niedziela, 19 maja 2013

II Konferencja
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

  Tytuł Konferencji:
   NAUKA POLSKA – PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Podtytuł
Środowisko akademickie
 a świadomość obywatelska współczesnych Polaków

dnia:
  13 maja 2013 roku

 w godzinach:
 1000 – 1500

miejsce Konferencji:
Sala Łucznicza Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (Macierz Lwów),
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 (I piętro)

 P R O G R A M
1000 - 1010
Powitanie zgromadzonych uczestników Konferencji przez Przewodniczącego Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie
prof. dr hab. Ryszarda Kantora (UJ)
1010 - 1025
prof. dr hab. inż. Jan T. Duda (AGH) Etos akademicki a próby politycznego ograniczania wpływu środowisk akademickich na postawy Polaków
1025 - 1040
prof. zw. dr hab. Stefan Zawadzki (Z-ca Przew. AKO w Poznaniu) Społeczność akademicka - możliwości wpływu na współczesne pokolenia Polaków
1040 - 1055
ks. dr Wiesław Bożejewicz (SGGW) Zdrowy rozsądek a poznanie zdroworozsądkowe, w krótkim zarysie
1055 - 1115
dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański (em. AGH)
Świadomość obywatelska środowiska akademickiego jako siła sprawcza w kształtowaniu świadomości obywatelskiej społeczeństwa
dr Paweł E. Tomaszewski (INTiBS PAN, Wrocław)
dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański (em. AGH)
Życiowa i naukowa postawa prof. Jana Czochralskiego jako przykład formacyjny dla świadomości obywatelskiej Polaków
1115 - 1130
prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (PK) Nauka w budowaniu jakości życia, na przykładzie architektury krajobrazu
1130 - 1200
PRZERWA
1200 - 1215

prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński (AKO – Poznań)
"Odmowa wiedzy" – w środowiskach akademickich
1215 - 1230
prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor (UJ) Hodowla umysłów zamkniętych czyli duszno na uczelnich
1230 - 1245
dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz (em. AGH) Sanacja moralno etyczna środowiska akademickiego warunkiem sine qua non dla powodzenia reformy szkolnictwa wyższego
1245- 1300
mgr Edward Kuliga (Kraków)  Nierządne państwo jako wyraz interesów postkomunistycznego i postsolidarnościowego realnego układu władzy w Polsce
1300 - 1315
dr Mirosław Boruta (UP) Język jako centralna wartość kultury polskiej - uwagi na marginesie wpisów w kalendarium Wikipedii
1315 - 1330
mgr inż. Mariusz Klapper (Kraków) Gdzie jesteśmy i co można zrobić?
1330 - 1345
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (PK)
Jak być sumieniem Narodu? Współczesne zadanie środowiska akademickiego
1345 - 1500
Dyskusja, podsumowanie Konferencji, zakończenie

Zgromadzonych uczestników Konferencji przywitał przewodniczący AKO w Krakowie prof. dr hab. Ryszard Kantor.  
Specjalnymi gośćmi byli Koledzy z AKO w Poznaniu w osobach przewodniczącego prof. dr hab. Stanisława Mikołajczaka, prof. zw. dr hab. Stefana Zawadzkiego zastępcy przewodniczącego oraz prof. zw. dr hab. Tomasza Jasińskiego a także Kolega prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel, przewodniczący AKO w Warszawie .
Po ceremonii otwarcia Konferencji okolicznościowe wykłady wygłosili obydwaj przewodniczący AKO z Poznania i Warszawy.

Dalszy przebieg Konferencji obywał się już zgodnie z Programem

Poniżej, wywiad dr Mirosława Boruty z zastępcą przewodniczącego AKO w Krakowie prof. dr hab. inz. Janem T. Dudą
         
                    http://www.youtube.com/watch?v=Pc0YHA3ffdw
 oraz

krótka relacja filmowa z Konferencji znajduje się  pod adresem:

                    http://www.youtube.com/watch?v=bEfZPHTkJXA

piątek, 10 maja 2013

OŚWIADCZENIE POŁĄCZONYCH AKADEMICKICH KLUBÓW OBYWATELSKICH IM. LECHA KACZYŃSKIEGO w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i ŁodziAmbasada Węgier w Warszawie
 Honorowy Konsulat Generalny Węgier w Łodzi
Honorowy Konsulat Węgier w PoznaniuSzanowni Państwo!

Czujemy się zaszczyceni mogąc przekazać na Państwa ręce nasze najlepsze wyrazy
wsparcia i solidarności z narodem i państwem węgierskim, będące odpowiedzią na
list intelektualistów węgierskich skierowany "Do narodów Europy", a ujęte w postaci
"Oświadczenia Węgierskiego" połączonych  Akademickich Klubów Obywatelskich
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Poznania, Krakowa, Warszawy i Łodzi.

W załączeniu przesyłamy tekst Oświadczenia w języku polskim i angielskim oraz listę
sygnatariuszy ze świata nauki z całej Polski.

Z najlepszymi życzeniami powodzenia i zwycięstwa,


W imieniu połączonych Akademickich Klubów Obywatelskich

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Przewodniczący AKO - POZNAŃ                                                                                                                                         Poznań, 7 maja 2013 r.

Oświadczenie
Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie popierające list otwarty intelektualistów węgierskich „Do Obywateli Europy”
 
           Kierowana solidarnością społeczność akademicka zgromadzona w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w całości popiera dramatyczny w treści i boleśnie prawdziwy list otwarty intelektualistów węgierskich „Do Obywateli Europy”.

           Wyrażamy podziw dla Braci Węgrów za to, że przywracają i odważnie bronią chrześcijańskich wartości, które i nam są drogie, a podobnie zagrożone w naszym własnym kraju.

          Zdecydowanie potępiamy i protestujemy przeciw fałszowaniu rzeczywistości, okłamywaniu opinii publicznej, kreowaniu nieistniejących zagrożeń, a przede wszystkim straszeniu rządami koalicji obecnie sprawującej władzę na Węgrzech wybranej demokratycznie zdecydowaną większością głosów. Wielu dziennikarzy, w tym z mediów finansowanych ze środków publicznych, przemilcza fakty, że ten rząd wyciągnął naród węgierski ze skrajnie trudnej sytuacji ekonomicznej i ogromnego bezrobocia grożącego fizycznym wyniszczeniem narodu węgierskiego. Jako krytycy i recenzenci. występują tam osoby odpowiedzialne za doprowadzenie Węgier na skraj ekonomicznej zapaści i nie słychać żadnego potępienia ich nieodpowiedzialnych rządów ze strony wielu rządów państw europejskich i agend Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

          Nie tylko dziennikarze, ale też Komisja Europejska podejmuje natomiast działania wkraczające w sferę obyczajową i regulacji etycznych, do czego nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji. Powoływanie się przy tym na naruszanie tolerancji, czy wartości europejskich przez władze węgierskie nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach. Budowanie życia państwowego i narodowego Węgier na wartościach chrześcijańskich gwarantuje, że działania rządu i parlamentu węgierskiego reprezentują najwyższe standardy, a „sprawiedliwa demokracja, narodowa suwerenność, pilna praca, wzajemne cierpliwość i zrozumienie zdolne są prowadzić do wielkich cudów”. To chrześcijaństwo jest fundamentem dwóch tysiącleci ustawodawstwa i obyczajowości europejskiej i stanowi niedościgły ideał kształtowania relacji międzyludzkich.

           Za naszymi braćmi Węgrami apelujemy o upowszechnianie treści ich listu i dawanie świadectwa prawdzie, gdyż takie działania dziennikarzy, agend rządów europejskich i samej Komisji Europejskiej nie tylko fałszują rzeczywistość, ale mogą prowadzić - na co wskazano w apelu - do zagrożenia niepodległości i suwerenności wolnego państwa. W istocie zagrażają też fundamentom Unii Europejskiej i cywilizacji europejskiej, podważają jej spójność społeczną, kulturową oraz ekonomiczną, a także destruktywnie wpływają na przebieg procesów integracji europejskiej.

           Ogromny wysiłek społeczeństwa węgierskiego w rozwiązywaniu swoich problemów ekonomicznych i społecznych w pełni zasługuje na uznanie i zaufanie, a także poparcie ludzi dobrej woli na całym świecie. Gratulując z całego serca Braciom Węgrom dotychczasowych sukcesów w odzyskiwaniu podmiotowości i przezwyciężaniu problemów ekonomicznych oraz społecznych życzymy Im odwagi, wytrwałości i sił we wdrażaniu w praktyce życia publicznego wyznawanych wartości.

           Życzymy Wam także, Bracia Węgrzy, aktywnego wsparcia wolnych narodów Europy w szczytnym dziele naprawy i rozwoju Waszej Ojczyzny.

          Życzymy Wam powodzenia i zwycięstwa!


Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO


LISTA SYGNATARIUSZY
      AKO – POZNAŃ
1.         prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM;  Przewodniczący AKO
2.         ks. dr Adam Adamski Cor – UAM  Poznań
3.         mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
4.         mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
5.         dr  Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat., Poznań
6.         mgr Krystyna Andrzejewska – UAM  Poznań
7.         dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof., IFM PAN Poznań
8.         dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
9.         prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
10.     prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN Poznań
11.     dr Adam Babula – UAM  Poznań
12.     dr Lidia Banowska – UAM Poznań
13.     dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM  Poznań
14.     prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN  Kraków
15.     prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
16.     mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
17.     dr  Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet  Śląski
18.     prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
19.     dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
20.     prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
21.     prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM Poznań
22.     dr Krzysztof  Borowczyk – UAM Poznań
23.     dr inż. Krzysztof  Borowiak – Poznań
24.     ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
25.     dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
26.     prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet  Zielonogórski
27.     dr Krystyna Celichowska – lekarz, Poznań
28.     doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
29.     dr Marek Chabior – Stowarzyszenie Eko-Spol, Szczecin
30.     dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
31.     prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
32.     dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
33.     mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
34.     prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
35.     dr Ewa Ciosek – UAM Poznań
36.     dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
37.     dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
38.     prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
39.     dr Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
40.     prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny, Poznań
41.     mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
42.     dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
43.     prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
44.     dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
45.     mgr Jan Dasiewicz
46.     dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
47.     dr n. med. Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
48.     mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
49.     mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny, Poznań
50.     prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM, Poznań
51.     inż. Józef Drausowski – Poznań
52.     prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
53.     prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
54.     prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
55.     dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP, Poznań
56.     mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
57.     dr  Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
58.     prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
59.     prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
60.     mgr inż. Wojciech Foltyn - rolnik
61.     mgr inż. Bogdan Freytag – PKGP Poznań
62.     dr  hab. Jerzy Galina – PAN Poznań
63.     dr Grzegorz Gertig – Uniwersytet  Medyczny, Poznań
64.     prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
65.     prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
66.     mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
67.     dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
68.     dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki, Poznań
69.     mgr Iwona Horodecka – starszy kustosz; Biblioteka Raczyńskich, Poznań
70.     prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
71.     mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
72.     prof. dr hab. Jacek Jackowski – Politechnika Poznańska
73.     prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
74.     prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
75.     mgr inż. Robert Witold Jankowski – RWJ 2000 & Associates
76.     dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
77.     prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
78.     prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
79.     mgr Ewa Jemielity – Uniwersytet Ekonomiczny, radna RM Poznania
80.     dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
81.     prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
82.     mgr inż. Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań   
83.     prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
84.     mgr inż. Andrzej Judek – Poznań
85.     mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
86.     dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
87.     dr Józef Kapusta –  Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
88.     prof. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ  Kalisz
89.     dr Zofia Karaszkiewicz – Poznań
90.     dr Anna Kasprzyk – UAM  Poznań
91.     prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
92.     dr Przemysław Kiszkowski – UAM  Poznań
93.     mgr Iwona Klimaszewska – UAM  Poznań
94.     prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
95.     prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF  Poznań
96.     prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
97.     mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM  Poznań
98.     prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM  Poznań
99.     prof. zw. em. dr hab. inż.  Alojzy Kowalkowski
100.     dr hab. Jacek Kowalski – UAM  Poznań 
101.     prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
102.     dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
103.     prof. dr hab. Marek Kraska – UAM  Poznań
104.     prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet  Warszawski
105.     dr Henryk Krzyżanowski – UAM  Poznań
106.     prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniwersytet  Zielonogórski
107.     prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – IH PAN, Warszawa; WSNH, Poznań
108.     dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
109.     prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – IFM  PAN, Poznań
110.     prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
111.     prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
112.     inż. Julian Kulczyński – rolnik
113.     mgr Ewa Kuleczka – Drausowska – pedagog, Poznań
114.     dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz, Poznań
115.     dr Katarzyna Kulińska – PAN Poznań
116.     dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nadzw. IChB PAN, Poznań
117.     dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
118.     prof. dr hab. Jacek Kurzępa – APS, Warszawa; SWPS, Wrocław
119.     dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
120.     mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM  Poznań
121.     dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
122.     prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
123.     mgr Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
124.     mgr Rafał  Lisiak – architekt, Poznań
125.     prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – Politechnika Poznańska
126.     mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki, Poznań
127.     dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
128.     mgr Małgorzata Łośko – UAM  Poznań
129.     mgr Jolanta Łuczak – polonistka (Austria)
130.     mgr Ryszard Łuczak – polonista (Austria)
131.     dr Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
132.     prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
133.     mgr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
134.     mgr Agata Macniak – Poznań
135.     ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
136.     ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
137.     dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM  Poznań
138.     prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM  Poznań
139.     mgr Sylwia Małecka – pedagog, Poznań
140.     mgr Szymon Małecki – pedagog, polonista, Poznań
141.     prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
142.     prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM  Poznań
143.     prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN  Poznań
144.     mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
145.     mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
146.     mgr Ryszard Materny – Poznań
147.     mgr  Maria Matysiak – UAM  Poznań
148.     inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
149.     prof. dr hab. Karol Mausch – UAM Poznań
150.     prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
151.     dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
152.     prof. dr hab. inż. Jacek B. Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
153.     prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet  Wrocławski
154.     dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
155.     prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
156.     mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk, Poznań
157.     dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność, Kalisz
158.     mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
159.     prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM  Poznań
160.     prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
161.     mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
162.     prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ  Kraków
163.     mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
164.     dr hab. Andrzej Nowakowski – prof., Uniwersytet Rzeszowski
165.     dr hab. Aurelia Nowicka – UAM  Poznań
166.     prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM  Poznań
167.     dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM  Poznań
168.     prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM Poznań
169.     Włodzimiera Pajewska – UAM  Poznań
170.     inż. Ryszard Paprzycki – Poznań
171.     prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
172.     prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
173.     dr Andrzej Pawuła – UAM  Poznań
174.     prof. dr hab. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
175.     dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
176.     dr Ryszard Piasek – reżyser
177.     mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
178.     prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM  Poznań
179.     dr Ryszard Piotrowicz – UAM  Poznań
180.     dr hab. Jacek Piszczek – IOR  PIB  Toruń - Poznań
181.     prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
182.     mgr Maria Przybylska – UAM  Poznań
183.     prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM  Poznań
184.     prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
185.     prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM  Poznań
186.     dr Jacek Radomski – UAM  Poznań
187.     dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM  Poznań
188.     dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
189.     mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
190.     prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN Poznań
191.     prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
192.     prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
193.     dr Lech Różański – PTPN, Poznań
194.     mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
195.     prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
196.     prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
197.     prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny, Poznań
198.     mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
199.     prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
200.     dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
201.     prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
202.     mgr Janusz Smólski – Poznań
203.     dr Robert Sobków – LMB Consulting
204.     prof. dr hab. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
205.     mgr Zygmunt Sporny – UAM Poznań
206.     dr Teresa Stanek – UAM  Poznań 
207.     prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
208.     prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
209.     mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
210.     mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
211.     prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM  Poznań
212.     mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
213.     dr inż. Krzysztof Szturzbecher – Politechnika Poznańska
214.     prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM  Poznań
215.     prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM  Poznań
216.     prof. dr hab. Zofia Szczotka – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
217.     dr hab. Andrzej Szpulak – UAM  Poznań
218.     prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniwersytet  Łódzki
219.     dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
220.     mgr inż. Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
221.     mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
222.     prof. dr hab. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
223.     dr Mirosław Szulczyński – UAM  Poznań
224.     dr Mirosław Szumiło – UMCS,  Lublin
225.     mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
226.     dr Wojciech Szwed – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
227.     dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
228.     prof. dr hab. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
229.     prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
230.     dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM  Poznań
231.     prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM  Poznań
232.     mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca, Poznań
233.     ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL,  Lublin
234.     prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN Poznań
235.     mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
236.     prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
237.     prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM  Poznań
238.     mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
239.     prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
240.     mgr Jacek Tuchołka – Poznań
241.     prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
242.     dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
243.     prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet  Warszawski
244.     dr Marek Wedemann – UAM  Poznań
245.     dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
246.     prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
247.     dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
248.     dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
249.     prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
250.     prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologii, Warszawa
251.     dr Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
252.     prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet  Warszawski
253.     dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS  Poznań
254.     mgr Andrzej Wybrański – pedagog,  Poznań
255.     prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN Poznań
256.     mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
257.     prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM  Poznań
258.     mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
259.     dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
260.     dr Jerzy Zerbe – UAM  Poznań
261.     mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
262.     dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
263.     dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet  Gdański
264.     dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, Poznań
265.     Jerzy Żarnowski – emeryt HCP, Poznań
266.     dr Jakub Żmidziński – UAP,  Poznań

AKO – KRAKÓW
1.       dr inż.  Andrzej Augustynek    AGH, Kraków
2.      dr hab. Roman Badora – Uniwersytet Śląski, Katowice
3.       prof. dr hab.  Włodzimierz Bernacki    UJ, poseł na Sejm RP
4.       prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak - AKO, Kraków
5.       dr  Mirosław Boruta    UP, Kraków
6.       prof. dr med. Zbigniew Chłap – UJ, CM, Kraków
7.       prof. dr hab. Krzysztof Cena – Kraków
8.       prof. dr hab. inż.  Stanisława Dalczyńska-Jonas    AGH, Kraków
9.      dr hab. Katarzyna Dybeł – prof. UJ, Kraków
10.   prof. dr hab.  Maria Dzielska    UJ, Kraków
11.  dr hab. Wit Foryś –  prof. UJ, Kraków
12.   mgr  Jan Władysław Fróg    UP, Kraków
13.   dr  Krzysztof Godwod    PAN,  Warszawa
14.   dr hab. inż.  Ryszard Golański  – AGH,  Kraków
15.   dr hab. Halina Grzmil-Tylutki – prof. UJ, Kraków
16.   ks. Jan M. Kaczmarek CM – Kraków
17.   dr hab.  Zofia Kaszowska    ASP,  Kraków
18.   prof. dr hab. inż.  Janusz Kawecki – Politechnika Krakowska
19.   mgr inż.  Mariusz Klapper    AGH, Kraków
20.   prof. dr hab. inż.  Andrzej Korbel    członek korespondent PAU, Kraków
21.   prof. dr hab.  Maria Korytowska   UJ, Kraków
22.  prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa – UP, Kraków
23.   prof. dr hab. Edward Malec – UJ, Kraków
24.   prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Inst.Ekol. Monachium, Niemcy
25.   dr  Elżbieta Morawiec    pisarka, Kraków
26.   mgr  Andrzej Ossowski    AGH, Kraków
27.  dr Tomasz Panz – UJ,  Kraków
28.   dr inż.  Krzysztof Pasierbiewicz    AGH, Kraków
29.   dr hab.  inż.  Krzysztof Pieła    prof. AGH, Kraków
30.   dr med.  Andrzej Przybyszowski  – lekarz, Nowy Sącz
31.   dr inż. Maria Sapor – AGH, Kraków
32.   mgr  Jolanta Sekutowicz    ASP,  Kraków
33.   prof. dr hab. Stanisław Sędziwy    UJ,  Kraków
34.   dr inż Feliks Stalony - Dobrzański  – AGH,  Kraków
35.   prof. dr hab. Krystyna Stamirowska  – UJ, Kraków
36.   prof. dr hab.  Ryszard Terlecki    Akad. Ignatianum, Kraków,  poseł na Sejm RP
37.   dr  Marek Mariusz Tytko    UJ, Kraków
38.  dr hab. Anna Walczuk – UJ, Kraków
39.   dr hab.  Zbigniew Zegan    prof. ASP, Kraków
AKO – WARSZAWA
1.         Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz                                    
2.         Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki                      
3.         Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś           
4.         Dr Paweł Bromski        
5.         Dr Leszek Buller                     
6.         Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki                
7.         Dr hab. Wojciech Fabianowski 
8.         Prof. dr hab. Piotr Fiedor        
9.         Mgr Kazimierz Gerlach                       
10.       Dr Jerzy Goliszewski              
11.       Dr Artur Górski                      
12.       Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz             
13.       Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska        
14.       Mgr Irena Iwasińska-Budzyk  
15.       Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek                     
16.       Dr Jerzy Kazimierczak            
17.       Prof. dr hab. Tadeusz Klimski             
18.       Dr hab. Marek Kloss  
19.       Dr hab. Tadeusz Kołodziej
20.       Prof. dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz                
21.       Prof. dr hab. Józef Krzyżewski                       
22.       Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz                    
23.       Prof. dr hab.  Andrzej Makowski       
24.       Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski                
25.       Dr inż. Grażyna Ożarek  
26.       Dr Krzysztof Papis
27.       Dr hab. Krystyna Pawłowicz                                      
28.       Dr Aldona Piwko                   
29.       Dr med. Józef Polak                           
30.       Dr Jan Rempała                      
31.       Dr Anna Sędzińska                 
32.       Prof. dr Janusz Sobieszczański            
33.       Dr hab. Maciej Stasiak           
34.       Mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz                      
35.       Dr Lech Szyndler                    
36.       Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel           
37.       Dr inż. Andrzej Tadeusiak                  
38.       Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
39.       Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki    
40.       Dr Rafał Zapłata                     
41.       Dr Oliwia Zegrodzka - Stendel                       
42.       Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
43.       Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

AKO – ŁÓDŹ
1.      dr hab. Małgorzata Dąbrowska – prof. Uniwersytetu Łódzkiego
2.      dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski    prof. Uniwersytetu Łódzkiego

AKADEMICY NIEZRZESZENI  W  AKO
1.      prof. dr hab. Wacław Leszczyński  – UP, Wrocław