlewska, Wydział Chemii UAM
369. Dr inż. Bogdan Rymsza, emerytowany pracownik, Wydział Inżynierii Lądowej PW
370. Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
371. Prof. dr hab. Ewa Ryś, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, UAM Poznań
372. Dr hab. Jacek Rzepka, Instytut Historyczny UW
373. Dr hab.inż.Andrzej Sadkowski, WAT
374. Prof. dr hab. Jan Sadowski, Wydział Biologii, UAM Poznań
375. Prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski, Uniwersytet Medyczny, Poznań
376. Dr inż. Maria Sapor, AGH Kraków
377. Dr inż. Daniel Saramak, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
378. Prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW
379. Prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, UJ Kraków
380. Prof. dr hab. Rafał Siciński, Wydział Chemii UW
381. Mgr Paweł Siuda, doktorant, Wydział Chemii UW
382. Mgr Halina Aurelia Siwa, dziennikarz, Poznań
383. Dr Andrzej Jan Skrzypczak, Politechnika Poznańska
384. Prof. dr hab. Jan Skuratowicz, Wydział Historyczny, UAM Poznań
385. Prof. dr hab., czł. koresp. PAN Roman Słowiński, Politechnika Poznańska
386. Prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz, Uniwersytet Medyczny, Poznań
387. Mgr Janusz Smólski, Poznań
388. Mgr Maria Sobańska-Liberek, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań
389. Prof. dr hab. Zofia Sokołowska, Instytut Agrofizyki PAN
390. Prof. dr hab. Stefan Sokołowski, Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych UMCS
391. Dr hab. Zbigniew Sosin, UJ Kraków
392. Dr hab. Joanna M. Sosnowska, prof. nzw. Instytut Sztuki PAN
393. Mgr Michał Soszyński, doktorant, Wydział Chemii UW
394. Prof. dr hab. Marek Sozański, Politechnika Poznańska
395. Mgr Zygmunt Sporny, UAM Poznań
396. Dr Julian Srebrny, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
397. Dr hab. Marian Srebrny, prof. nzw. Instytut Podstaw Informatyki PAN
398. Dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, AGH Kraków
399. Dr Teresa Stanek, Wydział Teologiczny, UAM Poznań
400. Prof. dr hab. Anna Stankowska, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM Poznań
401. Prof. dr hab. Wojciech Stankowski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM Poznań
402. Dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. nzw. Wydział Elektryczny, PW
403. Mgr Piotr Stawicki, radca prawny, Poznań
404. Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Pol5technika Gdańska
405 Mgr Gabriela Stępczak, pedagog, Poznań
406.Prof. dr hab. Kazimierz Stępczak, Wydział Biologii, UAM Poznań
407. Dr hab. Janusz Stępiński, Wydział Fizyki UW
408. Dr hab. Leszek Stolarczyk, Wydział Chemii UW
409. Mgr Antoni Stryjewski, Muzeum Mineralogiczne, Uniwersytet Wrocławski
410. Dr Grażyna Strzelecka, Instytut Germanistyki UW
411. Mgr Bernadeta Sturzbecher, Austriacki Ośrodek Kultury, UAM Poznań
412. Prof. dr hab. Wojciech Suchocki, Wydział Historyczny, UAM Poznań
413. Prof. dr hab. Andrzej Suchocki, Instytut Fizyki PAN
414. Prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak, Wydział Fizyki, UAM Poznań
415. Dr hab. Bronisław Szczęsny, Instytut Ochrony Przyrody PAN
416. Mgr Jerzy Szczęsny, prawnik, emerytowany pracownik Trybunału Konstytucyjnego
417. Prof. dr hab. Zofia Szczotka, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
418. Dr hab. Andrzej Szewczyk, prof. nzw. Instytut Fizyki PAN
419. Dr hab. Ryszard Szmydki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
420. Dr hab. Andrzej Szpulak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań
421. Prof. dr hab. Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki
422. Dr inż. Krzysztof Szturzbecher, Politechnika Poznańska
423. Dr Anna Szukalska, Politechnika Poznańska
424. Mgr inż. Edwin Szukalski, Politechnika Poznańska
425. Mgr Maciej Szulc, przedsiębiorca
426. Prof. dr hab. n. med. Roman Szulc, emerytowany profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
427. Dr Mirosław Szulczyński, Collegium Polonicum w Słubicach, UAM Poznań
428. Dr hab.Tadeusz Szumiata, prof.Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
429. Dr Mirosław Szumiło, UMCS, Lublin
430. Mgr Halina Szwarc-Hetmaniak, lekarz, Poznań
431. Dr Hanna Szweycer, fizyk, Poznań
432. Prof. dr hab. inż. Michał Szweycer, Politechnika Poznańska
433. Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Wydział Biologii, UAM Poznań
434. Dr Urszula Szybiak-Stróżycka, UAM Poznań
435. Dr Jadwiga Szydłowska, Wydział Chemii UW
436. Prof. dr hab. Henryk Szydłowski, Wydział Fizyki, UAM Poznań
437. Mgr Stanisław Szymański, przedsiębiorca, Poznań
438. Prof. dr hab. Sławomir Szymański, Instytut Chemii Organicznej PAN
439. Prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Henryk Szymczak, Instytut Fizyki PAN
440. Ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk, KUL, Lublin
441. Prof. dr hab., czł. koresp. PAN Wojciech Święcicki, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
442. Prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz, Wydział Matematyki i Informatyki, UAM Poznań
443. Prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH Kraków
444. Mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć, archeolog, Poznań
445. Prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
446. Prof. dr hab. Ryszard Taranko, Instytut Fizyki, UMCS
447. Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM Poznań
448. Mgr Grzegorz Tomczak, reżyser
449. Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
450. Prof. dr hab. Lech Torliński, Uniwersytet Medyczny, Poznań
451. Prof. dr hab. Jerzy Trammer, Wydział Geologii UW
452. Mgr Jacek Tuchołka, Poznań
453. Dr hab. Maria Turowska, emerytowany profesor, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
454. Prof. dr hab. inż. Janusz Turowski, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Politechnika Łódzka
455. Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, Akademia Leona Koźmińskiego
456. Dr Marek Mariusz Tytko, UJ Kraków
457. Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, Wydział Historyczny, UAM Poznań
458. Dr Aleksandra Wagner, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH
459. Dr hab. Jadwiga Wajszczuk, prof. UW, Wydział Neofilologii UW
460. Dr hab. Ryszard Walkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
461. Prof. dr hab. Jacek Waniewski, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
462. Prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł, Uniwersytet Medyczny, Poznań
463. Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
464. Dr hab. Andrzej Wawro, prof. nzw. Instytut Fizyki PAN
465. Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, emerytowany profesor UW
466. Dr Marek Wedemann, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań
467. Dr Maria Wejchan-Judek, Politechnika Poznańska
468. Prof. dr hab. inż. Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
469. Dr Łukasz Weseliński, Wydział Chemii UW
470. Prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Jan Węglarz, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska
471. Dr Józef Wieczorek, Niezależne Forum Akademickie, Kraków
472. Dr Jerzy Wierzchowiecki, Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
473. Prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki, Uniwersytet Medyczny, Poznań
474. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska, Państwowy Inst. Geologiczny, Warszawa
475. Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, Instytut Fizyki PAN
476. Dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. nzw., Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
477. Dr Ewa Witkowska, Wydział Chemii UW
478. Dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH Kraków
489. Dr inż. Jerzy Wojciechowski, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
480. Prof. dr hab. Robert Wolak, UJ  Kraków
481. Dr hab. Marek Wolf, prof.UKSW, Katedra Fizyki UKSW
482. Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii PAN
483. Dr Maria Wołuń-Cholewa, Uniwersytet Medyczny, Poznań
484. Dr inż. Ryszard Wosz, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
485. Prof.dr hab.Krzysztof Woźniak, Wydział Chemii UW
486. Prof. dr hab. Henryk Woźniakowski, Uniwersytet Warszawski
487. Dr Bartłomiej Wróblewski, WSPS Poznań
488. Dr inż. Andrzej Wuczyński, Instytut Ochrony Przyrody PAN
490. Mgr Andrzej Wybrański, pedagog, Poznań
491. Prof. dr hab. Barbara Wysocka, PAN, Poznań
492. Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński, Instytut Fizyki UMCS
493. Dr Tadeusz Zadrożny, Instytut Sztuki PAN
494. Prof. dr hab. Zygmunt Zagórski, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań
493. Dr hab. Tadeusz Zając, Instytut Ochrony Przyrody PAN
494. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Andrzej Zakrzewski, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Politechnika Łódzka
495. Dr hab. inż. Andrzej Zalewski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
496. Mgr Maria Zawadzka, nauczyciel Poznań
497. Prof. dr hab. Stefan Zawadzki, Wydział Historyczny, UAM Poznań
498. Dr Roman Zawadzki, Wydział Psychologii UW
499. Mgr Tomasz Zdziebkowski, przedsiębiorca, Poznań
500. Prof. dr hab. Zbigniew Zegan, ASP, Kraków
501. Dr Franciszek Zerbe, lekarz, Poznań
502. Dr Jerzy Zerbe, UAM Poznań
503. Prof. dr hab. Zofia Zielińska, Instytut Historyczny UW
504. Dr. inż. Tadeusz Zieliński, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
505. Mgr Małgorzata Zielonacka, adwokat, Poznań
506. Dr Andrzej Zielonacki, adwokat, Poznań
507. Dr Bronisława Zielonka, Uniwersytet  Gdański
508. Dr Marta Zimniak-Hałajko, Instytut Kultury Polskiej UW
509. Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski, Wydział Historyczny UW
510. Prof. dr hab. Elżbieta Zipper, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski
511. Prof. dr hab. Wiktor Zipper, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski
512. Dr hab. Józef Zon, prof. nzw., Katedra Biologii Teoretycznej KUL
513. Dr Tadeusz Zysk, przedsiębiorca, Poznań
514. Dr inż. Jacek Żabski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
515. Jerzy Żarnowski, emeryt HCP, Poznań
516. Dr hab. Jan Żaryn, prof. nzw., Instytut Nauk Historycznych UKSW
517. Dr Jakub Żmidziński, UAP Poznań
518. Dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki
519. Prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.