czwartek, 18 kwietnia 2019

Oświadczenie AKO w sprawie strajku pracowników oświaty

Oświadczenie
Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Prof. Lecha Kaczyńskiego w Krakowie
Jako zaangażowani w sprawy obywatelskie profesorowie i doktorzy, pracownicy naukowi i dydaktyczni wyższych uczelni, zwracamy się z podziękowaniem i wyrazami wsparcia dla Nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy nie odstąpili od swych obowiązków w porze egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów klas ósmych. Słowa podziękowania i uznania kierujemy także ku wszystkim Pedagogom, którzy zadeklarowali pracę na rzecz pomyślnej organizacji matur. Składamy gratulacje Władzom Szkolnym, które zapobiegły dramatycznym konsekwencjom strajku.

Deklarujemy, że w miarę potrzeb także przystąpimy do pełnienia wolontariatu obywatelskiego, aby uczniowie w Polsce nie zostali poszkodowani przez polską szkołę. Myślimy z niepokojem o dzieciach, które zostały pozbawione odpowiednich warunków mentalnych i psychicznych do składania tak ważnych w ich życiu egzaminów. Obserwujemy z troską na ulicach grupy dzieci i młodych ludzi, chodzących po ulicach bez wyraźnego celu - zapewne pozbawionych zajęć dydaktycznych bądź opiekuńczych w godzinach właściwych dla realizacji obowiązków szkolnych.

Opowiadamy się za szkolnym „okrągłym stołem”, który przywróci odpowiednie funkcjonowanie całemu systemowi i zaspokoi godziwe roszczenia Stanu Nauczycielskiego. Apelujemy jednak do pracowników szkół o poważną autorefleksję i rachunek sumienia, bowiem trudno nie stwierdzić dziś w tym tak ważnym dla Kraju środowisku przejawów  kryzysu powołania nauczycielskiego oraz deficytu roztropności obywatelskiej. Na krytyczną uwagę zasługuje w szczególności wchodzenie przez niektóre związki nauczycielskie w sojusze z organizacjami politycznymi czy społecznymi, które afiszują się z nieposzanowaniem polskiej racji stanu, a nawet brakiem dbałości o dobro uczniów i ich rodziców. Liczymy na to, że szkolny „okrągły stół” wzmocni status polskiego nauczyciela, ale też wskaże nieodzowne,  wymagające kryteria przydatności do zaszczytnej służby nauczycielskiej.       

Zarząd AKO w Krakowie
prof. dr hab. Bogusław Dopart – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Kantor – Honorowy Przewodniczący
dr inż. Janusz Opiła – Sekretarz
mgr inż. Andrzej Ossowski - Sekretarz

Kraków, 18 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie zostało poparte przez: 

Zgromadzenie Stowarzyszeń Obywatelskich w Krakowie,

- Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Poznań
Przewodniczący:     prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM
Wiceprzewodniczący:     prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
Sekretarz:     dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM
Skarbnik:     dr Tadeusz Zysk – Wydawnictwo Zysk i spółka
Członkowie:     mgr inż. Piotr Cieszyński –  informatyk
    mgr Ewa Ciosek – ekonomista
    prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
    prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
    dr Zdzisław Habasiński – informatyk
    mgr Jan Martini – artysta muzyk
    prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
    prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny
    prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy
    prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
    prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
    dr hab. Witold Tyborowski – UAM
    prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy
Komisja Rewizyjna:    prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy
                                    prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
                                    mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 Duszpasterz:              ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM


- Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Toruń;
 prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący

- Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Łódź;
 prof. dr hab. Michał Seweryński - Przewodniczący

Imienna lista poparcia Oświadczenia AKO w Krakowie ws. strajku pracowników oświaty

dr hab. Adam Nodzeński
dr Lesław Piecuch
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
dr inż. Stanisław Bednarz
dr inż. Wojciech Mayer
prof.  dr hab. inż. Stanisław Kuta
adw.  Konrad Firlej em. wykładowca
dr hab. inż. Ryszard Golański
dr inż. Feliks Stalony - Dobrzański
dr Krystyna Rakoczy-Pindor
dr. habil. inż. Krzysztof Pieła
dr hab. Aleksander Głogowski
mgr inż. Marek Doniec
dr hab. Grażyna Zając
dr inż. Maria Sapor
dr med. Andrzej Przybyszowski 

Wiktor Bator
mgr Irena Gąsior
mgr inż. Marek Jasica
prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska

dr inż. Andrzej Augustynek
Tadeusz Żaba-Bujwid
mgr Elżbieta Kowalczyk
prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
Andrzej K. Sołtysik

Czesław Franciszek Krawczyk

Oświadczenie opublikowane zostało:

http://ako.poznan.pl/9237/#more-9237
https://bialykruk.pl/wydarzenia/krakowscy-profesorowie-z-ako-gotowi--do-pelnienia-wolontariatu-w-szkolach-i-pomocy-przy-maturach
https://niezalezna.pl/268343-poplynely-slowa-uznania-dla-nauczycieli-ktorzy-staneli-po-stronie-uczniow-i-nie-strajkuja
https://wpolityce.pl/polityka/443334-krakowscy-profesorowie-z-ako-gotowi-do-pomocy-przy-maturach