niedziela, 3 lutego 2013

Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w PoznaniuPublikujemy pełny tekst listu otwartego AKO Poznań zredagowanego w związku
 bezprecedensową nagonką na Panią Prof. Pawłowicz.


Oświadczenie 
Akademickiego Klubu Obywatelskiego 
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
w sprawie naruszania zasad etosu pracownika nauki 

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec kolejnych działań godzących w podstawowe standardy demokracji, a także w podstawowe elementy etosu nauki. 

Powodem tego sprzeciwu są nagłaśniane przez niektóre media ataki na panią prof. dr hab. Krystynę Pawłowicz, za jej publicystycznie sformułowane wypowiedzi na temat roszczeń wysuwanych przez homoseksualistów i transseksualistów. 

W trwającą od kilku dni falę ataków medialnych, w sposób hańbiący etos ludzi nauki w Polsce, wpisuje się list sygnowany przez grupę czterdziestu osób. Jak podają media, sygnatariusze listu stwierdzają, iż „prof. Krystyna Pawłowicz swoim akademickim statusem wspiera kłamstwa na temat osób homoseksualnych i transpłciowych”. Jednocześnie stawiają siebie w roli mentorów dobrych obyczajów w nauce, pisząc: „Przyjmując dyplom doktorski, wszyscy ludzie nauki zobowiązali się w uroczystej przysiędze dochowywać najwyższych standardów etycznych oraz przede wszystkim służyć prawdzie. W naszym przekonaniu w swoich ostatnich publicznych wypowiedziach pani prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pawłowicz sprzeniewierzyła się temu naukowemu etosowi". 

W związku z powyższym Akademicki Klub Obywatelski przypomina sygnatariuszom listu, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, transseksualizm nie oznacza radykalnej i dogłębnej zmiany płci, zwłaszcza na poziomie genetycznym. Utrzymywanie zatem tezy, że w wyniku zabiegów chirurgicznych można zmienić płeć danej osoby, jest nieprawdą. 

Podstawowe założenia syntetycznej teorii ewolucji wykazują, że najważniejszym zadaniem każdego gatunku jest przekazanie genów następnemu pokoleniu. Stanowi ono motor ewolucji i podstawę istnienia gatunku. Gdyby wszystkie osobniki danego gatunku (także i człowieka) zamieniły się w osobniki homoseksualne – gatunek ten przestałby istnieć, ponieważ nie nastąpiłoby przekazanie genów następnemu pokoleniu, w związku z czym nie byłoby potomków. Dlatego z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że z punktu widzenia ewolucji homoseksualizm jest anomalią. 

Akademicki Klub Obywatelski przypomina ponadto, że nie jest istotne – w świetle pełnej prawdy historycznej – czy homoseksualizm figuruje, czy też nie figuruje na listach anomalii prezentowanych przez stosowne gremia światowe. O wiele istotniejsze jest to, że powodem uznania homoseksualizmu za normę zachowań seksualnych stał się tzw. raport Kinseya, będący bezprzykładnym przejawem oszustwa w badaniach naukowych. (por. Reisman Judith A., Eichel Edward, w: Kinsey – seks i oszustwo, Warszawa 2002). O normie i anormalności nie decydują czynniki subiektywne - jak orzeczenia instytucji międzynarodowych. Niepokój co do obiektywizmu tych działań dobrze ilustruje zmiana statusu homoseksualizmu z „zaburzenia” na „stan” i skreślenia go z listy chorób przez Światową Organizację Zdrowia. Przy okazji tego „werdyktu”, pierwszy raz w historii, o skreśleniu czegoś z listy chorób zadecydowały nie badania naukowe, a referendum przeprowadzone wśród psychiatrów i psychologów. 

Jako społeczność akademicka wyrażamy sprzeciw wobec naruszania etosu prawdy i obiektywności, podkreślanego przez sygnatariuszy listu. Nasz głęboki niepokój budzi fakt, że treść tego listu wpisuje się w działania polityczne i naciski na władze Uczelni zatrudniającej prof. Pawłowicz. Jest to ewidentny przykład zamachu na autonomię nauki i ludzi nauki, autonomię, która obok autonomii sądów i kultury stanowi niezbywalny fundament demokracji jako syntezy zasady większości w sferze interesów obywateli i zasady prawa w sferze wartości. 

Stanowczo protestujemy przeciwko próbom niszczenia etosu prawdy i etosu prawa, 
które do złudzenia przypominają najbardziej prymitywne formy totalitaryzmu.

http://ako.poznan.pl/2079/#more-2079

Lista sygnatariuszy:

AKO – POZNAŃ

    1.  prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
    2.  ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
    3.  mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
    4.  mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
    5.  dr  Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
    6.  mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
    7.  dr Róża Antkowiak – UAM
    8.  prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
    9.  prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
  10. dr Adam Babula – UAM
  11. dr Lidia Banowska – UAM
  12. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
  13. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
  14. mgr Janina Błaszak – PP
  15. dr  Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
  16. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
  17. dr Paweł Binek – UP Kraków
  18. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
  19. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
  20. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN  Warszawa
  21. dr Krzysztof  Borowczyk – UAM
  22. dr inż. Krzysztof  Borowiak
  23. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
  24. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
  25. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
  26. dr Krystyna Celichowska – lekarz
  27. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
  28. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
  29. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
  30. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM
  31. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
  32. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk
  33. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
  34. dr Ewa Ciosek – UAM
  35. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
  36. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
  37. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
  38. dr Maria Barbara Czekalska – UMed
  39. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – UMed
  40. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
  41. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
  42. mgr Jan Dasiewicz
  43. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
  44. mgr inż. Maria Dolata – architekt
  45. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
  46. inż. Józef Drausowski
  47. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
  48. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
  49. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
  50. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
  51. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
  52. dr  Jerzy Fischbach
  53. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska
  54. prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz
  55. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
  56. mgr inż. Bogdan Freytag
  57. dr  hab. Jerzy Galina – PAN
  58. mgr Witold  Gedymin – UE
  59. dr Grzegorz Gertig – U Med
  60. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
  61. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski
  62. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
  63. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk
  64. dr Zdzisław Habasiński – informatyk
  65. dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki
  66. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
  67. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
  68. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
  69. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
  70. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
  71. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
  72. mgr Ewa Jemielity – UE, radna RM Poznania
  73. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
  74. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
  75. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
  76. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
  77. mgr inż. Andrzej Judek
  78. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
  79. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
  80. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
  81. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
  82. dr Zofia Karaszkiewicz
  83. dr Anna Kasprzyk – UAM
  84. dr Przemysław Kiszkowski – UAM
  85. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
  86. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
  87. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
  88. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
  89. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
  90. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
  91. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
  92. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
  93. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
  94. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
  95. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
  96. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
  97. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
  98. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
  99. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
100. inż. Julian Kulczyński – rolnik
101. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
102. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
103. dr Katarzyna Kulińska – PAN
104. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – IChB PAN
105. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
106. dr Przemysław Lehmann – PAN
107. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
108. dr Maria Leśniewicz – PP
109. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
110. dr Jarosław Liberek – UAM
111. mgr Jolanta Lisiak – architekt
112. mgr Rafał  Lisiak – architekt
113. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
114. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
115. dr Eryk Łon – UE
116. mgr Małgorzata Łośko – UAM
117. dr Piotr Łukasiak – PP
118. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
119. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
120. mgr Agata Macniak
121. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
122. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
123. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
124. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
125. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
126. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
127. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
128. mgr Jan Martini – artysta muzyk
129. mgr Helena Materny – nauczyciel
130. mgr Ryszard Materny
131. mgr  Maria Matysiak – UAM
132. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
133. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM
134. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska
135. dr Jerzy Michalik – UAM
136. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
137. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski
138. dr Bożena Mikołajczak – UAM
139. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
140. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
141. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
142. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
143. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
144. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel
145. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
146. mgr Wilhelmina Nowak
147. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
148. Włodzimiera Pajewska – UAM
149. inż. Ryszard Paprzycki
150. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
151. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
152. dr Andrzej Pawuła – UAM
153. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
154. dr Barbara Peplińska – UAM
155. dr Ryszard Piasek – reżyser
156. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
157. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
158. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
159. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
160. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
161. mgr Maria Przybylska – UAM
162. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP
163. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
164. dr Jacek Radomski – UAM
165. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM
166. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
167. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
168. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
169. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
170. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
171. dr Lech Różański
172. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
173. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
175. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
176. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
177. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
177. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
178. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
179. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
180. mgr Janusz Smólski
181. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
182. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
183. mgr Zygmunt Sporny – UAM
184. dr Teresa Stanek – UAM
185. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
186. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
187. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
188. mgr Gabriela Stępczak
189. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
190. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
191. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP
192. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
193. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
194. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
195. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
196. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
197. dr Anna Szukalska – PP
198. mgr inż. Edwin Szukalski
199. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
200. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
201. dr Mirosław Szulczyński – UAM
202. dr Mirosław Szumiło – UMCS – Lublin
203. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
204. dr Hanna Szweycer
205. prof. dr hab. Michał Szweycer
206. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
207. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
208. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
209. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL  Lublin
210. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
211. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
212. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
213. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
214. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
215. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
216. mgr Jacek Tuchołka
217. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
218. dr hab. Ryszard Walkowiak – UP
219. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
220. dr Marek Wedemann – UAM
221. dr Maria Wejchan-Judek – PP
222. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
223. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
224. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
225. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
226. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państw.Inst.Geol. Warszawa
227. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
228. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
229. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
230. mgr Andrzej Wybrański
231. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
232. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
233. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
234. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
235. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
236. dr Franciszek Zerbe – lekarz
237. dr Jerzy Zerbe – UAM
238. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
239. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
240. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
241. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
242. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP

AKO –  KRAKÓW

   1.  prof. dr hab. Kazimierz Baran – UJ
   2.  prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki – UJ, poseł na Sejm RP
   3.  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak – AGH
   4.  dr Mirosław Boruta – UP
   5.  prof. dr hab.inż. Jan Tadeusz Duda – AGH
   6.  prof. dr hab. Maria Dzielska – UJ
   7.  dr Krzysztof Godwod – PAN  Warszawa
   8.  prof. dr hab. Ryszard Kantor – UJ
   9.  dr hab. Zofia Kaszowska – ASP
 10.  prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – PK
 11.  mgr inż Mariusz Klapper – AGH
 12.  prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – AGH
 13.  mgr Edward Kuliga – UJ
 14.  prof. dr hab. Edward Malec – UJ
 15.  prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Inst.Ekol. Monachium
 16.  prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda – AGH
 17.  dr Elżbieta Morawiec – Arcana
 18.  mgr  Andrzej Ossowski – AGH
 19.  dr hab. Andrzej Porębski – UJ
 20.  dr med. Andrzej Przybyszowski – Nowy Sącz
 21.  dr inż. Maria Sapor – UGH
 22.  dr inż Feliks Stalony – Dobrzański – AGH
 23.  prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ
 24.  prof. dr hab. inż. Stanisław Taczanowski - AGH
 25.  prof. dr hab. Ryszard Terlecki – UJ, poseł na Sejm RP
 26.  dr n. hum. Marek Mariusz Tytko – UJ
 27.  prof. dr hab. Zbigniew Zegan – ASP

AKO – ŁÓDŹ

   1.  prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska – UŁ
   2.  prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski – UŁ
 
oraz

   1.  dr Maria Dębowska – fizyk, Wrocław
   2.  prof. dr hab. Wacław Leszczyński – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
   3.  prof. dr hab. Jan Wasilewski – UMK
   4.  prof. dr hab. Marek Wolf – UKSW
   5.  dr inż. Antoni Zięba – Polskie Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka