poniedziałek, 6 stycznia 2014

Oświadczenie w związku ze stanowiskiem Episkopatu Polski w sprawie „gender”


Poznań, 3.01.2014 r.

Akademickie Kluby Obywatelskie  im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie i Warszawie z uznaniem i satysfakcją przyjęły głos Episkopatu Polski dotyczący istoty ideologii gender i jej znaczenia dla życia społecznego. Głos ten jest niezwykle cenny z kilku względów.

Po pierwsze – stanowi ważny głos informacyjny w sytuacji braku stosownej wiedzy na ten temat i towarzyszącej jej banalizacji problemu.

Po drugie – jest wyraźnym wskazaniem istotowej różnicy między badaniami teoretycznymi zajmującymi się wpływem kultury na przeżywanie seksualności człowieka i formy przeżywania małżeństwa, a charakterystycznym dla ideologicznego spojrzenia marginalizowaniem natury ludzkiej na rzecz błędnie pojmowanych stereotypów kulturowych.

Dziękujemy za jasne określenie gender jako formy ideologii, której celem nie jest szukanie prawdy, typowe dla nauki, w tym dla filozofii, ale redukcjonistyczne propagowanie wizji człowieka jako przedmiotu manipulacji.

Po trzecie – sprawą niezwykle cenną Listu Pasterskiego Episkopatu Polski jest wskazanie, że narzędzia pojęciowe, używane w tak zwanych badaniach nad płcią kulturową – być może niezależnie od intencji i woli zajmujących się wpływem kultury na płeć – są wykorzystywane i implementowane do sfery edukacji, prawa, ekonomii, polityki oraz wielu innych dziedzin życia społecznego.

Akademickie Kluby Obywatelskie podzielają w pełni niepokój Episkopatu Polski w zakresie edukacji seksualnej, inspirowanej i kreowanej wedle standardów związanych z ideologią gender. Przypominamy, że jest to naruszenie jednej z podstawowych zasad życia społecznego we współczesnych państwach – zasady pomocniczości (subsydiarności). Oczekujemy zatem od stosownych władz państwowych i samorządowych zaprzestania praktyki wdrażania programów tzw.  „edukacji równościowej” do placówek oświatowych różnego szczebla.

Przy okazji apelujemy do władz, ludzi mediów oraz środowisk opiniotwórczych o uczciwość intelektualną i zaprzestanie posługiwania się nieprawdziwymi pojęciami w budowaniu wizerunku ideologii gender. Pojęcia takie jak „równość”, „równouprawnienie”, „tolerancja”, „walka z dyskryminacją”  są bowiem pozbawione znaczeń im przypisywanych. Przykładowo często przywoływane słowo „równouprawnienie” oznacza faktycznie uprzywilejowanie prawne osób nie spełniających warunków prawnych do takich przywilejów.

Po czwarte – nade wszystko dziękujemy Episkopatowi Polski za przypomnienie integralnej wizji człowieka, charakterystycznej dla katolicyzmu. Jesteśmy przekonani, że to właśnie w ramach tej wizji opartej na godności osoby ludzkiej, prawa naturalnego i szacunku dla porządku obiektywnego można właściwie rozpoznać problem równości i tożsamości, jak to genialnie prosto wskazał bł. Jan Paweł II w swoim przesłaniu z okazji konferencji w Pekinie „ równa godność nie oznacza «tożsamości» z mężczyznami. Taka tożsamość zubożyłaby jedynie kobiety i całe społeczeństwo, zniekształcając lub niszcząc niepowtarzalne bogactwo i wewnętrzną wartość kobiecości. Według wizji Kościoła, mężczyźni i kobiety zostali powołani przez Stwórcę, aby żyć w głębokiej wzajemnej komunii, poznając jedni drugich i składając siebie w darze, działając razem dla wspólnego dobra i uzupełniając się nawzajem dzięki komplementarności cech kobiecych i męskich” (List [Przesłanie] It is with genuine pleasure do Sekretarza Generalnego IV Światowej Konferencji ONZ Poświęconej Kobiecie).

Po piąte – jednoznaczne stanowisko Episkopatu Polski stanowi niezwykle silne wsparcie dla wielu środowisk, stowarzyszeń i osób, które od dłuższego czasu starają się pokazać opinii publicznej, zwłaszcza rodzicom, jak groźne skutki dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, narodu, a zwłaszcza rodziny ma wdrażanie ideologii gender, jak destrukcyjnie wpływa ona na funkcjonowanie społeczeństw zachodnich, w których ideologia ta jest prawnie sankcjonowana od wielu lat.

Głęboko ufamy, że stanowczy i jasny głos Episkopatu Polski położy kres agresywnym wypowiedziom i działaniom propagatorów ideologii gender i umożliwi realną pracę państwa, Kościoła, instytucji pozarządowych i samych małżeństw w dziele odbudowy i wzmacniania godności małżeństwa i rodziny w Polsce.

Z radością konstatujemy, że głos Polskiego Episkopatu współbrzmi ze stanowiskiem papieża Franciszka i episkopatów innych krajów Europy i świata.

 bezpośrednio na stronie AKO w Poznaniu

Poznań

1.      prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący AKO Poznań

2.      ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań

3.      mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
4.      mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań

5.      dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań

6.      mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań

7.      dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

8.      dr Róża Antkowiak – UAM Poznań

9.      prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań

10.  dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań

11.  dr Adam Babula – UAM Poznań

12.  dr Lidia Banowska – UAM Poznań

13.  dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań

14.  prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

15.  dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

16.  prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań

17.  mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska

18.  dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski

19.  prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska

20.  prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań

21.  prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań

22.  prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

23.  dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań

24.  dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań

25.  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań

26.  dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań

27.  prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski

28.  lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań

29.  doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań

30.  dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin

31.  dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

32.  prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań

33.  dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań

34.  mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań

35.  prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań

36.  mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań

37.  dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.

38.  dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań

39.  dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

40.  prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań

41.  dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań

42.  prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań

43.  mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

44.  dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

45.  prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań

46.  dr Mirosława Dabert – UAM Poznań

47.  mgr Jan Dasiewicz – Poznań

48.  dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań

49.  dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań

50.  dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski

51.  mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań

52.  mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań

53.  prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań

54.  prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań

55.  prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań

56.  prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań

57.  dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań

58.  mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań

59.  dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań

60.  prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska

61.  prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska

62.  mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

63.  mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań

64.  dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań

65.  dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań

66.  dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego

67.  prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

68.  mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań

69.  dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań

70.  mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań

71.  mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań

72.  prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań

73.  mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski

74.  dr hab. inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej

75.  prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań

76.  prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań

77.  mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań

78.  dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz

79.  prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań

80.  mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań

81.  prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań

82.  dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań

83.  prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

84.  mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań

85.  mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej

86.  dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań

87.  dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

88.  dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz

89.  lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań

90.  dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań

91.  prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań

92.  mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań

93.  prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

94.  prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań

95.  prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska

96.  mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań

97.  prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań

98.  prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach

99.  dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań

100.   prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM Poznań

101.   prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

102.   prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

103.   dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

104.   prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań

105.   prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski

106.   dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań

107.   mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań

108.   lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań

109.   dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

110.   prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa

111.   dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań

112.   prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

113.   prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań

114.   prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska

115.   inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań

116.   mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań

117.   dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań

118.   dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań

119.   dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań

120.   dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska

121.   dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

122.   dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań

123.   mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań

124.   dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska

125.   prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań

126.   mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań

127.   mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań

128.   dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej

129.   mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki

130.   dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

131.   mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań

132.   mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria

133.   mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria

134.   dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska

135.   prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań

136.   dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań

137.   mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań

138.   ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

139.   ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

140.   dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

141.   prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań

142.   mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań

143.   mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań

144.   prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

145.   prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań

146.   mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań

147.   mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań

148.   mgr Ryszard Materny – Poznań

149.   mgr Anna Matysiak – UAM Poznań

150.   inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań

151.   dr hab. Karol Mausch – prof. UAM

152.   dr Piotr Meteniowski – Poznań

153.   prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska

154.   dr Jerzy Michalik – UAM Poznań

155.   prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

156.   prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski

157.   dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań

158.   prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska

159.   prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

160.   mgr Paulina Molska – Poznań

161.   mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań

162.   mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań

163.   dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz

164.   mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu

165.   prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań

166.   prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

167.   mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań

168.   mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

169.   Maciej Neuman – Poznań

170.   prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

171.   mgr Wilhelmina Nowak – Poznań

172.   dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

173.   dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań

174.   mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań

175.   prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski

176.   mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań

177.   inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań

178.   prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

179.   prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

180.   dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań

181.   prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań

182.   dr Barbara Peplińska – UAM Poznań

183.   dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań

184.   mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin

185.   prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań

186.   dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań

187.   dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

188.   prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński

189.   prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań

190.   mgr Maria Przybylska – UAM Poznań

191.   prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań

192.   prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska

193.   prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

194.   dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska

195.   dr Jacek Radomski – UAM Poznań

196.   dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska

197.   mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań

198.   prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań

199.   prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań

200.   dr Lech Różański – PTPN, Poznań

201.   mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

202.   prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań

203.   prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań

204.   prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań

205.   prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań

206.   mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań

207.   dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska

208.   prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań

209.   prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań

210.   mgr Jan Smólski – Poznań

211.   dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań

212.   prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska

213.   mgr Zygmunt Sporny – Poznań

214.   dr Teresa Stanek – UAM Poznań

215.   prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań

216.   prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań

217.   mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań

218.   mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań

219.   mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań

220.   dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska

221.   prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań

222.   prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań

223.   prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik

224.   prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań

225.   dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań

226.   prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki

227.   dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska

228.   mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska

229.   mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań

230.   prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań

231.   dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań

232.   dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin

233.   lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań

234.   dr Wojciech Szwed – UP Poznań

235.   dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań

236.   prof. dr hab. Inż. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska

237.   dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań

238.   prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań

239.   ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin

240.   prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań

241.   mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań

242.   prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

243.   prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań

244.   mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań

245.   prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań

246.   mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań

247.   dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków

248.   dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań

249.   mgr Henryk Walendowski – Poznań

250.   dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

251.   prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań

252.   prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski

253.   dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska

254.   prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

255.   dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków

256.   dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.

257.   prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań

258.   prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski

259.      prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

260.   dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań

261.   prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski

262.   dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań

263.   mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań

264.   prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań

265.   mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań

266.   prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań

267.   mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań

268.   dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań

269.   dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań

270.   mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań

271.   dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań

272.   dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański

273.   dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań

274.   Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

275.   prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH
 2. dr hab. Roman Badora, Uniwersytet Śląski
 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH
 4. dr Mirosław Boruta, socjolog, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena
 6. prof. dr med.  Zbigniew Chłap, UJ
 7. prof. dr hab. inż Józef Dańko,
 8. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, AGH
 9. dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ
 10. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ
 11. dr Jan Franczyk, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 12. prof. dr hab. Wit Foryś, UJ
 13. Jan Władysław Fróg, przewodniczący KU „Solidarność”, UP Kraków
 14. dr Krzysztof Godwod
 15. dr hab. inż. Ryszard Golański, AGH
 16. prof. zw. dr hab. Janusz Gołaś, AGH
 17. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ
 18. prof. dr hab. Ryszard Kantor,  UJ
 19. dr hab. Zofia Kaszowska,  ASP Kraków
 20. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska
 21. mgr inż. Mariusz Klapper,  AGH, UJ
 22. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel,  PAU Kraków
 23. prof. Grażyna Korpal –  ASP
 24. prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ
 25. prof. Adam Korytowski,  AGH
 26. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz,  AGH
 27. prof. Stanisław Kuta,  AGH
 28. prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ
 29. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP w Krakowie
 30. prof. dr hab. inż. Piotr Maloszewski, HMGU Monachium
 31. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH
 32. prof. Wojciech Mitkowski, AGH
 33. dr Elżbieta Morawiec, pisarka
 34. mgr Andrzej Ossowski,  AGH
 35. dr inż. Bernadetta Pasierb, Politechnika Krakowska
 36. Krzysztof Pieła,  AGH
 37. dr hab. Andrzej Porębski, UJ
 38. dr med. Andrzej Przybyszowski, Kraków
 39. dr Krystyna Rakoczy-Pindor,  AGH
 40. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH
 41. dr inż. Maria Sapor, Kraków
 42. mgr Jolanta Sekutowicz, nauczyciel akademicki, Krakow
 43. dr inż., Feliks Stalony-Dobrzański,  AGH
 44. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ
 45. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH
 46. dr n. med. Jolanta Świerszcz, Kraków
 47. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum, Kraków
 48. dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH
 49. dr hab. Grażyna Zając, UJ
 50. prof. dr hab. Zbigniew Zegan, ASP Kraków

Warszawa

 1. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki,
 2. dr hab. Andrzej Gąsowski,  UKSW
 3. mgr Kazimierz Gerlach
 4. prof. dr hab. Piotr Gliński,  IFIS PAN, UwB,
 5. dr inż. Irena Gronowska, PW
 6. mgr Irena Iwasińska-Budzyk
 7. prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 8. dr Jerzy Kazimierczak
 9. prof. dr hab. med. Andrzej Kochański
 10. prof. dr hab. dr h.c. Tadeusza Marek Krygowski, UW
 11. dr inż. Grażyna Ożarek
 12. dr Krzysztof Papis, PAN
 13. dr Anna Sędzińska
 14. dr Oliwia Zegrocka-Stendel
 15. prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel, przewodniczący AKO Warszawa
 16. prof. Wiesław Jan Wysocki,  UKSW
 17. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.