niedziela, 23 grudnia 2012

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2013

Z okazji pełnych radosnej nadziei
 Świąt Bożego Narodzenia
 i Nowego Roku 
życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz samych sukcesów na polu zawodowym
 i społecznym.
 
     Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
                  w Krakowie
   

wtorek, 11 grudnia 2012

32 Miesięcznica w Krakowie

Jak co miesiąc, 10 grudnia 2012 odbyły się uroczystości kolejnej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.
Jak zwykle, rozpoczęliśmy od złożenia wieńca od Akademickiego Klubu Obywatelskiego i innych organizacji i Stowarzyszeń, w tym Klubów Gazety Polskiej w Krakowie. Następnie w podniosłej atmosferze zmówiono modlitwę po czym zgromadzeni udali się na Mszę Św. do Katedry. Podczas Mszy towarzyszył nam, jak każdego 10go, portret Pary Prezydenckiej. Uroczystość zakończyło przejście pod Krzyż Narodowej Pamięci i okolicznościowy Wykład. Szerszą relację można obejrzeć pod tym linkiem.LIST OTWARTY AKADEMICKICH KLUBÓW OBYWATELSKICH im. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO w Poznaniu i w Krakowie

do prof. Zbigniewa Brzezińskiego
byłego doradcy prezydenta J. Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA
 Kawalera Orderu Orła Białego


Kraków, 11 listopada 2012

Szanowny Panie Profesorze,

W nawiązaniu do Pańskiej wypowiedzi (wywiad w TVN24, 8.11.2012*), cytowanej szeroko w prasie polskiej, uprzejmie prosimy o przyjęcie i rozważenie następujących uwag.

Katastrofa smoleńska to wielki cios w stosunkowo młodą demokrację III Rzeczypospolitej Polskiej. Blisko sto osób zajmujących kluczowe pozycje w państwie straciło w niej życie, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński. Uważamy, że obowiązkiem władz RP i podległych im odpowiednich służb było podjęcie natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia miejsca tragedii, zabezpieczenia zwłok ofiar, ich mienia i wszelkich dokumentów o różnym poziomie niejawności, które osoby te miały przy sobie, w tym tragicznym locie.

Obowiązkiem rządu RP było następnie, i nadal jest, dołożyć wszelkich starań w celu  wyjaśnienia i ustalenia przyczyn i okoliczności tej tragedii. Wreszcie wyciągnięcie wniosków. Obowiązkiem jest również przekazanie pełnej informacji społeczeństwu.

Czy z tych obowiązków rząd RP należycie się wywiązał i wywiązuje?
Czy oddanie śledztwa w ręce Rosjan, wbrew polskiej racji stanu i rozsądkowi to należyte wykonywanie obowiązków?
Im więcej faktów tej tragedii zostaje ujawnianych tym więcej wątpliwości i tym więcej sprzeczności.

Naród polski, w tym najbliżsi smoleńskich ofiar, znajduje się w kwestii katastrofy, w przestrzeni wypełnionej sprzecznościami, wieloma znakami zapytania - jest karmiony półprawdami i wielokrotnie wprowadzany w błąd. Naród polski znajduje się w przestrzeni ograniczonej z jednej strony hipotezą o zamachu, a z drugiej pełnym niedomówień i sprzeczności raportem Komisji Millera. Komisji, której nie przeszkadzał w opracowaniu raportu brak dostępu do kluczowych dowodów tej tragedii (wrak samolotu, oryginały czarnych skrzynek itp). Brak społecznego zaufania do czystości intencji oficjalnych instytucji odpowiedzialnych za pełne i zgodne z prawdą wyjaśnienie przyczyn i przebiegu katastrofy pogłębia niezrozumiała odmowa ich współpracy z rodzinami i bliskimi ofiar katastrofy, choćby w sprawie tak podstawowej jak prawidłowa identyfikacja zwłok. Przeprowadzane aktualnie, po trzydziestu miesiącach ekshumacje zwłok potwierdzają uzasadnienie braku zaufania.

W dniu 22 października w Warszawie miała miejsce Konferencja Smoleńska rozpatrująca w gronie ponad 100 specjalistów - profesorów nauk technicznych i fizyków, techniczne aspekty katastrofy. Wskazano szereg bardzo poważnych wątpliwości, co do rzetelności dochodzeń Komisja MAK i KBWL LP (Komisji Millera), a uprawdopodobniających hipotezę wybuchów na pokładzie samolotu. Doprowadzenie zgodności raportu KBWL LP do zgodności z podstawowymi prawami fizyki to minimum, którego musi domagać się każdy oświecony obywatel.

Aktualnie prace w sprawie tej katastrofy prowadzi prokuratura wojskowa. Również i to postępowanie budzi wątpliwości, gdyż ograniczenia Komisji Millera nie zostały przezwyciężone.

W takiej sytuacji Pan Profesor stawia autorytarnie kilka tez.

- Te ciągłe nieodpowiedzialne bzdury o jakimś zamachu smoleńskim, bez wskazania, kto jest za ten zamach odpowiedzialny, ale sugerując, że to jest prawdopodobnie rząd polski, a może i sowieci, może i razem. To jest coś tak wstrętnego i szkodliwego, że, mam nadzieję, osoby bardziej odpowiedzialne w opozycji rządowej jakoś inaczej odniosą się do tego. To jest strasznie wredna robota robiona widocznie przez parę osób cierpiących na jakieś psychologiczne trudności, które, być może, z punktu widzenia ludzkiego są zrozumiałe, ale dla których nie ma miejsca w życiu politycznym. 

- Jeśli oni chcą wyciągnąć wnioski z tego, co mówią, powiedzieć to, co nasuwają, niech powiedzą wyraźnie kogo uważają za morderców i jak to miało mieć miejsce. Tego nie robią. Wiedzą, że nie ma wskazówek na to. Ale jednak grają konsekwentnie w tę grę. To nieodpowiedzialne. To jest nie tylko szkodliwe, to jest warte pogardy.-

Nie komentując języka, tonu i wydźwięku tych fragmentów, my, profesorowie Uczelni Krakowskich i Poznańskich - Członkowie Akademickich Komitetów Obywatelskich, w imię prawdy, której wierność jest podstawowym obowiązkiem uczonego, prosimy Pana Profesora o uzasadnienie powyższych stwierdzeń. Prosimy o podanie przesłanek, dla których należy odrzucić jedną z naturalnych hipotez dotyczących tej katastrofy, jaką jest zamach. Taka jest logika wypowiedzi w świecie nauki.


My niżej podpisani wyrażamy poparcie dla powyższego Listu Otwartego do prof. Zbigniewa Brzezińskiego z dnia 11 listopada 2012 roku:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Przewodniczący AKO w Poznaniu
prof. dr hab. Ryszard Kantor – UJ Przewodniczący AKO w Krakowie
ks. dr Adam Adamski Cor – UAM, mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK, mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, dr  Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań, mgr Krystyna Andrzejewska – UAM, dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN, prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński, dr Róża Antkowiak – UAM, prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM, prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN, dr inż. Andrzej Augustynek -  AGH, dr Adam Babula – UAM, dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa – Kraków, dr Lidia Banowska – UAM, prof. dr hab. Kazimierz Baran - UJ, prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN  Kraków, prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM, mgr Janina Błaszak – PP, dr  Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski, prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP, dr Paweł Binek – UP Kraków, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, - AGH, prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed, prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN  Warszawa, dr Krzysztof  Borowczyk – UAM, dr inż. Krzysztof  Borowiak, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM, dr Mirosław Boruta – UP, Kraków, dr hab. Mariusz Bryl – UAM, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski, dr Krystyna Celichowska – lekarz, doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt, prof. dr hab. Krzysztof Cena – Kraków, dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin, dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. Adam Choiński – UAM, dr Remigiusz Ciesielski – UAM, mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed, dr Ewa Ciosek – UAM, dr Elżbieta Czarniewska – UAM, dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice, prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM, dr Maria Barbara Czekalska - UMed. Poznań, prof. dr hab. Stanisław Czekalski - UMed. Poznań, mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp., dr inż. Stanisław Czopor – leśnik, prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM, dr Mirosława Dabert – UAM, prof. dr hab. inż  Józef Dańko – AGH, mgr Jan Dasiewicz, dr hab. Małgorzata Dąbrowska - prof. UŁ, dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM, mgr inż. Maria Dolata – architekt, mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed, inż. Józef Drausowski, prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed, prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda – AGH, prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM, prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM, prof. dr hab. Maria Dzielska – UJ, dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP, mgr Sylwiana Firin – Gramowska, dr  Jerzy Fischbach, prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner – AGH, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga – PK, prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska, prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz, mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik, dr hab. Wit Foryś, prof. UJ – UJ, dr. inż. Jerzy Frąckowiak, mgr inż. Bogdan Freytag, mgr Jan Władysław Fróg - KZ NSZZ “S” UP, dr  hab. Jerzy Galina – PAN, mgr Witold  Gedymin – UE, dr Grzegorz Gertig – U Med, dr Krzysztof Godwod – Warszawa, dr hab. inż. Ryszard Golański, prof..AGH – AGH, prof. dr hab. Janusz Gołaś – AGH, prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM, prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski, prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP, mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, dr Michał Haake – UAM, dr Zdzisław Habasiński – informatyk, dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki, mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich, prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM, mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski, prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP, prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM, prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM, prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM, prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM, mgr Ewa Jemielity – UEk, Poznań, dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM, prof. dr hab. Marek Jerzy – UP, mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel, prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM, mgr Ewa Jemielity - UEk. Poznań, mgr inż. Andrzej Judek, mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, ks. Jan Marek Kaczmarek, dr Jerzy Kaczmarek – UAM, dr Józef Kapusta – IBiA  Warszawa, prof. dr hab. Janusz Kapuściński, dr Zofia Karaszkiewicz, dr Anna Kasprzyk – UAM, dr hab. Zofia Kaszowska  - ASP, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – PK, prof.  dr hab. Andrzej Kaźmierczak – SGH, prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM, mgr inż. Adam Kieniewicz – Kraków, mgr inż. Mariusz Klapper – Kraków, dr Przemysław Kiszkowski – UAM, mgr Iwona Klimaszewska – UAM, prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław, prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF, prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel – Kraków, prof. dr hab. Grażyna Korpal – ASP, prof. dr hab. Maria Korytowska – UJ, mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM, prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM, prof. dr hab. Edmund Kozal - UPrzyr. Poznań, prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP,prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP, Kraków, prof. dr hab. Marek Kraska – UAM, prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski, dr Henryk Krzyżanowski – UAM, prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski, dr hab. inż.  Wojciech Kucewicz, prof. AGH – AGH, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN, dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, prof. dr hab. Mieczysław Kujawski, prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM, inż. Julian Kulczyński – rolnik, mgr Ewa Kuleczka – Drausowska, dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz, mgr Edward Kuliga – socjolog, Kraków, dr Katarzyna Kulińska – PAN, prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN, dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska, dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki, dr Przemysław Lehmann – PAN, mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM, prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa – UP, Kraków, dr Maria Leśniewicz – PP, prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM, dr Jarosław Liberek – UAM, mgr Jolanta Lisiak – architekt, mgr Rafał  Lisiak – architekt, prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP, mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, dr Eryk Łon – UE, mgr Małgorzata Łośko – UAM, dr Piotr Łukasiak – PP, prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM, mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM, mgr Agata Macniak, ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”, ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież, dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM, prof. dr hab. Edward Malec – UJ, prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski - Centrum Badawcze Helmholtza, Monachium, prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP, prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM, prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, mgr Jan Martini – artysta muzyk, mgr Helena Materny – nauczyciel, mgr Ryszard Materny, mgr  Maria Matysiak – UAM, inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, prof. dr hab. Karol Mausch – UAM, dr inż. Wojciech Mayer – AGH, prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska, dr Jerzy Michalik – UAM, prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP, prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw.  Wrocławski, dr Bożena Mikołajczak – UAM, prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP, mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk, dr Elżbieta Morawiec – dziennikarz, Kraków, mgr Marek Morawski – ekonomista, Kraków, mgr Grażyna Musiał – MN, Poznań, prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM, prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP, mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, dr hab. Adam Michał Nodzeński em prof. AGH, prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ, Kraków, mgr Wilhelmina Nowak, dr hab. Aurelia Nowicka – UAM, prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM, dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM, prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM, mgr inż. Andrzej Ossowski - em. AGH, Włodzimiera Pajewska – UAM, dr hab. n.med. Józefa Panek – UJ, inż. Ryszard Paprzycki, prof. dr hab. Jan Paradysz – UE, dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz – AGH, prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP, dr Andrzej Pawuła – UAM, prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed, dr Barbara Peplińska – UAM, dr Ryszard Piasek – reżyser, dr hab. inż. Krzysztof Pieła, prof. AGH, mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM, mgr inż. Andrzej Piotrowicz - elektryk, Kraków, dr Ryszard Piotrowicz – UAM, dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań, prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM, mgr Maria Przybylska – UAM, dr n.med. Andrzej Przybyszowski - Nowy Sącz, prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM, prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP, prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM, dr Jacek Radomski – UAM, dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM, dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP, mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, dr hab. Mieczysław Rokosz – Kraków, prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM, prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM, dr Lech Różański, mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser, prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN, prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM, prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed, dr inż. Maria Sapor – AGH, mgr Jolanta Sekutowicz – ASP, prof. dr hab. Stanisław Sędziwy  - em. UJ, mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM, dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP, prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed, mgr Janusz Smólski, mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM, prof. dr hab. Marek Sozański – PP, mgr Zygmunt Sporny – UAM, dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański - em. AGH, prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ, dr Teresa Stanek – UAM, prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM, prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM, mgr Piotr Stawicki – radca prawny, mgr Gabriela Stępczak, prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM, mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM, dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP, prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM, prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM, prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP, dr hab. Andrzej Szpulak – UAM, prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki, dr Anna Szukalska – PP, mgr inż. Edwin Szukalski, mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, prof. dr hab. Roman Szulc – UMed, dr Mirosław Szulczyński – UAM, dr Mirosław Szumiło – UMCS – Lublin, mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, dr Hanna Szweycer, prof. dr hab. Michał Szweycer, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM, dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM, prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM, mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca, ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL  Lublin, prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski – AGH, mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM, mgr Grzegorz Tomczak – reżyser, prof. dr hab. Lech Torliński – UMed, mgr Jacek Tuchołka, dr n.hum. Marek Mariusz Tytko – UJ, prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM, dr hab. Anna Walczuk – UJ, prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed, dr hab. Robert Walkowiak – UP, dr hab. Ryszard Walkowiak - UPrzyr. Poznań, Stanisław Walkowski - Kraków, prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski, dr Marek Wedemann – UAM, dr Maria Wejchan-Judek – PP, prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP, dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp., prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed, prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państw.Inst.Geol. Warszawa, dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed,, prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski, dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań, mgr Andrzej Wybrański, prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM, dr hab. Grażyna Zając – UJ, mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM, mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP - Kraków, dr Franciszek Zerbe – lekarz, dr Jerzy Zerbe – UAM, mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, dr Andrzej Zielonacki – adwokat, dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański, dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, Jerzy Żarnowski – emeryt HCP, prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM, dr Jakub Żmidziński – UAP,

Nasz List ma charakter otwarty. Każda osoba, która zgadza się z jego treścią może wyrazić poparcie dla niego przez złożenie deklaracji na poniższe adresy:

Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie

Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu
Adres do korespondencji:
Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 197
60-479 Poznań                                                                       

Adresy e-mail:


wtorek, 6 listopada 2012

POPARCIE AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO im. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO w KRAKOWIE

dla stanowiska Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyrażonego w Oświadczeniu przytoczonym poniżej:

Oświadczenie w sprawie naruszenia etyki mediów przez zwolnienie z pracy redaktora Cezarego Gmyza

Poznań, 7 listopada 2012 r.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wielokrotnie apelował o zachowanie najwyższych standardów i o służbę prawdzie w polityce informacyjnej zarówno instytucji publicznych  jak i świata mediów. Dlatego z największym niepokojem obserwujemy bezwzględną nagonkę na dziennikarza „Rzeczypospolitej” – Cezarego Gmyza.  Szczególnie bulwersująca, wręcz skandaliczna, jest decyzja  o dyscyplinarnym zwolnieniu  dziennikarza, który przed publikacją materiału miał zgodę redaktora naczelnego, a redaktor naczelny spotykał się  w tej sprawie z samym prokuratorem generalnym.
Pan Cezary Gmyz,  znakomity dziennikarz, publikacją doskonale udokumentowanych artykułów  o patologiach i aferach III RP zdobył szacunek czytelników i świata dziennikarskiego. Również jego ostatnia publikacja o śladach materiałów wybuchowych we wraku smoleńskiego Tupolewa, oparta na informacjach pochodzących z kilku niezależnych źródeł, zasługuje na rzetelną ocenę. Przeciwko faktom zawartym w tym artykule nie przytoczono żadnych merytorycznych dowodów. Nawet Naczelna Prokuratura Wojskowa nie mogła zarzucić dziennikarzowi „Rzeczypospolitej” nierzetelności i braku udokumentowania.
Nagonka na Cezarego Gmyza rozpętana przez media i polityków, którzy wielokrotnie kłamali w sprawie katastrofy smoleńskiej, przyczynia się do powstania atmosfery, w której nie liczą się rzetelność i prawda. Natomiast sposób potraktowania pana redaktora przypomina niedawną, sprzed czterech  lat,  podobną akcję, rozpętaną przeciwko innemu znakomitemu dziennikarzowi, Wojciechowi Sumlińskiemu.
Członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyrażają najwyższy szacunek dla Cezarego Gmyza za jego odwagę i służbę prawdzie. Podobny szacunek wyrażamy tym dziennikarzom, którzy natychmiast wystąpili w obronie Kolegi i elementarnych standardów w funkcjonowaniu mediów.

My członkowie i sympatycy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie popieramy w pełni stanowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie naruszenia etyki mediów przez zwolnienie z pracy redaktora Cezarego Gmyza wyrażone Oświadczeniu z dnia 7 listopada 2012r.  

  

1.      dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków

2.      dr hab. Roman Badora, UŚ, Katowice

3.      prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków

4.      red. Bogusława Stanowska-Cichoń, Kraków

5.      mec. Zbigniew Cichoń, Kraków

6.      prof. dr hab. inż Stanisław Kuta, AGH, Kraków

7.      prof. dr hab. inż. Stanisława Dalczyńska – Jonas, AGH, Kraków

8.      dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH, Kraków

9.      prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, AGH, Kraków

10.  dr hab. Katarzyna Dybeł prof. UJ, Kraków

11.  mgr Jan Władysław  Fróg, Przewodniczący  KU  NSZZ "Solidarność" UP Kraków

12.  dr Krzysztof Godwod, Warszawa

13.  dr hab inż. Zbigniew Hanzelka, AGH, Kraków

14.  dr hab. Zofia Kaszowska, ASP, Kraków

15.  prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, em. AGH, Kraków

16.  prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków

17.  prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ, Kraków

18.  dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, AGH, Kraków

19.  prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków

20.  prof. dr hab. Edward Malec, UJ, Kraków

21.  prof. dr hab. inz. Piotr Małoszewski, HMGU (Centrum Badawcze Helmholtza) Monachium

22.  mgr Marek Morawski, Kraków

23.  dr Elżbieta Morawiec, Kraków

24.  mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków

25.  dr hab. Józefa Panek, Kraków

26.  dr inż. Maria Sapor, AGH, Kraków

27.  prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków

28.  mgr Jolanta Sekutowicz, ASP, Kraków

29.  prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło AGH, Kraków

30.  dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków

31.  dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków

 

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH POWYŻSZSE OŚWIADCZENIE MA CHARAKTER OTWARTY

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DEKLARACJI WOLI ZŁOŻENIA PODPISU POD OŚWIADCZENIEM NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ PRZESYŁAJĄC DEKLARACJE E-MAILEM NA ADRES: czwartek, 1 listopada 2012

31 miesięcznica katastrofy

Wszystkich członków i sympatyków Akademickiego Klubu Obywatelskiego zapraszamy na obchody 31 miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Obchody rozpocznie modlitwa przy Sarkofagu Pary Prezydenckiej. Zaraz potem uroczysta Msza Św. w Katedrze Wawelskiej o godz. 16:30 a następnie przemarsz pod Krzyż Narodowej Pamięci zakończony "Wykładem Pod Krzyżem".

Dalsze informacje oraz wersje plakatu do wydruku: Kraków Niezależny - 31 miesięcznica

1 XI, pamiętamy o naszych Bohaterach

To kolejny 1 listopad, kiedy wspominamy naszych Bohaterów poległych w walce o wolną i sprawiedliwą Polskę. Delegacja Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie uczestniczyła w uroczystej, koncelebrowanej, Mszy Św. o godz. 10. Następnie złożono wieniec na Sarkofagu Prezydenta RP, Prof. Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonki. Oprócz wieńca od AKO w Krakowie, złożono także wieniec od Krakowian, z sentencją "Cześć i Chwała Bohaterom - Krakowianie". Wieniec został też złożony przez przedstawicieli AKO w Poznaniu (  http://wpolityce.pl/artykuly/39646-akademicki-klub-obywatelski-im-lecha-kaczynskiego-w-poznaniu-u-swojego-prezydenta-na-wawelu-przed-dniem-zadusznym ). Modlitwę za zmarłych pięknie poprowadzoną przez o. Józef Kachla OFM, poprzedziło znakomite i wzruszające skrzypcowe wykonanie hymnu "Panie Prezydencie do apelu stań".
Krypta Prezydencka, 1 XI 2012 Wawel

wtorek, 30 października 2012

Spotkanie otwarte AKO 5 XI, godzina 17, Sokół

Szanowni Państwo,
            serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków Klubu na otwarte spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2012, o godzinie 17-tej w Sali Łuczniczej Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Macierz-Lwów przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27, I piętro.
Spotkanie to organizuje Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki w Krakowie w ramach cyklu spotkań pod wspólną nazwą Salon Klubu Gazety Polskiej w Krakowie. Tym razem gośćmi Salonu będą członkowie AKO w Krakowie.

Przedmiotem pierwszej części spotkania będzie wykład pana prof. Janusza Kaweckiego pt.  

„Jak doszło do Konferencji Smoleńskiej i jej efekty”

Jak wiemy Konferencja Smoleńska odbyła się w dniu 22 października 2012 r. w Warszawie a jej celem było

 „stworzenie forum dla przedstawienia interdyscyplinarnych badań dotyczących mechaniki zniszczenia samolotu Tu-154M w ‘katastrofie smoleńskiej’”.

  Zapewne cennym uzupełnieniem wykładu będzie dyskusja, w której będą brali też udział koledzy z AKO, którzy uczestniczyli w Konferencji.

W drugiej części spotkania będzie mowa o I Konferencji AKO w Krakowie zatytułowanej NAUKA POLSKA – PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Jej wynikiem był List Otwarty do Środowiska Akademickiego skierowany przez uczestników Konferencji a także publikacja wszystkich wygłoszonych na niej referatów i późniejszych głosów dyskusji w formie książkowej.

Szanowni Państwo,
ponieważ nasze zebranie ma tym razem charakter otwarty zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie go wśród osób mogących być zainteresowanymi problematyką katastrofy smoleńskiej.

piątek, 26 października 2012

Retransmisja Konferencji Smoleńskiej z dnia 22 X 2012 jest już dostępna w sieci


Jak wiemy, w dniu 22 X w godzinach od 9:00 - 19:00 odbyła się konferencja naukowa na temat technicznych, fizycznych i chemicznych aspektów katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 r.. Konferencja została zorganizowana przez wybitnych polskich naukowców. Ich lista a także szczegółowy program Konferencji znajduje się na stronieFilmowy przebieg Konferencji jest opublikowany na stronie:
wtorek, 23 października 2012

Uhonorowanie prof. Kazimierza Nowaczyka dyplomem Honorowego Członka Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

Akademicki Klub Obywatelski Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie miał zaszczyt uczestniczyć w obradach Konferencji Smoleńskiej w Warszawie w dniu 22 października 2012r. . Było to możliwe nie tylko jako dzięki temu, że w pracach wszystkich Komitetów Konferencyjnych brali udział jego członkowie i sympatycy ale też dla tego, że w Konferencji wzięła udział specjalnie w tym celu wyłoniona delegacja. Podniosłym punktem Konferencji była uroczystość nadania panu prof. Kazimierzowi Nowaczykowi tytułu Honorowego Członka Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie „w uznaniu odwagi i niezłomności w dążeniu do poznania prawdy o katastrofie nad Smoleńskiem oraz za budzącą podziw postawę polskiego uczonego na Obczyźnie”. Profesor Kazimierz Nowaczyk był jednym z pierwszych uczonych, który wynikami swoich prac w decydujący sposób podważył wiarygodność oficjalnych dokumentów dotyczących przyczyn katastrofy nad Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r.. Wręczenie Dyplomu wraz z zadedykowaną Mu książką zawierającą materiały konferencyjne i pokonferencyjne I Konferencji AKO w Krakowie p.t. Nauka Polska – Prawda jest Najważniejsza przez przedstawicieli AKO w Krakowie zostało przyjęte przez zebranych owacyjnie, na stojąco. Dyplom w imieniu AKO w Krakowie przekazali: prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. Politechniki Krakowskiej oraz prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski
Profesor Kazimierz Nowaczyk wraz z prof. Wiesławem Biniendą są już dwoma polskimi uczonymi na Obczyźnie uhonorowanymi tym tytułem.

Dyplom Honorowego Członka Akademickiego Klubu Obywatelskiego im Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie prof. K. Nowaczykowi (pop prawej) wręczają od lewej prof. S.Taczanowski, w środku prof. Jan T. Duda, z prawej prof. Kazimierz Flaga.
(fot. dzięki uprzejmości pana prof. Andrzeja Wawro)

Dyplom Honorowego Członka Akademickiego Klubu Obywatelskiego im Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie prof. K. Nowaczykowi (po prawej) wręczają od lewej prof. S.Taczanowski, w środku prof. Jan T. Duda, z prawej prof. Kazimierz Flaga.

piątek, 19 października 2012

Konferencja Smoleńska na żywo


Jak wiemy, w dniu 22 X w godzinach od 9:00 - 19:00 odbyła się konferencja naukowa na temat technicznych, fizycznych i chemicznych aspektów katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 r.. Konferencja została zorganizowana przez wybitnych polskich naukowców. Ich lista a także szczegółowy program Konferencji znajduje się na stronieFilmowy przebieg Konferencji jest opublikowany na stronie:
środa, 17 października 2012

Prezydent Republiki Czeskiej składa hołd Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu

12 października 2012,  Prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Klaus wraz z Małżonką oddał hołd Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz Jego ukochanej Małżonce, składając piękny wieniec (błękitny po prawej stronie) na Ich sarkofagu w Krypcie Prezydenckiej na Wawelu.Krótki opis tego wydarzenia można znaleźć na portalu Kraków Niezależny: Prezydent Vaclav Klaus przy sarkofagu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także na stronie Gościa Niedzielnego: relacja w Gościu Niedzielnym
jo.

piątek, 5 października 2012

POPARCIE AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO im. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO w KRAKOWIE

 dla stanowiska Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyrażonego w Oświadczeniu przytoczonym poniżej:

Oświadczenie w sprawie ekshumacji szczątków śp. Anny Walentynowicz i śp. Teresy Walewskiej-PrzyjałkowskiejPoznań, 1 października 2012 r.

W oficjalnym komunikacie z 25 września 2012 roku, powołując się na wyniki badań DNA uzyskanego w drodze ekshumacji, Naczelna Prokuratura Wojskowa potwierdziła fakt zamiany w Moskwie ciała Anny Walentynowicz z ciałem Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej. Jest to kolejny wstrząsający dowód na to, że szczątków osób, które zginęły w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku,   nie tylko nie potraktowano z należnym im szacunkiem, ale dopuszczono się ich profanacji. Już poprzednie ekshumacje ujawniły bowiem sposób, w jaki ciała umieszczone zostały w trumnach: nagie zwłoki zapakowano w plastikowe worki i położono na nich ubrania przekazane przez rodziny. Na brak poszanowania ludzkiej godności wskazywały również wcześniejsze sygnały o okradaniu ofiar i o fragmentach ciał poniewierających się na miejscu katastrofy.

Zdolność do godnego pochówku swoich zmarłych stanowi jeden z najstarszych atrybutów człowieczeństwa, poświadczonych przez archeologię. Powszechnie znany literacki pomnik tej czysto ludzkiej cechy – Antygona Sofoklesa – od starożytności wyznacza granice naszego kręgu kulturowego. Każdy więc, kto narusza ten pradawny obyczaj, wyklucza się tym samym poza obręb wspólnoty cywilizacyjnej i zasługuje na miano barbarzyńcy.

O barbarzyństwo oskarżamy zatem tych spośród sprawujących władzę w Polsce, którzy lekceważąc swoje podstawowe obowiązki, dopuścili do opisanego wyżej stanu rzeczy. Ujawniany stopniowo odrażający proceder, któremu poddane zostały doczesne szczątki naszych współobywateli, miał wprawdzie miejsce na terytorium obcego państwa, nazywanym jeszcze do niedawna „nieludzką ziemią”, nie byłby jednak możliwy bez przyzwolenia ze strony władz w Warszawie. Przyzwolenia wyrażającego się między innymi w rezygnacji z obecności polskich prokuratorów i patomorfologów przy sekcjach zwłok przeprowadzanych w Moskwie, w odstąpieniu od otwarcia trumien po ich sprowadzeniu do Polski, wreszcie w uporczywych kłamstwach najwyższych urzędników państwowych o rzekomo wzorowej pracy służb rosyjskich. To wspólnictwo dyskwalifikuje obecnie rządzących pod względem moralnym oraz pozbawia ich legitymacji do dalszego sprawowania jakichkolwiek funkcji zaufania publicznego.

>> Link do strony Listu Otwartego AKO Poznań <<


My, członkowie i sympatycy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie popieramy w pełni stanowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu opublikowane na stronie internetowej Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
z dnia 2 października 2012 roku:

 • dr inż. Andrzej Augustynek – AGH
 • dr Mirosław Boruta – UP, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – AGH
 • prof. dr hab. Maria Dzielska – UJ
 • dr hab. Wit Forys – UJ
 • mgr Jan Władysław Fróg  - UP, Kraków
 • dr hab. inż. Ryszard Golański – AGH
 • dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – UJ
 • dr hab. Zofia Kaszowska – ASP
 • prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak - SGH w Warszawie
 • mgr inż. Mariusz Klapper – Kraków
 • dr hab. inż. Adam Korytowski – AGH
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – AGH
 • prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa – UP, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – HMGU Centrum Badań Helmholtza w Monachium
 • prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Kraków
 • dr Elżbieta Morawiec – Kraków
 • mgr Marek Morawski – Kraków
 • dr inż. Janusz Opiła – AGH
 • mgr inż. Andrzej Ossowski – em. AGH
 • dr med.  Andrzej Przybyszowski – Nowy Sącz
 • dr inż. Maria Sapor – AGH
 • dr inż. Feliks Stalony – Dobrzański – em. AGH
 • dr n. hum. Marek Mariusz Tytko – UJ
 • dr hab. Anna Walczuk – UJ
 • dr  Grażyna Zając – UJ


czwartek, 23 sierpnia 2012

Urodziny Marii Kaczyńskiej

Maria Kaczyńska
21 sierpnia 2012 minęła kolejna rocznica urodzin śp. Marii Kaczyńskiej, Pierwszej Damy Rzeczypospolitej u boku Prezydenta RP Prof. Lecha Kaczyńskiego. Jej życie przedwcześnie przerwała tragiczna śmierć w do dziś niewyjaśnionej  katastrofie lotniczej nad Smoleńskiem. W tym szczególnym dniu sarkofag Pary Prezydenckiej znajdujący się w Krypcie Prezydenckiej na Wawelu odwiedziło wiele osób ale przede wszystkim Rodzina. Na Sarkofagu spoczęły nie tylko okazałe wieńce od Rodziny i organizacji patriotycznych ale także skromne bukieciki, znaki pamięci i szacunku od zwykłych Obywateli. Nie zabrakło także wieńca od Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prof. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.  O Marii Kaczyńskiej można przeczytać więcej tutaj (Niezależna.pl) oraz tutaj (Kraków Niezależny).

niedziela, 12 sierpnia 2012

10 VIII 2012 - 28 Miesięcznica

10 sierpnia w Krakowie odbyły się uroczystości związane z 28. miesięcznicą Katastrofy Smoleńskiej. 
Rozpoczęły się modlitwą przy sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej, poprowadzoną przez ks. prof. Józefa Krzywdę. Nie zabrakło skromnej oprawy muzycznej – zagranej na skrzypcach melodii pieśni Panie Prezydencie do Apelu stań. Złożono wieńce, w tym od Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

O godzinie 17:30 zaczęła się uroczysta Msza Święta w intencji śp. Pary Prezydenckiej oraz pozostałych osób poległych w katastrofie samolotu rządowego, koncelebrowana przez czterech księży. Kazanie wygłosił ksiądz prałat. Przy ołtarzu jak co miesiąc ustawiony był portret Marii i Lecha Kaczyńskich.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przy Krzyżu Narodowej Pamięci. Odmówiono modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi, oraz wysłuchano wykładu zastępcy przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej w Krakowie, p. Marka Michno. Pojawiły się wiązanki, także od AKO. Na zakończenie licznie zgromadzeni odśpiewali pieśń Boże coś Polskę w tradycyjnej wersji, czyli z refrenem „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”.
Mimo trwających wakacji zjawiło się kilkaset osób. To pokazuje, że pamięć o największej powojennej tragedii, jaka dotknęła Naród Polski, bynajmniej nie słabnie, a może wręcz przeciwnie, umacnia się. Coraz więcej ludzi, także obcokrajowców, zdobywa wiedzę o sytuacji w naszym kraju.wtorek, 24 lipca 2012

Zaproszenie Gubernatora Mitta Romneya, kandydata na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, nominowanego przez Partię Republikańską w wyborach w 2012 roku do odwiedzenia grobu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki znajdującego się w krypcie Wieży Srebrnych Dzwonów na Wawelu

W zamieszczonym poniżej liście Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie zaprasza  Pana Gubernatora Mitta Romneya, kandydata na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki nominowanego przez Partię Republikańską w wyborach w 2012 roku do odwiedzenia grobu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki znajdującego się w krypcie Wieży Srebrnych Dzwonów na Wawelu.
Podkreślamy w nim, że zatrzymanie się przy ich sarkofagu byłoby pokreśleniem uznania dla skuteczności działań Lecha Kaczyńskiego jak również docenieniem zasług tych wszystkich, którzy zginęli w kwietniu 2010 roku w Smoleńsku, w Rosji.
W liście podnosimy fakt, że przez wiele lat Polska była postrzegana jako bardzo dobry przyjaciel i sojusznik Stanów Zjednoczonych i teraz jest dumna z możliwości goszczenia Pana Mitta Romneya. Wyrażamy również nadzieję na złożenie kolejnych wizyt w przyszłości.
Informujemy Pana Gubernatora, że reprezentujemy wspólnotę akademicką, która identyfikuje się z patriotycznymi i republikańskimi wartościami, tak mocno akcentowanymi w publicznej działalności Lecha Kaczyńskiego.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie

Lech Kaczyński Civic Academic Club in Krakow


Krakow,  July 23, 2012

Mr. Willard Mitt Romney
Republican Party Presidential Nominee


Dear Mr Governor,

Please allow me to thank you for making Poland a significant element in your European itinerary. As you well know, for a number of years Poland has remained a very good friend and ally of the United States. As such, today Poland is proud to have an opportunity of hosting you. We look forward to your future visits.

In connection your present itinerary, we would like you to consider a visit to Krakow, especially, to the Wawel Royal Castle Cathedral, the burial place of Polish kings and national heroes, including Tadeusz Kosciuszko, where the bodies of President Lech Kaczynski and his wife, Maria, are buried in the antechamber of The Tower of Silver Bells crypt.

We are representatives of the academic community, which identifies with the patriotic and republican values - strongly present in the years of Lech Kaczynski’s public service.

We would very much appreciate if you found the time, during your visit  to Poland, to stop at the sarcophagus as a mark of recognition of President Kaczynski’s successful endeavors, as well as to pay tribute to all those who, so tragically, perished in April 2010 in Smolensk, Russia. 

Sincerely,


Professor Jan T. Duda
Vice-President of the Lech Kaczyński Civic Academic Club in Krakow

Correspondence address:
Professor Jan T.Duda
AGH University of Science and Technology, Faculty of Management
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków